Siirry sisältöön

CircVol

Tampereen teknillisen yliopiston, Tampereen kaupungin ja Hiedanrannan-kaupunginosan toimijoiden yhteishanke, jonka tavoitteena on luoda liiketoimintaekosysteemi nollakuidulle.

Käytännön tavoitteena on kehittää ratkaisuja 6Aika kaupunkien suurivolyymisten teollisten sivuvirtojen ja infrarakentamisen seurauksena syntyvien massojen hyödyntämiseen.

Tampereen ja Hiedanrannan näkökulmasta tarkoituksena on löytää ratkaisuja ja liiketoiminnallisia mahdollisuuksia Hiedanrannan nollakuidun käsittelyyn ja hyödyntämiseen. Miten saada nollakuitu käsiteltyä kaupunkialueella mahdollisimman hyvin arvoa tuottaen, mutta ympäristövaikutukset huomioon ottaen?

Nollakuitu on orgaanista sedimenttiä, jota on järvenpohjassa. Se on haisevaa ja luokitellaan jätteeksi. Kaupunkialueella nollakuidun käsittely vaatii erityistä huomiota. Käsittelyprosessissa on monta eri vaihetta: ruoppaus, kiinteä ja nestejakeen erottelu ja näiden jakeiden käsittelyprosessit ja hyödyntäminen sekä massansiirrot eri vaiheissa. Nollakuitua käsitellään monin eri tavoin. Sitä voidaan stabiloida, kompostoida, mädättää, polttaa tai nestejakeen jätevedenkäsittelyä voidaan tehdä eri tekniikoin.

Hankkeen tarkoituksena on päästä liiketoiminnan äärelle nollakuidun hyödyntämispolkujen ja uusien liiketoimintasysteemien avulla. Tavoitteena on selvittää mitä liiketoimintamahdollisuuksia ero nollakuitukäsittelyn teknologioilla on eri toimijoille ja millaisilla liiketoimintamalleilla toimijoiden hyödyt sopisivat parhaiten yhteen.

Hankkeen ajankohta: 1.8.2018 - 31.12.2010.

Leena Aarikka-Stenroos
puhelin 050 301 5476
sähköposti [email protected]