Siirry sisältöön

Lukiokoulutus

Lukio-opetuksessa on siirrytty etäopetukseen 16.3. lähtien. Kaupungin ohjeet koronavirukseen liittyen on koottu sivulle www.tampere.fi/koronavirus

Koronavirus

Oikopolut

Mahdollisuudet

Lukio on kurssimuotoinen vuosiluokaton yleissivistävä koulu, joka rakentuu perusopetuksen oppimäärälle. Lukio ei anna ammatillista pätevyyttä. Sen käyneet voivat hakeutua jatko-opintoihin yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin tai ammatilliseen koulutukseen.

Opintojen päätteeksi suoritetaan valtakunnallinen ylioppilastutkinto. Sen avulla selvitetään, ovatko opiskelijat omaksuneet lukion opetussuunnitelmien mukaiset tiedot ja taidot sekä saavuttaneet lukiokoulutuksen tavoitteiden mukaisen riittävän kypsyyden.

Lukiokoulutusta järjestetään lukioissa, aikuislukioissa ja muissa oppilaitoksissa, jotka ovat saaneet lukiokoulutuksen järjestämisluvan. Tampereen kaupunki tarjoaa lukiokoulutusta noin 3 200:lle päivälukion ja noin 800 aikuislukion oppilaalle. Kaupungin ylläpitämiä päivälukioita on kuusi, aikuislukioita yksi, ja muiden koulutuksenjärjestäjien ylläpitämiä lukioita viisi.

Päivälukiot

Päivälukion opinnot on tarkoitettu 16-19 -vuotiaille nuorille ja opiskelu niissä on päätoimista. Lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista sekä opetuksen jakautumisesta eri oppiaineisiin päättää valtioneuvosto. Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt esitetään Opetushallituksen vahvistamassa opetussuunnitelman perusteissa, joiden pohjalta opetuksen järjestäjä laatii paikallisen opetussuunnitelman.

Valtakunnallisen opetussuunnitelman määrittelemien sisältöjen lisäksi lukiot voivat profiloitua ja painottaa opetuksessaan tiettyjä aineita. Tamperelaiset lukiot painottavat eri oppiaineita ja aiheita seuraavasti:

 • Hatanpään lukio, musiikki ja musiikkiteatteri
 • Sammon keskuslukio, urheilu ja viestintä
 • Tammerkosken lukio, kuvataide ja käsityö
 • Tampereen klassillisen lukio, luonnontiede
 • Tampereen lyseon lukio, IB-linja ja Eurooppalinja
 • Tampereen teknillinen lukio, matematiikka ja tekniikka
 • Tampereen yhteiskoulun lukio, ilmaisutaito
 • Kalevan lukio, musiikki
 • Tampereen yliopiston normaalikoulun lukio, talous- ja elinkeinoelämä ja sirkustaide
 • Tampereen Steinerkoulun lukio
 • Svenska samskolan i Tammerfors

Yhdistelmätutkinnot (ammattilukio)

Ylioppilastutkintoon valmentava koulutus ja ammattikoulutus voidaan yhdistää: opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa kolmen opiskeluvuoden aikana ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto. Opinnot voi täydentää koko lukion oppimääräksi ammatillisten opintojen jälkeen Tampereen aikuislukiossa.

Ammattilukio-opinnot järjestetään yhteistyössä Tampereen aikuislukion, Tampereen seudun ammattiopiston ja Tampereen teknillisen lukion kanssa.

Ammattilukio-opintoja järjestetään myös Tampereen seudun ammattiopiston ympäristökuntien toimipisteissä yhteistyössä paikallisten lukioiden kanssa.

Aikuislukio

Tampereen aikuislukiossa lukion voi suorittaa ilta- tai etäopintoina.

Opetussuunnitelma ja lukujärjestys mahdollistavat opiskelijan itsenäisen opintojen suunnittelun. Lukion suorittaminen kestää yleensä kahdesta neljään vuotta, riippuen entisistä opinnoista.

Lukion suorittamisen lisäksi aikuislukiossa voi kirjoittaa ylioppilaaksi myös ammattitutkinnon pohjalta sekä suorittaa yksittäisten lukioaineiden oppimääriä ja kursseja.

Aikuislukiossa annetaan myös aikuisten maahanmuuttajien lukioon valmistavaa koulutusta ja perusopetusta.