Siirry sisältöön

Treenataan yhdessä kunnioittavaa keskustelukulttuuria

Julkaistu 26.8.2021 18.19

Tampereen kaupunki ja Tampereen kaupunkiseutu ovat mukana valtakunnallisessa Hyvin sanottu -hankkeessa, jossa edistetään hyvää ja rakentavaa suomalaista keskustelukulttuuria. Ylen ja Erätauko-säätiön käynnistämään hankkeeseen on liittynyt mukaan suuri joukko toimijoita, muun muassa monet kunnat, ministeriöt, yliopistot, puolueet, yhdistykset ja liitot.

Perhe pyörien kanssa Tahmelan rannassa.
 

– Ihmiset kaipaavat asiallista keskustelua turvallisessa ympäristössä. He ovat kyllästyneitä tahallisiin väärinymmärryksiin, herjaamiseen, tahalliseen väärän tiedon levittämiseen ja riidan kylvämiseen, sanovat suunnittelijat Elina Pulliainen ja Johanna Kurela Tampereen kaupungilta.

– Lähdimme mukaan Hyvin sanottu -hankkeeseen voidaksemme oppia lisää siitä, miten kunnat ja niiden asukkaat voisivat käydä vaikeista ja monenlaisia tunteita herättävistä yhteiskunnallisista aiheista rakentavaa keskustelua, sanoo Pulliainen.

Lisää keskustelun ohjaamisen osaajia

Kaupungin ja kuntien tehtävänä on kuunnella asukkaittensa näkemyksiä eri asioista ja yrittää sovittaa yhteen erilaisia näkemyksiä. Toisinaan keskustelut kärjistyvät.

Onnistuneen keskustelutilaisuuden järjestäminen on taito, joka olisi hyvä olla sujuvasti yhä useamman kaupungin asiantuntijan hallussa. Osaajia tarvitaan lisää.

– Saamme Hyvin sanottu -hankkeen kautta järjestettyä henkilöstölle Erätauko-koulutuksia. Erätauko on rakentavan ja kunnioittavan keskustelun menetelmä, kertoo Kurela.

Erätauko-keskusteluja käydään pienissä ryhmissä kiireettömästi. Mukana on ohjaaja, joka pitää huolen siitä, että jokainen saa suunvuoron ja että kaikki noudattavat yhteisiä keskustelun pelisääntöjä. Erilaisista lähtökohdista tulevat keskustelijat ovat tasavertaisia ja jokaisen näkemys on yhtä tärkeä.

Vuoropuhelua ilmastosta ja ympäristöstä

Asukkaiden vuoropuhelu ja hyvän keskustelukulttuurin edistäminen ovat tavoitteena sekä Kestävä Tampere 2030 -ohjelmassa että Tampereen kaupunkiseudun digitaalinen kansalaispaneeli -hankkeessa.

Kestävä Tampere 2030 -ohjelma kannustaa ihmisiä keskustelemaan ilmastosta ja ympäristöstä.

– Tampere tähtää hiilineutraalisuuteen vuoteen 2030 mennessä. Ilmasto- ja ympäristökriisi on ratkaistava yhdessä, mutta yleinen keskustelu on herkästi kahtiajakautunutta, joskus syyttelevää ja jopa vihamielistä, toteaa Kestävä Tampere 2030 -ohjelmassa suunnittelijana toimiva Elina Pulliainen.

– Aihe on vaikea mutta siitä on välttämätöntä keskustella. Tarvitsemme myönteisiä mutta asiallisia keskusteluja, joissa ei keskitytä vain uhkakuvilla maalailuun. Tämä keskustelu kuuluu jokaiselle, ei vain asiantuntijoille tai ääriajattelua edustaville. Tavoitteena on vuoropuhelu, johon jokainen voi ja uskaltaa halutessaan osallistua, Pulliainen peräänkuuluttaa.

Kestävä Tampere 2030 -ohjelma aloittaa syksyllä alueellisten Erätauko-keskustelujen sarjan. Alkuvuodesta on suunnitteilla myös isompi tilaisuus kaikille tamperelaisille. Näihin tilaisuuksiin kutsutaan mukaan kaupungin asiantuntijoita ja valtuutettuja kuulemaan, mitä tamperelaisilla on mielen päällä.

Koko seutu keskustelee

Myös Tampereen kaupunkiseudun kansalaispaneeli -hankkeessa käydään Erätauko-keskusteluja.

Ensi vuoden alkupuolella järjestetään suuri seutukeskustelu, jonka aiheena on fiksu ja reilu liikkuminen. Teema liittyy liikkumisen päästötavoitteisiin, joihin on sitoutunut koko Tampereen kaupunkiseutu eli Tampere ja sen seitsemän ympäristökuntaa.

– Liikkumisen realiteetit ovat hyvin erilaisia eri puolilla kaupunkiseutua. Vaikka tamperelaiset voivat kulkea kotikaupungissaan sujuvasti kävellen, pyöräillen tai julkisilla liikennevälineillä, on tilanne toinen kaupunkiseudun reuna-alueilla. Keskusteluissa syvenee ymmärrys liikkumisesta erilaisilla alueilla sekä siitä, millaiset päästöjen pienenemiseen tähtäävät liikkumisen muutokset ovat mahdollisia, toteaa Johanna Kurela.

Suuri seutukeskustelu muodostuu kymmenistä pienryhmäkeskusteluista. Ne toteutetaan etätilaisuuksina, joihin kutsutaan mukaan osallistujia pääasiassa satunnaisotannalla eri puolilta aluetta. Samaan aikaan käydään aiheesta verkossa kirjoitettua keskustelua, johon voi osallistua kuka tahansa. Keskustelijoiden käytössä on aiheeseen liittyvä tietopaketti.

– Kooste näistä keskusteluista viedään seudullisen suunnittelun käyttöön ja päättäjien tiedoksi, sanoo Kurela.

Hyvästä keskustelusta hyvä olo

– Hyvä keskustelu vastaa ihmisen perustarpeeseen tulla kuulluksi ja huomatuksi. Siitä voimaantuu, sanoo Elina Pulliainen.

– Kun on saanut rauhassa kertoa oman näkemyksensä asiasta ja on kuullut ja ymmärtänyt muiden ajatuksia, mieli virkistyy ja tuntee kuuluvansa joukkoon entistä enemmän. Hyvä keskustelu herättää vahvan tunteen yhteisöllisyydestä ja osallisuudesta, lisää Johanna Kurela.

Pyöräilijöita metsässä Pyhä-Näsi-reitillä.

Lisätietoja

Suunnittelija
Elina Pulliainen
puhelin 040 194 0799
sähköposti [email protected]

Suunnittelija
Johanna Kurela
puhelin 040 849 3614
sähköposti [email protected]


Teksti Johanna Kurela ja Elina Pulliainen

Kuvat Visit Tampere / Laura Vanzo