Siirry sisältöön

Kalevanrinne

Iskun ja Tampere Areenan tonttien asemakaava

Viistokuva suunnitelluista rakennuksista

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavaehdotuksen 17.6.2019.

Kalevan kaupunginosassa sijaitsevien Iskun ja Tampere Areenan tonttien asemakaavaluonnos, muuta valmisteluaineistoa sekä tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat nähtävillä 22.2.–15.3.2018. Asemakaavatyöstä järjestettiin 7.3.2018 yleisötilaisuus Tredun auditoriossa. Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 13.9.–15.10.2018.

Takojankadulle uusia kerrostaloja

Kalevanrinteeseen on tulossa uusi täydennysrakentamisen alue, kun kaavamuutos Takojankadun varressa tuo entiselle leipomon, toimistojen ja kaupan alueelle 13 uutta kerrostaloa, puistoaluetta ja kevyen liikenteen reittejä.

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi tiistaina 9.6.2020 osoitetta Takojankatu 2–10 koskevan asemakaavaehdotuksen asetettavaksi nähtäville. Kaava menee vielä kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn.

Kalevanrinteen yleissuunnitelma

Kalevanrinteen alue sijaitsee n. 2,5 km keskustasta itään, Sammonkadun varrella. Alueelle on laadittu v. 2011 lainvoiman saanut Kalevanrinteen osayleiskaava. Kalevanrinteen maankäytön yleissuunnitelma sekä siihen liittyvä katuverkon yleissuunnitelma hyväksyttiin Kalevanrinteen asemakaavoituksen pohjaksi yhdyskuntalautakunnassa vuonna 2013.

Uudistuva Kalevanrinne

Kalevanrinteen uusien asuinkortteleiden rakentaminen sekä Prismakeskuksen laajentaminen ovat tapahtuneet voimassa olevan Kalevanrinteen osayleiskaavan ja Kalevanrinteen yleissuunnitelmien (maankäyttö ja katuverkko) pohjalta.

Raitiotien rakentamispäätös on nostanut raitiotielinjan lähiympäristön houkuttelevammaksi asuinrakentamiselle. Samoin Kalevanrinteen asuinalueen nopea valmistuminen, Prisma -keskuksen laajentuminen sekä alueella käynnissä oleva muuttuminen eri liikennemuotojen solmukohdaksi ovat myös lisänneet alueen vetovoimaa.

Kantakaupungin yleiskaavassa 2040 Hervannan valtaväylän – Sammonkadun liittymän seutu on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi sekä paikalliskeskukseksi.

Keskustatoimintojen alue, Kalevan alueen rajaus kartalla.

Sarvijaakonaukion joukkoliikennepysäkkialueen lähiympäristöä kehitetään yhtenä kantakaupungin merkittävimpänä vaihtopysäkkinä raitiotielinjan ja bussilinjojen välillä. Sarvijaakonaukion vaihtopysäkin lähiympäristöstä järjestetään suunnittelukilpailu. Alueelle toteutetaan korkeatasoiset kävely-, pyöräily- ja joukkoliikennejärjestelyt.

Yhteystiedot

Projektiarkkitehti
Markku Kaila
puhelin 040 806 3018
sähköposti [email protected]

Projektiarkkitehti
Vesa Kinttula
puhelin 040 800 7901
sähköposti [email protected]

Liikennesuunnittelu
Liikenneinsinööri
Timo Seimelä
puhelin 040 758 2104
sähköposti [email protected]