Hyppää sivuvalikkoon

Lukio-opinnot

Penkkariajot keväällä 2022.

Lukemattomien mahdollisuuksien lukio

Lukio on yleissivistävä toisen asteen koulutus, joka rakentuu perusasteen oppimäärälle. Lukio-opinnot ovat vuosiluokkiin sitomattomia, ja siksi puhutaan luokattomasta lukiosta. Opinnot on mitoitettu kolmevuotisiksi, mutta ne on mahdollista suorittaa 2–4 vuodessa. Opintojen päätteeksi suoritetaan valtakunnallinen ylioppilastutkinto.

Lukiokoulutusta järjestetään lukioissa, aikuislukioissa ja muissa oppilaitoksissa, jotka ovat saaneet lukiokoulutuksen järjestämisluvan. Tampereen kaupunki tarjoaa lukiokoulutusta noin 3 500:lle päivälukion ja noin 550:lle tutkintotavoitteiselle aikuislukion opiskelijalle. Kaupungin ylläpitämiä nuorille tarkoitettuja lukioita on kuusi, aikuislukioita yksi, ja muiden koulutuksenjärjestäjien ylläpitämiä lukioita viisi.

Lukio-opetus painottuu lukuaineisiin, koska opintojen tavoitteena on laaja yleissivistys ja jatko-opintokelpoisuus korkeakouluissa. Luokissa tapahtuvan opiskelun lisäksi tehdään yhteistyötä muiden oppilaitosten, järjestöjen ja työelämän kanssa.

Lukiot tarjoavat opiskelijoille

  • laajan yleissivistyksen
  • hyödyllisiä kieliopintoja
  • vahvat matemaattiset taidot
  • monipuoliset reaaliaineopinnot
  • mahdollisuuden kehittyä taito- ja taideaineissa
  • hyvät valmiudet jatko-opintoihin
  • eriomaiset opiskelutaidot yliopistoihin ja korkeakouluihin

Nuorten lukiokoulutus (päivälukiot)

Päivälukion opinnot ovat päätoimisia, ja ne on tarkoitettu 16 – 19 -vuotiaille nuorille. Lukuvuosi jakautuu noin seitsemän viikon mittaisiin periodeihin, joissa suoritetaan kerralla useampien eri oppiaineiden opintojaksoja. Pakollisten ja valinnaisten opintojaksojen määrä vaihtelee oppiaineittain. Lukion oppimäärä on vähintään 150 opintopistettä. Yhdestä opintojaksosta saa pääsääntöisesti 1 – 3 opintopistettä.

Lukiot voivat tarkentaa valtakunnallista ja seudullista opetussuunnitelmaa tarjoamalla koulukohtaisia opintojaksoja eri oppiaineissa. Osalle opetussuunnitelmallisista painotuksista Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on myöntänyt valtakunnallisen erityistehtävän. Tampereen kaupungilla valtakunnallisia erityistehtäviä on lukiokoulutuksella viisi: kuvataide ja design, urheilu, musiikki ja musiikkiteatteri, luonnontieteet sekä englanninkielinen IB-opetus. Koulutuksenjärjestäjän opetussuunnitelmallisia painotuksia ovat matematiikka-tekniikka, viestintä, skeittaus ja yhteiskuntatiedelinja. OKM:n myöntämän erityistehtävän sisältöjä opiskelevalla on oikeus poiketa valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteista.

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) myöntämät valtakunnalliset erityistehtävät:

Koulutuksenjärjestäjän opetussuunnitelmalliset painotukset:

Aikuislukio

Tampereen aikuislukiossa lukion voi suorittaa ilta- tai etäopintoina.

Opetussuunnitelma ja lukujärjestys mahdollistavat opiskelijan itsenäisen opintojen suunnittelun. Lukion suorittaminen kestää yleensä kahdesta neljään vuotta, riippuen entisistä opinnoista.

Lukion suorittamisen lisäksi aikuislukiossa voi kirjoittaa ylioppilaaksi myös ammattitutkinnon pohjalta sekä suorittaa yksittäisten lukioaineiden oppimääriä ja kursseja.

Tampereen aikuislukio

Ylioppilastutkinto ammatillisessa koulutuksessa

Ylioppilastutkintoon valmentava koulutus ja ammattikoulutus voidaan yhdistää: opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa kolmen opiskeluvuoden aikana ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto. Opinnot voi täydentää koko lukion oppimääräksi ammatillisten opintojen jälkeen Tampereen aikuislukiossa.

Kaksoistutkintoon johtavia opintoja järjestetään myös Tampereen seudun ammattiopiston ympäristökuntien toimipisteissä yhteistyössä paikallisten lukioiden kanssa.

Kaksoistutkinto Tredussa

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/lukioopinnot

Päivitetty 21.4.2023