Hyppää sivuvalikkoon

Ylioppilastutkinto

Ylioppilastutkinto on lukion päättötutkinto, jonka voit suorittaa yhdellä kertaa tai hajautettuna kolmeen peräkkäiseen tutkintokertaan. Tutkinto järjestetään kaksi kertaa vuodessa, syksyllä ja keväällä.

Sinulla on oikeus osallistua ylioppilaskokeeseen, kun olet suorittanut ennen kokeeseen osallistumista vähintään tutkintoaineen pakolliset kurssit.

Keväällä 2022 tai sen jälkeen aloitetut tukinnot

Kaikkien kokelaisen pitää suorittaa äidinkielen ja kirjallisuuden koe. Suomi tai ruotsi toisena kielenä  ja kirjallisuus -kokeen voivat suorittaa ne kokelaat, joilla on oikeus osallistua kyseiseen kokeeseen. 

Voit valita neljä muuta koetta vähintään kolmesta eri ryhmästä, joihin kuuluvat:

  • toisen kotimaisen kielen koe
  • vieraan kielen koe
  • matematiikan koe
  • reaaliaineen koe

Tutkintoon vaadittaviin viiteen kokeeseen tulee sisältyä vähintään yksi pitkän oppimäärän koe.

Kun olet valmistunut ylioppilaaksi, voit täydentää tutkintoai uusilla aineilla.

 

Digitaalinen ylioppilastutkinto

Ylioppilastutkinto suoritetaan digitaalisesti. Sinulla on mahdollisuus harjoitella koejärjestelmän käyttöä opiskeluaikana.
Abitti on Ylioppilastutkintolautakunnan julkaisema koejärjestelmä, jonka avulla ylioppilaskirjoituksiin osallistuvat voivat tutustua ylioppilastutkinnon koejärjestelmään.

Ylioppilastutkinnosta saat tietoa opiskeluaikana pidettävistä Abi-infoista, oppitunneilta sekä Wilma-tiedotteiden kautta.

Tutustu myös Ylioppilastutkintolautakunnan (YTL) sivuihin. Sivuilta voit lukea lisätietoja esimerkiksi koepäivistä, tutkintomaksuista, erikoisjärjestelystä ja erilaisista määräyksistä ja ohjeista. Lisäksi sivulla on YTL:n ohjeet kokelaalle

 

Päivitetty 1.2.2024