Siirry sisältöön

Metsät 2030

Vaikuta Tampereen metsien hoitoon

Tampereen kaupungin metsien hoidon periaatteita uudistetaan yhteistyössä asukkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Työssä huomioidaan entistä paremmin metsien merkitys ilmastonmuutoksen hillinnässä ja pohditaan metsänhoidon keinoja metsien sopeuttamiseksi ilmastonmuutokseen. Lisäksi painotetaan metsien tuomaa hyvinvointia ja viherverkostoa. Myös kaupunkipuistohanke ja yleiskaavatyöt sekä muut metsiin vaikuttavat hankkeet huomioidaan työssä.

Metsäkysely ja maastohaastatteluja

Metsät ovat kaupunkilaisille ja kaupunkiluonnolle elintärkeitä. Uudistustyön pohjaksi asukkailta kyseltiin kokemuksia ja ajatuksia kaupungin metsistä sekä niiden käytöstä ja hoidosta. Karttakysely oli avoinna 19.5.2019 saakka. Lisäksi metsissä liikkuviltaon kerätty palautetta maastohaastatteluilla kevään aikana.

Metsien hoidon periaatteisiin voi vaikuttaa vielä myöhemminkin mm. kommentoimalla Metsät 2030 -luonnosta. Yhteistyötahot ja yhdistykset otetaan työhön aktiivisemmin mukaan syksyllä, jolloin valmistellaan metsien hoidon periaatteita käyttäjämielipiteen pohjalta.

Metsien hoidon periaatteet hyväksyy asunto- ja kiinteistölautakunta.

Nykyinen metsien hoidon toimintamalli on voimassa vuoteen 2020 saakka. Uusin linjauksin metsiä hoidetaan vuoteen 2030 saakka. Uuteen toimintamalli kirjataan painopisteet ja tavoitteet, joihin metsien hoidossa pyritään sekä hoitoperiaatteet. Toimintamalli ohjaa tarkempien metsäsuunnitelmien tekoa ja viimein metsien hoitoa.

Metsätalouspäällikkö
Anne Tuominen
puhelin 050 517 7053
sähköposti [email protected]