Erityisruokavaliot Tampereen kaupungin lasten ja nuorten palveluissa

Päivähoito-, koulu- ja oppilaitosruokailulla tuetaan lapsen tai oppilaan kasvua, kehitystä ja hyviä ruokatottumuksia. Tarvittaessa lapselle tai oppilaalle tarjotaan vaikean allergian tai sairauden edellyttämä ruokavalio, joka voi olla erilaista kuin muu ruoka. Neuvoloiden sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon terveystarkastuksissa keskustellaan ruokailutottumuksista ja mahdollisista ruokavaliorajoituksista. Tarvittaessa lapsi tai nuori perheineen ohjataan ottamaan yhteyttä omaan hoitavaan tahoon, joka laatii selvityksen erityisruokavaliosta. Huoltaja tai täysikäinen opiskelija on vastuussa voimassa olevasta selvityksestä.

Erityisruokavalion ilmoittaminen päiväkotiin, kouluun tai oppilaitokseen

Selvitys erityisruokavaliosta

Selvityksen erityisruokavaliosta tekee lääkäri, ravitsemusterapeutti tai terveydenhoitaja e-lomakkeella alla olevien ohjeiden mukaisesti. Terveydenhuollossa e-lomake tulee tulostaa myös huoltajalle tai opiskelijalle mukaan.

Lomake täytetään ruoka-allergiasta, keliakiasta, sairauden hoitoon tarkoitetusta tai muusta poikkeavasta ruokavaliosta sekä vegaaniruokavaliosta. Muita kasvisruokavalioita ja laktoositonta ruokavaliota ei tarvitse ilmoittaa. 

E-lomakkeelle kirjaudutaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikortilla.

Jos e-lomakkeelle kirjautuminen ei onnistu, terveydenhuolto täyttää alla olevan pdf-lomakkeen. Tällöin huoltaja tai täysi-ikäinen opiskelija toimittaa tulostetun lomakkeen päiväkotiin, kouluun tai oppilaitokseen sekä ruokapalvelulle.

Erityisruokavaliolomakkeen toimittaminen

Lomake toimitetaan päiväkotiin tai kouluun siinä vaiheessa, kun hoito- tai koulupaikka on tiedossa.

Päiväkodit

Huoltaja saa terveydenhuollosta tulostetun e-lomakkeen, joka toimitetaan päivähoitopaikan henkilöstölle. 

Koulut

Huoltaja/oppilas saa terveydenhuollosta tulostetun e-lomakkeen, joka toimitetaan tarvittaessa koulun henkilöstölle. 

Ammatilliset oppilaitokset ja lukio

Opiskelija saa terveydenhuollosta tulostetun e-lomakkeen, joka toimitetaan oppilaitoksen keittiölle.

Ruokapalvelu

Pirkanmaan Voimia saa erityisruokavaliotiedon terveydenhuollossa kirjatun sähköisen lomakkeen kautta. Vesilahden kuntaan sekä muille ruokapalvelun tuottajille huoltaja tai opiskelija toimittaa tulostetun erityisruokavaliolomakkeen.

Päiväkodin tai koulun vaihtuminen 

Jos erityisruokavalio on voimassa, huoltaja ilmoittaa alla olevalla sähköisellä lomakkeella uuden päiväkodin tai koulun nimen ruokapalvelulle. Tämä ilmoitustapa koskee vain niitä paikkoja, jotka ovat valittavissa lomakkeen valikossa. Muissa tapauksissa huoltaja toimittaa voimassa olevan lomakkeen uuteen päiväkotiin tai kouluun.

Muutos erityisruokavaliossa

Jos erityisruokavalio muuttuu, huoltaja tai opiskelija pyytää päivitetyn selvityksen hoitavalta taholta ja toimittaa sen päiväkotiin, kouluun tai oppilaitokseen. Mikäli erityisruokavaliolle ei ole enää tarvetta, ilmoittaa huoltaja tai opiskelija asiasta päiväkodin, koulun tai oppilaitoksen keittiölle sähköpostitse.

Allergiaruokavaliossa uuden sallitun ruoka-aineen käyttöönotosta huoltaja ilmoittaa sähköpostitse päiväkodin tai kou-lun keittiölle. Yhteystiedot löytyvät ruokapalvelun toimittajan verkkosivuilta. Uusia vältettäviä ruoka-aineita ei voi ilmoittaa ilman terveydenhuollon selvitystä.

Ruokavaliot

Muut asiat

Maidonkorvikkeet

Ruokapalvelu tarjoaa alle 1-vuotiaalle vieroitusvalmisteen. Erityiskorvikkeet ja muut lasten maitojuomat huoltaja hankkii ja tuo päiväkotiin.

Erityisvalmisteet

Huoltaja toimittaa erityisvalmisteet, esimerkiksi täydennysravintojuomat ja energiajauheet päiväkodin tai koulun keittiölle, mikäli lapsella on yksilöllinen ruokavalio. Näissä tilanteissa ei käytetä lääkehoitosuunnitelmaa.

Omat eväät 

Jos omien eväiden tuomiseen on perusteltu syy, sopii huoltaja käytännön toteutuksen varhaiskasvatuksen tai perus-opetuksen henkilökunnan kanssa. Ruokapalvelu ei vastaa eväiden säilytyksestä tai lämmityksestä.

Yksilökohtaisen oppilas- tai opiskelijahuollon ryhmän koollekutsuminen

Yksilöllisen oppilashuoltoryhmän koollekutsumista voidaan harkita tilanteissa, joissa ruokavalio ja siihen liittyvät toimintatavat ovat epäselviä.

Diabeetikon välipalat

Diabeetikko voi hakea päiväkodin, koulun tai oppilaitoksen keittiöstä välipalaksi hedelmää, maitoa, leipää, jogurttia, viiliä tai mehua keittiön valikoiman mukaisesti. Tarvittaessa päiväkoti tai koulu hankkii äkillisen verensokerin laskua varten mehua tai glukoosivalmisteita (Siripiri®) ruokapalvelun myyntituotevalikoiman kautta. Tuotteet myydään täysinä myyntierinä ja laskutetaan tilaajalta.

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/erityisruokavaliot

Päivitetty 4.12.2023