Hyppää sivuvalikkoon

Lukiossa opiskelu ja opetussuunnitelmat

Toisen asteen opinnot ovat maksuttomia oppivelvollisille opiskelijoille. Oppivelvollisia ovat ne nuoret, jotka ovat päättäneet peruskoulun 9. luokan keväällä 2021 tai sen jälkeen.

Lue lisää oppivelvollisuudesta.

Lukion oppitunneilla käytetään tiedonhankintaan ja työskentelyyn digitaalisia oppimisympäristöjä, kurssikirjoja ja muita oppimateriaaleja. Lukio-opintoihin sisältyy myös digitaalisen ylioppilastutkintojärjestelmän käytön harjoittelu Ylioppilastutkintolautakunnan Abitti-järjestelmässä. Monipuolinen opiskelu kartuttaa nuorille taitoja, joita tarvitaan jatko-opinnoissa ja työelämässä.

Tampereen kaupungin lukioissa on käytössä Wilma-liittymä. Wilmaa käytetään lukuisiin kouluarjen päivittäisiin asioihin. Opiskelijat mm. katsovat Wilmasta läksyt, koepäivät ja työjärjestyksen sekä tekevät kurssivalintoja, seuraavat suorituksiaan, lukevat tiedotteita ja viestivät opettajien kanssa. Opettajat käyttävät Wilmaa mm. arviointiin, poissaolojen merkitsemiseen sekä yhteydenpitoon huoltajien kanssa. Huoltajille Wilma on käytännön työkalu nuorensa koulunkäynnin seuraamiseen sekä yhteydenpitoon opettajien kanssa.

Lue täältä lisää toisen asteen koulutuksen käytössä olevasta Wilmasta.

Opiskelijoiden on tarvittaessa mahdollisuus saada allergian tai sairauden edellyttämä erityisruokavalio.

Lue lisää erityisruokavalioista kouluissa ja oppilaitoksissa

Lukiolaisen tietokone

Tampereen kaupungin lukiot luovuttavat maksuttoman oppivelvollisuuden piiriin kuuluville opiskelijoille lainaan opiskeluajaksi kannettavat tietokoneet.

Tietokoneet jaetaan opiskelijoille lainakäyttöön ensimmäisinä koulupäivinä. Tietokoneen haltuun saaminen edellyttää alaikäiseltä opiskelijalta huoltajan suostumuksen täyttämistä etukäteen. Huoltaja antaa suostumuksensa Wilmassa tähän tarkoitukseen laaditulla suostumuslomakkeella. Tietokoneen luovutuksen jälkeen opiskelija kuittaa vielä Wilma-lomakkeella ottaneensa yksilöidyn tietokoneen haltuunsa.

Jos opiskelija ei ole oikeutettu maksuttomaan oppivelvollisuuteen tai hän haluaa käyttää opiskeluun omaa tietokonettaan, sen tulee täyttää Ylioppilastutkintolautakunnan ohjeistus lukiolaisen tietokoneesta.

Lukiolaisen tietokoneen hankintaohje

Lisäksi on otettava huomioon, että kaikkien opiskeluun tarvittavien lisenssien ja sovellusten jakaminen itse hankituille tietokoneille ei välttämättä onnistu maksutta, vaikka niihin olisi oikeutettukin. Tällöin opiskelija maksaa kustannukset itse.

Opiskelijoiden tulee myös noudattaa seuraavia Tampereen kaupungin käyttösääntöjä.

Oppimateriaalit

Maksuttoman oppivelvollisuuden piiriin kuuluville opiskelijoille tarjotaan käyttöön lukio-opinnoissa tarvittavat digitaaliset oppimateriaalit ja sovellukset. Oppimateriaalit ja opintojaksoilla tarvittavat sovellukset aktivoidaan käyttöön periodien ensimmäisillä oppitunneilla opettajan ohjauksessa.

Mikäli opiskelija ei kuulu maksuttoman oppivelvollisuuden piiriin, hänen tulee hankkia materiaalit itse. Tiedot oppimateriaaleista löytyy kunkin lukion opinto-oppaasta. Oppimateriaalin tulee olla käytettävissä heti ensimmäisestä oppitunnista alkaen.

Opetussuunnitelma

Lukio-opintojen tavoitteet ja keskeiset sisällöt esitetään opetussuunnitelmassa. Opetussuunnitelma antaa perustan kaikelle koulun opetus- ja kasvatustyölle sekä koulun arvioinnille ja kehittämistyölle. Se tukee opettajan työn suunnittelua, toteuttamista ja arviointia. Opetussuunnitelma on samanaikaisesti hallinnollinen ja pedagoginen asiakirja: se kertoo mitä ja miten koulussa opitaan ja työskennellään.

Opetushallituksen esittämien opetussuunnitelman perusteiden pohjalta koulutuksen järjestäjä laatii opetussuunnitelman.

Tampereen seudulla koulutuksen järjestäjät ovat yhteistyössä laatineet seudullisen lukioiden opetussuunnitelman, jonka pohjalta eri koulutuksen järjestäjien lukiot ovat laatineet omat koulukohtaiset opetussuunnitelmansa.

Opetushallitus päätti voimassa olevat opetussuunnitelman perusteet nuorille tarkoitettua lukiokoulutusta varten 7.11.2019. Seutukunnallinen opetussuunnitelma hyväksyttiin Elinvoima- ja osaamislautakunnassa 27.1.2021 ja se otettiin käyttöön 1.8.2021.

Järjestyssäännöt ja suunnitelmat

Päivitetty 22.1.2024