Siirry sisältöön

Täydennysrakentaminen hankkeena

Täydennysrakentaminen pähkinänkuoressa sisältää pääpiirteittäin kolme vaihetta: taustatietojen selvityksen, hankkeen käynnistyksen ja toteuttamisen. Hyödyt täydennysrakentamisesta ovat moninaiset niin taloyhtiön kuin kaupunginkin näkökulmasta.

Asuinkortteleiden täydennysrakentaminen hyödyttää monia

Suomen vetovoimaisimmaksi kaupungiksi valittu Tampere jatkaa kasvuaan. Ennuste on, että vuoteen 2030 mennessä tamperelaisia on yli 250 000. Asukasmäärän kasvaessa myös asuntojen rakentamista on lisättävä. Yksi kustannustehokas keino on täydentää olemassa olevaa kaupunkia.

Täydennysrakentaminen tuo paljon hyötyjä taloyhtiöille, kaupunginosalle ja kaupungille – unohtamatta ympäristölle ja taloudelle koituvia hyötyjä. Vaikka kaupunki on aina jollain tavalla mukana täydennysrakentamishankkeissa, asuinrakennusten ja kokonaisten alueiden uudistaminen ei onnistu ilman asukkaiden ja alueen toimijoiden osallistumista.

Peruskorjausten rahoittaminen

Asunto-osakeyhtiölle lisä- tai täydennysrakentaminen voi olla keino rahoittaa osa yhtiön suurista korjaushankkeista. Lisärakennushankkeita voi käynnistyä, jos ne ovat taloudellisesti kannattavia sekä taloyhtiöille että rakennusliikkeille. Usein olisi mahdollista rakentaa tonteille lisää uusia asuntoja ja rahoittaa siten perusparannuksia ja edistää esimerkiksi esteettömyyttä hissien avulla. Lisärakennushankkeet tarjoavat myös alueen nykyisille asukkaille mahdollisuuden hankkia kooltaan ja ominaisuuksiltaan paremmin tarpeisiin sopiva uusi asunto.

Parhaimmillaan täydennysrakentaminen parantaa alueen arvostusta ja ekologista kehitystä sekä lisää kiinteistöjen, asuntojen ja asuinalueen arvoa. Täydennysrakentaminen on kunnalle edullista, koska aiemmille investoinneille saadaan lisää käyttäjiä.

Täydennysrakentamisella tiiviimpää kaupunkia

Täydennysrakentaminen tarkoittaa uutta rakentamista siten, että rakennetaan jo olemassa olevan kaupungin sisällä ja hyödynnetään samalla valmista yhdyskuntarakennetta ja palveluverkkoa.Täydennysrakentaminen on useimmiten edullisempaa kuin uusien alueiden rakentaminen.

Tonttikohtainen lisärakentaminen tarkoittaa uuden rakennuksen tai rakennusosan rakentamista olemassa olevalle tontille. Lisärakentamisen avulla asunto-osakeyhtiö tai kiinteistöosakeyhtiö voi saada tuloja korjausten rahoittamiseen.

Esimerkkejä tavoista täydennysrakentaa

 • uudet kerrostalot
 • pientalot, jolloin on mahdollisuus uudenlaisten pientaloasuntojen kehittämiseen (esim. townhouset)
 • rakennusten laajentaminen (lisäosat ja -kerrokset), tilojen uusi käyttö (vintit, maanpäälliset kellarit)
 • muu kuin asuinrakentaminen
 • uudet pysäköintiratkaisut (pysäköintitalot, -luolat, -kellarit sekä kadunvarret), jotka parantavat kaupungin ilmettä ja lisäävät vihreyttä kerrostalokortteleissa ja ostoskeskuksissa
 • väljien katutilojen reunojen täydentäminen uudisrakentamisella, myös maanteiden ja muiden väylien laitojen tiivistäminen (melu huomioiden)
 • väylien kattaminen, jolloin saadaan lisää tilaa asuin- ja työpaikkarakentamiselle sekä toimivammat yhteydet alueiden välille.

Täydennysrakentamisella saatavia etuja

 • Taloyhtiöt voivat ansaita rakennusoikeuden myynnillä varoja isoihin remontteihin, kuten putki- tai julkisivukorjauksiin. Myös rakennusten energiatehokkuutta voidaan parantaa, ja näin säästetään asukkaiden rahoja ja tehdään palvelus myös ympäristölle.
 • Vanhoille asuinalueille voidaan rakentaa lisää sopivia asuntoja perheille, opiskelijoille ja senioreille. Samalla alueen asukasrakenne monipuolistuu, mikä on tärkeää etenkin vanhenevissa lähiöissä.
 • Palvelutasoa voidaan ylläpitää tai parantaa vanhoilla alueilla, kun asukasmäärä kasvaa uusien asuntojen myötä.
 • Liikenteestä aiheutuvia päästöjä vähennetään, kun rakennetaan asuntoja radan tai suunnitellun raitiotien varrelle.
 • Kun rakennetaan vanhalle asuinalueelle, voidaan hyödyntää olemassa olevaa kunnallistekniikan verkostoa ja näin säästää rahaa ja yhteisiä resursseja.
 • Kaupunki voi parantaa täydennysrakentamisen yhteydessä ulkoilualueita ja muuta julkista tilaa asukkaiden toiveita vastaaviksi.

Yhteystietoja

Täydennysrakentamisen mahdollisuuksien selvittäminen
Tampereen palvelupiste
sähköposti [email protected]
puhelin 041 730 8168

Maankäyttösopimukset, tonttiasiat
Maankäyttöpäällikkö
Heli Toukoniemi
puhelin 040 806 4007

Muiden alueiden täydennysrakentaminen ja EHYT-hanke
Yhdyskuntasuunnittelupäällikkö
Hanna Montonen
puhelin 040 801 6952

Projektiarkkitehti
Raija Mikkola
puhelin 040 806 3019

Aiheeseen liittyviä linkkejä