Siirry sisältöön

Lukiokoulutus

Abiturientit siirtyvät etäopetukseen

Abiturientit (3. ja 4. vuositason opiskelijat) siirtyvät etäopetukseen keskiviikosta 9.9.2020 lukien Tampereen kaupungin lukioissa.


Lue lisää tiedotteesta

Oikopolut

Mahdollisuudet

Lukio on yleissivistävä toisen asteen koulumuoto, ja se rakentuu perusasteen oppimäärälle. Lukio-opinnot ovat vuosiluokkiin sitomattomat, ja siksi puhutaan luokattomasta lukiosta. Opinnot on mitoitettu kolmevuotisiksi ja niiden päätteeksi suoritetaan valtakunnallinen ylioppilastutkinto.

Lukiokoulutusta järjestetään lukioissa, aikuislukioissa ja muissa oppilaitoksissa, jotka ovat saaneet lukiokoulutuksen järjestämisluvan. Tampereen kaupunki tarjoaa lukiokoulutusta noin 3 500:lle päivälukion ja noin 550:lle tutkintotavoitteiselle aikuislukion opiskelijalle. Kaupungin ylläpitämiä nuorille tarkoitettuja lukioita on kuusi, aikuislukioita yksi, ja muiden koulutuksenjärjestäjien ylläpitämiä lukioita viisi.

Nuorten lukiokoulutus (päivälukiot)

Päivälukion opinnot ovat päätoimisia, ja ne on tarkoitettu 16 - 19 -vuotiaille nuorille. Lukuvuosi jakautuu noin seitsemän viikon mittaisiin jaksoihin, joissa suoritetaan kerralla useampien eri oppiaineiden kursseja, joista kukin on kestoltaan noin 38 oppituntia. Pakollisten ja valinnaisten kurssien määrä vaihtelee oppiaineittain. Lukion vähimmäiskurssimäärä on 75.

Lukioiden opetussuunnitelmat ovat profiloituja, ja niissä painotetaan tiettyjä aineita tai aineryhmiä. Osalle opetussuunnitelmallisista painotuksista Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on myöntänyt valtakunnallisen erityistehtävän. Tampereen kaupungilla valtakunnallisia erityistehtäviä on lukiokoulutuksella viisi: kuvataide ja design, urheilu, musiikki ja musiikkiteatteri, luonnontieteet sekä englanninkielinen IB-opetus. Koulutuksenjärjestäjän opetussuunnitelmallisia painotuksia ovat Eurooppa-linja, matematiikka-tekniikka ja viestintäkasvatus. OKM:n myöntämän erityistehtävän sisältöjä opiskelevalla on oikeus poiketa valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteista.

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) myöntämät valtakunnalliset erityistehtävät

 • Hatanpään lukio, musiikki ja musiikkiteatteri
 • Sammon keskuslukio, urheilu
 • Tammerkosken lukio, kuvataide ja design
 • Tampereen lyseon lukio, IB-linja
 • Tampereen klassillisen lukio, luonnontiede
 • Tampereen yhteiskoulun lukio, ilmaisutaito

Koulutuksenjärjestäjän opetussuunnitelmalliset painotukset

 • Kalevan lukio, musiikki
 • Sammon keskuslukio, viestintä
 • Tampereen lyseon lukio, Eurooppa-linja
 • Tampereen teknillinen lukio, matematiikka ja tekniikka
 • Tampereen Steinerkoulun lukio, Steiner-pedagogiikka
 • Tampereen yliopiston normaalikoulun lukio, talous- ja elinkeinoelämä ja sirkustaide
 • Svenska samskolan i Tammerfors

Yhdistelmätutkinnot (ammattilukio)

Ylioppilastutkintoon valmentava koulutus ja ammattikoulutus voidaan yhdistää: opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa kolmen opiskeluvuoden aikana ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto. Opinnot voi täydentää koko lukion oppimääräksi ammatillisten opintojen jälkeen Tampereen aikuislukiossa.

Ammattilukio-opinnot järjestetään yhteistyössä Tampereen aikuislukion, Tampereen seudun ammattiopiston ja Tampereen teknillisen lukion kanssa.

Ammattilukio-opintoja järjestetään myös Tampereen seudun ammattiopiston ympäristökuntien toimipisteissä yhteistyössä paikallisten lukioiden kanssa.

Aikuislukio

Tampereen aikuislukiossa lukion voi suorittaa ilta- tai etäopintoina.

Opetussuunnitelma ja lukujärjestys mahdollistavat opiskelijan itsenäisen opintojen suunnittelun. Lukion suorittaminen kestää yleensä kahdesta neljään vuotta, riippuen entisistä opinnoista.

Lukion suorittamisen lisäksi aikuislukiossa voi kirjoittaa ylioppilaaksi myös ammattitutkinnon pohjalta sekä suorittaa yksittäisten lukioaineiden oppimääriä ja kursseja.

Aikuislukiossa annetaan myös aikuisten maahanmuuttajien lukioon valmistavaa koulutusta ja perusopetusta.