Siirry sisältöön

Urban Nature Labs -hanke kehittää luontoperustaisia ratkaisuja

Julkaistu 4.10.2018 15.08

Yhä useampi ihminen asuu tänä päivänä kaupungeissa, mutta luonto ja luontoympäristöjen läheisyys ovat ensiarvoisen tärkeitä ihmisten hyvinvoinnille ja kaupunkien elinvoimaisuudelle. Tampereen kaupunki on mukana EU:n Horisontti 2020 -rahoitteisessa Urban Nature Labs -hankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää luontoperustaisia järjestelmiä kaupunkialueille sekä jakaa hyviä käytäntöjä eri alueiden kesken.

kuva: Urban Nature labs -hankkeen osallistujia tutustumiskierroksella Eindhovenin kaupungin luontoperustaisiin järjestelmiin.
Urban Nature labs -hankkeen osallistujia tutustumiskierroksella Hollannissa Eindhovenin kaupungin luontoperustaisiin järjestelmiin.

Hankkeessa on mukana kolme edelläkävijä-kaupunkia sekä seuraajakaupunkeja, jotka kehittävät omia luontoperustaisia ratkaisujaan. Lisäksi mukana on tutkimusorganisaatioita sekä yrityksiä.

Tampereen kaupunki on mukana hankkeessa edelläkävijäkaupunkina, koska Tampereella on aiempina vuosina tehty edistyksellinen hulevesijärjestelmä Vuoreksen kaupunginosaan. Vuores rakennettiin luonnon keskelle, ja luontoperustaiset ratkaisut vesienkäsittelyssä nähtiin tärkeänä jo suunnitteluvaiheessa. Projektipäällikkö Maarit Särkilahti Tampereen kaupungilta kertoo, että kaupunki halusi mukaan hankkeeseen saadakseen lisäresursseja hulevesijärjestelmän monistamiseen ja jatkokehittämiseen sekä hankkeen monitorointiin. Luontoperustaisia ratkaisuja voidaan UNaLab-hankkeen avulla kehittää myös Hiedanrannassa.

Yhteiskehittämistä ja tiedon jakamista

Yhteiskehittämisen lähtökohtana on ottaa kansalaiset ja järjestöt tiiviisti mukaan kehittämisprosessiin ja kehittää kaupunkia ns. alhaalta ylös -ajattelun kautta:
–Yhteiskehittämistä ei voi kontrolloida. Se on ennemminkin ajattelutapa, Särkilahti kertoo.

Yhteiskehittäminen on ollut myös olennainen osa UNaLAb-hanketta, ja hankkeen ensimmäisen vuoden aikana onkin järjestetty aktiivisesti erilaisia työpajoja ja tapahtumia. Tapahtumissa on voitu myös hioa yhteistä visiota sekä etsiä yhteistä suuntaa hankkeen etenemiselle. Esimerkiksi Vuoreksessa lapset ovat tutkineet luontoa työpajoissa.

Hanke on vasta melko alkuvaiheessa, mutta tähän mennessä tiedon jakaminen on osoittautunut hyödylliseksi.
–Kaupunkien kanssa tehty yhteistyö on ollut hedelmällistä, koska kaupungeilla on samankaltaisia haasteita eri puolilla Eurooppaa. Näin on voitu jakaa hyviä käytäntöjä. Isompi kokonaiskuva ja hankkeen tulokset selviävät kuitenkin vasta myöhemmin, Särkilahti toteaa.

Hankkeessa on tehty vierailuja edelläkävijäkaupunkeihin, ja ne ovat Särkilahden mukaan olleet erittäin hyödyllisiä:
–Vierailujen aikana on jaettu hyviä kokemuksia kasvotusten ja tutustuttu konkreettisesti erilaisiin kohteisiin. Kaupungit ovat hyvin erilaisia luontoelementeiltään ja esimerkiksi Eindhovenissa on uskallettu tuoda jopa villiäkin luontoa osaksi kaupunkia. Muilta hankkeen kaupungeilta on saatu myös ideoita yksityisten toimijoiden ja pääoman saamiseksi mukaan projekteihin.

kuva: Urban Nature Labs -hanke tutustuu Genovaan.
Genova Italiasta on myös mukana Urban Nature Labs -hankkeessa. Genovan vuoristoisessa ympäristössä hulevedet voivat rankkasateilla aiheuttaa maanvyörymän riskin.

Uudet ideat vaativat uusia toimintatapoja

Luontoperustaiset ratkaisut ja järjestelmät eivät aina noudata tavanomaista kaupunkikehittämisen kaavaa, vaan uudet ratkaisut vaativat myös uusia tapoja toimia.

–Oman haasteensa voivat tuoda eri sidosryhmät kuten kaupungin sisällä eri yksiköt, joiden täytyy tehdä asioita hieman uudella tavalla. Luontoperustaisissa ratkaisuissa ei rakenneta ns. harmaata infrastruktuuria, vaan tehdään sini-vihreää infraa, joka on monikäyttöistä ihmisille ja eliöille. Tämä on hieman vaativampaa ja vaatii monen eri yksikön yhteistyötä. Särkilahti summaa.

Yhteistyö on Särkilahden mukaan sujunut kuitenkin hyvin ja hankkeen kumppanit sekä sidosryhmät ovat olleet sitoutuneita uusien toimintatapojen kehittämiseen.


Teksti Saara Repo

Kuvat Maarit Särkilähti