Siirry sisältöön

Liikenneturvallisuus

Liikenneturvallisuus on liikennesuunnittelun keskeinen lähtökohta. Ajonopeuksien hillitseminen on tehokas tapa parantaa liikenneturvallisuutta, sillä riski joutua onnettomuuteen kasvaa ajonopeuden noustessa. Myös onnettomuuden seuraukset riippuvat ratkaisevasti törmäysnopeudesta.

Tampereen nopeusrajoituksia on vähitellen alennettu niin, että tällä hetkellä kantakaupungin alueella nopeusrajoitus on 30 tai 40 kilometriä tunnissa pääväyliä lukuun ottamatta. Nopeusjärjestelmän uudistuksesta löytyy lisätietoa sivulta:

Nopeusrajoitusalueet kartalla

Liikenteen rauhoittaminen

Tampereen kaupunki saa vuosittain 100-150 aloitetta, joissa toivotaan liikenteen rauhoittamista. Kaikki liikenteenrauhoittamisaloitteet käsitellään samalla periaatteella. Aloitteiden käsittelystä on kerrottu tarkemmin Liikenteen rauhoittamispolitiikka Tampereella -liitteessä.

Palautteet ja parannusehdotukset

Aloitteet liikenneturvallisuutta parantavien toimenpiteiden toteuttamiseksi voi lähettää Tampereen palvelupisteeseen.

Tampereen palvelupiste
sähköposti [email protected]
puhelin 041 730 8168
postiosoite PL 487
33101 Tampere
avoinna ma – pe klo 9 - 16

Liikennesääntöjen ja nopeusrajoitusten valvominen kuuluu poliisin tehtäviin. Poliisille voi ilmoittaa esimerkiksi toistuvista liian korkeista nopeuksista tai liikennemerkkien noudattamatta jättämisestä asuinalueilla.

Linkit