Hyppää sivuvalikkoon

Lintuvesien kunnostuksien jatkot

Iidesjärven etelärantaa kesällä.

Tampereen kaupungin alueella sijaitsevien kahden lintujärven, Iidesjärven ja Vähäjärven linnusto on viime vuosina heikentynyt. Tampereen kaupungilla on tavoitteena parantaa Iidesjärven ja Vähäjärven lintuvesien tilaa useilla eri tavoilla. Iidesjärven ja Vähäjärven lintuvesikunnostuksien jatkot – Kunta-Helmi-hanke muodostuu useasta eri toimenpidekokonaisuudesta, ja siinä toteutetaan toimenpiteitä vuosina 2023-2024.

Iidesjärven hoitokalastusta jatketaan aiempien hankkeiden tulosten pohjalta,  ja hoitokalastuksen vaikutuksia linnustoon ja siihen vaikuttaviin tekijöihin seurataan. Lisäksi molemmille järville lisätään lupaavia tuloksia antaneita kelluvia pesintälauttoja.

Rantavyöhykkeiden avoimien elinympäristöjen ja niistä riippuvaisen lajiston hoitoa jatketaan lisäämällä laidunnusta Iidesjärvellä ja poistamalla molemmilla järvillä vieraslajeja, jotka valtaavat alaa rantavyöhykkeillä ja rantametsissä. Hankkeessa myös poistetaan molemmilla järvillä linnustoa uhkaavia vieraspetolajeja, minkkiä ja supikoiraa.

Hoitokalastus

Kunta-Helmi hankkeessa suoritettiin keväällä 2023 rysäpyynti. Rysäpyynti toteutettiin 21.4.-1.6.2023. Kuuden viikon pyynnin saalis oli 3293 kg (50 kg/ha). Saalis oli valtaosaltaan pientä ahventa, särkeä ja lahnaa. Myös salakkaa, ruutanaa ja kiiskeä havaittiin hieman.

Aiempien vuosien hoitokalastussaaliita voit tarkastella täältä.

Päivitetty 5.6.2024