Liikenneturvallisuus

Liikenneturvallisuus on liikennesuunnittelun keskeinen lähtökohta. Ajonopeuksien hillitseminen on tehokas tapa parantaa liikenneturvallisuutta, sillä riski joutua onnettomuuteen kasvaa ajonopeuden noustessa. Myös onnettomuuden seuraukset riippuvat ratkaisevasti törmäysnopeudesta.

Tampereen nopeusrajoituksia on vähitellen alennettu niin, että tällä hetkellä kantakaupungin alueella nopeusrajoitus on 30 tai 40 kilometriä tunnissa pääväyliä lukuun ottamatta.

Ajankohtaista

Kysely 30 km/h -aluenopeusrajoituksesta

Haiharan, Hankkion, Kaukajärven ja Vehmaisten asukkaat ja siellä asioivat voivat antaa palautetta alueelle ehdotetusta 30 km/h -aluenopeusrajoituksesta ja merkitä kartalle paikkoja, joissa turvallisuutta tulisi parantaa.Kysely on avoinna 1.11.-25.11.2018.

Päätökset luottamuselimissä

Tampereen liikenteen rauhoittamispolitiikan päivitys ja siinä esitetty rauhoittamisaloitteiden pisteytysmenettely, sekä toimenpideohjelma suojateiden turvallisuuden parantamiseksi on hyväksytty yhdyskuntalautakunnan kokouksessa 14.6.2016.

Nopeusrajoitusjärjestelmän uudistus hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnassa 29.12.2016. Aluenopeusrajoituksen muutos toteutetaan vuosien 2017 - 2021 kuluessa. Samalla arvioidaan ja tehdään tarvittavat liikenteenrauhoittamistoimenpiteet. Aluenopeusrajoitusten muutokset tehdään asuinaluekohtaisten suunnitelmien perusteella. Yhdyskuntalautakunta hyväksyy asuinaluekohtaiset suunnitelmat.

Palautteet ja parannusehdotukset

Aloitteet liikenneturvallisuutta parantavien toimenpiteiden toteuttamiseksi voi lähettää Tampereen kaupungin palautejärjestelmään alla oleva linkin kautta aukeavalla lomakkeella.

Liikennesääntöjen ja nopeusrajoitusten valvominen kuuluu poliisin tehtäviin. Poliisille voi ilmoittaa esim. toistuvista liian korkeista nopeuksista tai liikennemerkkien noudattamatta jättämisestä asuinalueilla.

Linkit