Hyppää sivuvalikkoon

Erityisopetus lukiossa

Aloitettuasi opinnot Tampereen kaupungin lukiossa opiskelija saat lisätietoja erityisopettajan opiskeluun tarjoamista tukitoimista ja osallistut erityisopettajan järjestämään (digi)lukiseulaan. Jos seulan tuloksista tai eri tavoin kerätyistä taustatiedoista näkyy, että hyötyisit erityisopettajan tapaamisesta, kutsuu erityisopettaja sinut käymään. Luonnollisesti voit myös itse ottaa yhteyttä erityisopettajaan tai huoltajasi voi tehdä sen puolestasi.

Haasteita opiskeluun saattavat oppimisvaikeuksien lisäksi tuoda moninaiset psyykkiset ja fyysiset syyt. Kahdenkeskisissä tapaamisissa, pienryhmätyöskentelyssä tai vetämällään kurssilla erityisopettaja tekee tarvittavat testaukset ja opettaa lähinnä opiskelutaitoja, joista voit hyötyä lukio-opinnoissaan ja ylioppilaskirjoituksissa.

Erityisopettaja valmistelee hakemukset ja lausunnot Ylioppilastutkintolautakuntaan yhdessä opiskelijan kanssa. Hän tekee yhteistyötä muun muassa opinto-ohjaajan, rehtorin, aineenopettajien ja vanhempien kanssa sekä osallistuu lukion opiskeluhuoltoon. Syyt lukion erityisopettajalla käymiseen ovat moninaiset, ja hänen toimenkuvansa on monipuolinen.
 

Päivitetty 27.5.2022