Siirry sisältöön

Tarastenjärvi

Suunnittelualue

Tarastenjärven osayleiskaava-alue sijaitsee noin 12 km etäisyydellä Tampereen kaupungin keskustasta itään Jyväskylään johtavan valtatien 9 varrella. Suunnittelualue käsittää nykyisen jätteenkäsittelykeskuksen alueen ja sitä ympäröivän metsän noin 1 km säteellä kaatopaikan rajoista valtatien pohjoispuolella. Alue rajautuu idässä Kangasalan kuntaan. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 3,5 km².

Osayleiskaava-alue rajautuu lännessä Nurmi-Sorilan osayleiskaava-alueeseen ja idässä Kangasalan kunnan rajaan.

Osayleiskaava-aluetta koskevan toimenpiderajoituksen kumoaminen

Yhdyskuntalautakunta oli kokouksessaan 1.2.2011 §39 määrännyt maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaisen toimenpiderajoituksen 31.1.2016 saakka Tarastenjärven osayleiskaava-alueelle.

Yhdyskuntalautakunta päätti 4.2.2014 kokouksessan, että maankäyttö- ja rakennuslain 128§:n mukainen toimenpiderajoitus kumotaan Tarastenjärven osayleiskaava-alueelta.

Yhdyskuntalautakunnan pöytäkirja 4.2.2014 Tarastenjärven toimenpiderajoitusalueen kumoaminen, 38 §

Toimenpiderajoitusta koskevat tiedustelut rakennusvalvonnasta:
Tarkastusinsinööri
Jyrki Ottman

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 20.1.2014 yleiskaavoitusohjelman 2014 - 2016 hyväksymisen yhteydessä, että Tarastenjärven osayleiskaavatyö keskeytetään.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 20.1.2014 Yleiskaavoitusohjelma vuosille 2014-2016, 7§

Osayleiskaavaehdotus nähtävillä 29.8. - 30.9.2013

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi kokouksessaan 27.8.2013 Tarastenjärven osayleiskaavaehdotuksen asetettavaksi nähtäville.

Ehdotus oli nähtävillä 29.8. - 30.9.2013 Palvelupiste Frenckellissä, Frenckellinaukio 2 B.

Yhdyskuntalautakunnan pöytäkirja 27.8.2013 Tarastenjärven osayleiskaavaehdotus, 288 §

Aineisto

Ympäristövaikutusten arvioinnit

Vuonna 2009 nähtävillä ollut osayleiskaavaehdotus

Ympäristö- ja maisemaselvitys

Raportit tummaverkkoperhosen esiintymisestä alueella

Lepakkokartoitus

Maisema- ja viherverkkosuunnitelma

Maaperän rakennettavuusselvitys

Arkeologinen inventointi

Teknisen huollon yleissuunnitelma

Hulevesiselvitys

Liikennemallitarkastelu

Meluselvitys

Projektisaldo

Diplomityöt

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Käsittelyt luottamuselimissä

Yhdyskuntalautakunnan pöytäkirja 4.2.2014 Tarastenjärven toimenpiderajoitusalueen kumoaminen, 38 §

Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 20.1.2014 Yleiskaavoitusohjelma vuosille 2014-2016, 7§

Yhdyskuntalautakunnan pöytäkirja 27.8.2013 Tarastenjärven osayleiskaavaehdotus, 288 §

Kaupunginhallituksen pöytäkirja 24.6.2013 Tarastenjärven osayleiskaavaehdotus, 343 §

Yhdyskuntalautakunnan pöytäkirja 15.12.2009 Tarastenjärven osayleiskaavaehdotus, 440 §

Kaupunginhallituksen suunnittelujaoston pöytäkirja 1.12.2008 Nurmi-Sorilan ja Tarastenjärven osayleiskaavojen suunnittelutilanne, 98 §

Kaupunginhallituksen suunnittelujaoston pöytäkirja 29.9.2008 Nurmi-Sorilan keskustan ideakilpailu sekä Nurmi-Sorilan ja Tarastenjärven osayleiskaavojen suunnittelutilanne, 77 §

Kaupunginhallituksen suunnittelujaoston pöytäkirja 11.12.2007 Nurmi-Sorilan ja Tarastenjärven osayleiskaavojen suunnittelutilanne, 94 §

Kaupunginhallituksen suunnittelujaoston pöytäkirja 19.6.2007 Nurmi-Sorilan ja Tarastenjärven osayleiskaavojen luonnosvaihtoehdot, 53 §

Kaupunginhallituksen suunnittelujaosto 21.2.2005 Yleiskaavoitusohjelma 2005-2007, 13 §

Kaupunginhallituksen suunnittelujaosto 1.11.2004 Tarastenjärven suunnittelutilanne, 86 §

Kaupunginhallitus 13.5.2002 Tarastenjärven osayleiskaavan laatiminen, 323 §

Yhteystiedot

Yleiskaavapäällikkö
Pia Hastio
puhelin 040 801 6917
sähköposti [email protected]