Hyppää sivuvalikkoon

Hallinto- ja tukipalveluyksikö

Hallinto- ja tukipalveluyksikköön kuuluvat

 • hankintapalvelut
 • konsernihallinnon tukipalvelut
 • tiedonhallinta ja kuntalaispalvelut.

Hallintoyksikköä johtaa hallinto- ja tukipalvelujohtaja Heli Hirvelä.

Heli Hirvelä
Hallintojohtaja
Puhelin:
050 434 5466

Hallinto- ja tukipalveluyksikkö vastaa seuraavista asioista:

 • hankintojen kaupunkitasoinen strateginen ohjaus ja kehittäminen
 • hankintojen kategoriasuunnittelu ja -johtamisen ohjaus sekä johdon tuki
 • keskitetty hankintapalvelu, -neuvonta ja hankintojen kilpailuttaminen
 • tiedonhallinnan kokonaisuuden, tiedonhallintalain mukaisen muutosvaikutusten arviointiprosessin ja asiakirjajulkisuuskuvauksen ohjaus, valvonta ja kehittäminen kaupunkitasoisesti
 • asiakirjahallinnan ohjaus, sen lainmukaisuuden valvonta ja kokonaisuuden kehittäminen
 • pysyvästi ja pitkään säilytettävän tiedon säilyttäminen ja käytettävyys
 • kaupunginarkiston hallinnassa olevan aineiston säilyttäminen ja tietopalvelu
 • rekisteriviranomaisen tehtävät ja kirjaamopalvelut
 • kuntalaisneuvontaa ja -palvelua tuottavan Tampereen palvelupisteen toiminta ja kehittäminen
 • yleisten hallinto-, talous- ja henkilöstöasioihin liittyvien tukipalvelujen tuottaminen konsernihallinnolle ja niiden kehittäminen
 • kaupunkitasoisesti keskitettyjen tukipalvelujen tuottaminen eli luotto- ja maksukorttien käyttöönottoprosessi, nimettyjen projektien talouspalvelu, perintään siirrettyjen laskujen perintä- ja tilityspalkkioiden hyväksyntä, kaupungin saatavien tiedustelu ja ilmoittaminen rikosoikeudellisissa asioissa ja maksukyvyttömyysmenettelyissä, valtionperintöjen koordinointi, postisopimusten koordinointi sekä virastopalvelut
 • hallinnollisten toimintatapojen, välineiden ja osaamisen edistäminen osaltaan.

Hankintapalvelut

Kari Paju
Hankintajohtaja
Puhelin:
040 554 6050

Tukipalvelut

Heli Turunen
Hallintopäällikkö
Puhelin:
050 342 0652

Tiedonhallinta ja kuntalaispalvelut

Merja Haapoja
Hallintopalvelupäällikkö
Puhelin:
040 521 4956