Suomenkarjan hiehot laiduntavat taas Iidesjärven rantaniityllä 

Iidesjärven itäpään rantaniittyä saapuu 5.6. 2023 hoitamaan neljän suomenkarjan hiehon lauma Ahlmanilta.   Hiehot  parantavat linnuston olosuhteita pitämällä niityn avoimena ja matalakasvuisena. 

Myös hyönteisten määrä lisääntyy ja lajisto monipuolistuu lannan myötä, ja hyönteissyöjälintujen ravinnon saanti paranee. Lepakotkin sekä luontodirektiivillä suojeltu viitasammakko ja täplälampikorento hyötyvät hyönteisten lisääntymisestä.

Naudat ovat laiduntaneet Iidesjärven rantaniityllä jo kahtena edellisenä kesänä hyvin tuloksin. Laidunnus on osa ympäristöministeriön rahoittamaa Kunta-Helmi-hanketta, jolla parannetaan Tampereella Iidesjärven ja Härmälän Vähäjärven linnuston oloja.

–Kasvillisuus on matalampaa kuin aiemmin, ja niittylajit ovat runsastuneet. Alueen metsäisellä osalla vieraslajia kanukkaa on torjuttu raivaamalla, ja naudatkin ovat sitä kurittaneet.  Kanukkakasvusto on pienentynyt selvästi, kertoo ympäristösuunnittelija Eeva Punju ympäristönsuojeluyksiköstä.

Iidesjärvi on Tampereen tunnetuin lintujärvi, jonka linnustoon kuuluvat muun muassa naurulokki, silkkiuikku, telkkä, nokikana, liejukana, satakieli ja ruokokerttunen.

Älä ruoki hiehoja

Hiehoja voi katsella aidan takaa, mutta niitä ei pidä ruokkia eikä häiritä. Laidun tarjoaa naudoille sopivasti ravintoa, ja niille tarjotaan lisäksi puhdasta vettä ja kivennäistä.  Eläinten vointia seurataan päivittäin.  Varothan sähkölankaa ja huolehdi, ettei koirasi häiritse eläimiä.  Koiria ei saa päästää laitumelle edes laidunkauden ulkopuolella loisriskin takia.

Laumassa on tänäkin kesänä neljä länsisuomenkarjan hiehoa.  Hiehot laiduntavat haassa elo-syyskuulle saakka. Laidunnusta jatketaan myös vuonna 2024.
 

Lisätietoja

Eeva Punju
Lisätietoa Lintuvesien hoitoa Tampereella -hankkeesta: Ympäristösuunnittelija
Puhelin:
040 806 2184
Harri Ala-Kapee
Lisätietoa hiehoista, Ahlmanin navetta:
Puhelin:
050 995 0094
Teksti: Tarja Nikupaavo-Oksanen
Kuvat: Tarja Nikupaavo-Oksanen
Jaa sosiaalisessa mediassa