Siirry sisältöön

Metsät 2030

Metsien hoidon periaatteet päivitetään

Tampereen kaupungin metsien hoidon periaatteita uudistetaan yhteistyössä asukkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Työssä huomioidaan entistä paremmin metsien merkitys ilmastonmuutoksen hillinnässä ja pohditaan metsänhoidon keinoja metsien sopeuttamiseksi ilmastonmuutokseen. Lisäksi painotetaan metsien tuomaa hyvinvointia ja viherverkostoa.

Metsien hoitoa ja käyttöä arvioitiin vuorovaikutteisesti

Metsät ovat kaupunkilaisille ja kaupunkiluonnolle elintärkeitä. Uudistustyön pohjaksi asukkailta kyseltiin kokemuksia ja ajatuksia kaupungin metsistä sekä niiden käytöstä ja hoidosta. Karttakysely oli avoinna 19.5.2019 saakka. Lisäksi metsissä liikkuvilta on kerätty palautetta maastohaastatteluilla keväällä 2019. Yhteistyötahot ja yhdistykset saivat osallistua työhön viime syksynä metsäkävelyssä ja työpajassa.

Vuorovaikutteisen arvioinnin loppuraportti valmistui marraskuussa. Loppuraportti laitetaan tälle sivulle joulukuun 2019 aikana.

Tampereen metsien hoitoa arvioitiin myös asiantuntijatyönä

Tapio Oy on lisäksi arvioinut metsien hoidon nykyistä toimintamallia asiantuntijatyönä. Vertailu osoittaa, että Tampere on linjannut metsien hoitoa pääosin metsänhoidon suositusten mukaisilla tavoilla ja ympäristöarvoja korostaen

Metsänhoidon suositusten periaate on katsoa asioita metsänomistajan kannalta ja tarjota hänelle perusteltuja vaihtoehtoja metsäomaisuutensa hoitoon.

Tampereella käytössä olevat keinot painottuvat sellaisiin suosituksissa kuvattuihin vaihtoehtoihin, jotka kuuluvat sosiaalista ja ekologista kestävyyttä korostavan metsänomistajan toimintatapoihin. Esimerkiksi arvokkaat luontokohteet rajataan hakkuiden ulkopuolelle ja metsiä niiden läheisyydessä pyritään uudistamaan käyttäen pienimuotoisempia hakkuumenetelmiä.

Tapio Oy:n arviontiraportti löytyy alta.

Metsät 2030 -luonnos kommentoitavaksi talvella 2020

Metsien hoidon periaatteisiin voi vaikuttaa vielä myöhemminkin kommentoimalla Metsät 2030 -luonnosta talvella 2020.

Metsien hoidon periaatteet hyväksyy asunto- ja kiinteistölautakunta.

Nykyinen metsien hoidon toimintamalli on voimassa vuoteen 2020 saakka. Uusin linjauksin metsiä hoidetaan vuoteen 2030 saakka. Uuteen toimintamalli kirjataan painopisteet ja tavoitteet, joihin metsien hoidossa pyritään sekä hoitoperiaatteet. Toimintamalli ohjaa tarkempien metsäsuunnitelmien tekoa ja viimein metsien hoitoa.

Metsätalouspäällikkö
Anne Tuominen
puhelin 050 517 7053
sähköposti [email protected]