Hyppää sivuvalikkoon

Tummaverkkoperhosniittyjen hoito

Kukkapelto auringossa.

Tampereen kaupungin omistuksessa on useita rauhoitettuja tummaverkkoperhosniittyjä Aitolahden alueella. Niityillä kasvaa tummaverkkoperhosen toukan tärkeää ravintokasvia, lehtovirmajuurta.  Tummaverkkoperhonen on erittäin uhanalainen, rauhoitettu ja erityisesti suojeltu päiväperhonen, jota esiintyy suppeilla alueilla Pirkanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Satakunnassa. Tummaverkkoperhonen on myös yksi Tampereen tunnuslajeista.

Perhoskannat ovat viime vuosikymmenten aikana vähentyneet rajusti, ja laji on arvioitu kiireellisesti suojeltavaksi lajiksi.

Elinympäristön hoito ja ennallistaminen

Tummaverkkoperhosen elinympäristöt ovat yleensä vanhoja kosteita niittyjä, joita uhkaa umpeenkasvu perinteisen maatalouden, niiton ja laidunnuksen väistyttyä. Niityillä on tehty raivaustöitä vuosien saatossa, mutta niitä täytyy toistaa säännöllisesti, jotta niityt pysyisivät perhosille riittävän avoimina ja eikä lehtovirmajuuri tukahtuisi.  

Tampereen kaupungin omistamilla tummaverkkoperhosniityillä toteutettiin Kunta-Helmi -rahoituksella kunnostus- ja ennallistamistoimia vuosina 2022-2023. Kunta-Helmi rahoitusta saatiin Uudenmaan ELY-keskukselta noin 56 000 e. Tehtyjen toimien tavoitteena oli niittyjen palauttaminen avoimiksi ja siten tummaverkkoperhoselle ja sen ravintokasville paremmin sopiviksi elinympäristöiksi, sekä elinympäristöjen välisten yhteyksien parantaminen ja hoidon jatkuvuuden turvaaminen.

Niityiltä raivattiin talvella 2022 puustoa ja pensaikkoa, ja joitakin niittyalueita myös hoidettiin laiduntamalla. Laidunnuksen mahdollistamiseksi alueita aidattiin ja niille rakennettiin laiduntamista helpottavia rakenteita, muun muassa ojasiltoja.

Niittyjen hoito suunniteltiin yhteistyössä Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa.  Lisäksi Pirkanmaan ELY-keskus teki samanaikaisesti hoitotoimia yksityismaiden tummaverkkoperhosniityillä, mikä vahvistaa perhosen niittyverkostoa.

Päivitetty 29.11.2023