Siirry sisältöön

Jätehuoltomääräykset

Jätehuoltomääräykset ovat jätelakiin perustuvia paikallisia säännöksiä jätehuollosta. Määräykset sitovat kaikkia kunnan asukkaita. Jätehuoltomääräyksiä annetaan muun muassa jätehuoltoon liittymisestä, eri jätelajien lajittelusta ja keräyksestä sekä jätteiden omatoimisesta käsittelystä. Määräyksillä varmistetaan toimiva jätehuolto, josta ei aiheudu ympäristö- tai terveyshaittaa.

Jätehuoltomääräykset koskevat Hämeenkyrön, Ikaalisten, Juupajoen, Kangasalan, Lempäälän, Mänttä-Vilppulan, Nokian, Oriveden, Parkanon, Pirkkalan, Pälkäneen, Ruoveden, Sastamalan (Mouhijärven ja Suodenniemen osalta), Tampereen, Vesilahden, Virtain ja Ylöjärven kuntia.

Alueellinen jätehuoltolautakunta hyväksyi 19.5.2021 toimialueelle uudet jätehuoltomääräykset, jotka astuvat voimaan 1.7.2021. Jätehuoltomääräysten uudistaminen perustui muuttuvaan jätelainsäädäntöön.

Jätehuoltomääräykset sekä perustelumuistio ovat luettavissa alla olevista linkeistä:

Ympäristönsuojeluviranomaiset valvovat jätelain ja jätehuoltomääräysten noudattamista.


Keskeiset muutokset jätehuoltomääräyksissä

Uusien jätehuoltomääräysten myötä erityisesti jätteiden lajitteluun sekä erilliskeräykseen velvoitetaan aiempaa enemmän. Erilliskeräysvelvoitteet astuvat voimaan toimialueella alueittain ja jätelajeittain vähintään viiden huoneiston asuinkiinteistöillä. Tampereella lasipakkauksille, pienmetallille ja biojätteelle on oltava lajitteluastia viimeistään 1.9.2021 ja kartonki- ja muovipakkauksille viimeistään 1.9.2022. Muissa toimialueen kunnissa lasipakkaukset, pienmetalli ja biojäte on kerättävä viimeistään 1.4.2022 ja kartonki- ja muovipakkaukset viimeistään 1.4.2023.

Biojätteen keräysvelvoite laajenee lisäksi koskemaan kaikkia asuinkiinteistöjä Tampereen kaupunkiseudun keskustaajamassa 1.9.2023 mennessä. Biojäte voidaan myös vaihtoehtoisesti kompostoida kiinteistöllä. Tästä on kuitenkin tehtävä ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle biojätteen asianmukaisen käsittelyn varmistamiseksi. Ilmoitusvelvoite astuu kuitenkin voimaan vasta siirtymäajan jälkeen 1.1.2023 alkaen.

Alla olevasta kartasta näet Tampereen kaupunkiseudun keskustaajaman, joka on korostettu keltaisella värillä. Karttanäkymää voi lähentää tai loitontaa hiiren rullalla. Voit myös liikutella karttaa nuolinäppäimillä, hiirellä raahaamalla tai yläreunan painikkeista. Painikkeiden alapuolella olevasta napista voit keskittää kartan omaan sijaintiisi. Lisäksi voit tarkistaa sijaitseeko kiinteistösi taajaman alueella hakemalla sitä osoitteella tai paikan nimellä. Huom! Osoitehaku toimii tällä hetkellä ainoastaan Tampereen kaupungin alueella sijaitseville kiinteistöille.

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n internetsivuille on koottu käytännön ohjeita muutoksen toteuttamiseen:


Jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen

Jätehuoltoviranomainen voi yksittäistapauksessa, perustelluista erityisistä syistä myöntää poikkeuksen jätehuoltomääräysten noudattamisesta. Jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen ei saa vaarantaa jätehuollon asianmukaista järjestämistä tai aiheuttaa ympäristö- tai terveyshaittaa.

Jätehuoltomääräyksistä poikkeamista voit hakea sähköisessä asiointipalvelussa tai pdf-lomakkeella: