Siirry sisältöön

Kaupin tonttien asiakirjat

Tontit Kauppi-877-1 ja 2 sijaitsevat asemakaavan nro 8311 mukaisella Kaupin kampuksen alueella noin 3 km itään Tampereen ydinkeskustasta.

Asuin- ja liikerakennusten korttelialuetta olevan tontin 837-132-877-2 rakennusoikeus on 14 000 k-m2. Tontille voi kaavan mukaan rakentaa neljä-kaksitoistakerroksisia rakennuksia.

Pysäköintilaitoksen tontti 837-132-877-1 on asemakaavassa osoitettu LPY-merkinnällä (Yleisten pysäköintilaitosten korttelialue) ja tontilla on rakennusoikeutta 14100 k-m2. Laitokseen on toteutettavissa yksi maanalainen kerros sekä neljä maanpäällistä kerrosta. Tontin kaakkoiskulmaan on osoitettu ohjeellinen yhdyskuntateknisten laitosten rakennusala (et-17) raitiotien sähkönsyöttöasemaa varten.

Hakijoiksi toivotaan ryhmittymiä, mihin kuuluu esim. rakentaja, rakennuttaja, opiskelija-asuntosäätiö sekä pysäköintioperaattori. Hakemuksen liitteenä tulee olla konseptin kuvaus, missä on esitettynä asuntotuotannon rahoitusmuoto ja suunnitelma asuntojakaumasta yms. Tavoitteena on, että tontille rakentuu omistus-, vuokra-, opiskelija- ja/tai asumisoikeusasuntoja. Tontin 2 rakennusoikeudesta n. 20% tulee olla valtion tukemaa vuokra-asuntotuotantoa (pitkä korkotuki.) Konseptin tulee sisältää selvitys pysäköintilaitoksen omistus- ja hallintamuodosta.

Nykyisellään AL-32 ja LPY-tontit muodostavat pintapysäköintikentän, jossa suunnitelman mukaisesti on 272 pysäköintipaikkaa. LPY-tontti tulee toteuttaa koko asemakaavan laajuudessa mahdollistaen sekä tontin 2 velvoiteautopaikat että yleisen pysäköinnin.

Pysäköintitontin toteutus tulee aloittaa viimeistään samassa yhteydessä, kun AL-32 tontin 2 ensimmäinen vaihe käynnistyy. Hakijakokoonpanon tulee esittää pysäköintitontin vaiheistus ja miten nykyinen alueen pysäköintikapasiteetti saadaan sijoitettua pysäköintilaitokseen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Konseptin ideat ja monimuotoinen asuntojakauma tarkastellaan tonttihaun kriteereinä tavanomaisten kriteerien lisäksi. Kortteli voidaan jakaa tonteiksi varaajien suunnitelmien pohjalta.