Siirry sisältöön

Painotukset ja valinnat

Musiikkipainotus

Wivi Lönnin yhtenäiskoulussa on opetussuunnitelmallisena painotuksena musiikki luokilla 3 - 9. Alakoulu toimii yhteistyössä Pispan koulun kanssa perustaen musiikkiluokkia vuorovuosina. Musiikkiluokalla opiskelu tarkoittaa sitä, että oppilaalla on alakoulussa 3 tuntia viikossa musiikkia ja yläkoulussa 7.luokalla 2 ja 8.luokalla 3 sekä 9.luokalla neljä vuosiviikkotuntia.

Opiskelu musiikkiluokalla antaa oppilaalle monipuolista kokemusta esiintymisestä ja työnteosta esitysten valmistelussa. Esiintymisissään oppilaat vastaavat paitsi itse esiintymisestä harjoitteluineen, niin myös kaikesta muusta tekemisestä, joka esiintymisiin liittyy: äänentoiston kokoaminen ja purkaminen, soitinten kuljetus ja esimerkiksi viritys, valojen käyttö, esiintymistilan valmistelu sekä monet muut tehtävät.

Musiikkiluokkalaiset toteuttavat koulussa mm. konsertteja ja säestävät useimmat koulumme juhlat sekä osallistuvat Tampereen musiikkiluokkien yhteisiin tapahtumiin.

Soveltuvuuskokeissa arvioidaan oppilaan yleismusikaalisuutta yhteisellä testillä. Lisäksi kokeessa on yksilöllinen osuus, jossa lauletaan sekä kuunnellaan ja tuotetaan rytmejä ja melodioita. Yläkoulun soveltuvuuskokeessa on seuraavat osatehtävät: laulunäyte (valmistauduttava laulamaan yksi säkeistö esimerkiksi jostakin kansanlaulusta ilman säestystä), soittonäyte (esitettävä muutaman minuutin näyte omalla soittimella, soittotaito ei pakollinen, mutta suotava), musikaalisuustesti (melodian- ja rytmintoistotehtävät) sekä kirjallinen koe teoriasta ja säveltapailusta (nuottien ja taukojen aika-arvot, sävelten nimet eri oktaavialoissa, etumerkit, intervallit ei kuitenkaan laatuja, tahtilajit, sointukuuntelu, intervallikuuntelu, pieni melodiankirjoitustehtävä, lyhyt rytminkirjoitustehtävä).

Lisätietoa musiikkipainotuksesta oheisista linkeistä

Ranskalais-suomalainen opetus - Filière Franco-Finlandaise de Tampere

Kenelle?
•Kaikille suomenkielisille ja kaksikielisille lapsille 4-vuotiaasta alkaen

Miksi ranska?
•Kieli, jota 275 miljoonaa ihmistä puhuu ympäri maailmaa, yksi Euroopan valtakielistä
•Kansainvälisten suhteiden kieli
•Auttaa opiskelussa ja työn saannissa
•Kieli, joka antaa mahdollisuuden katsoa maailmaa toisin silmin

Missä?
•Amurin päiväkodissa: varhaiskasvatusryhmät 4-vuotiaista alkaen
•Wivi Lönnin koulussa: esikoulu ja luokat 1 - 9

Ketkä opettavat?
•Kaksikielisyyteen erikoistuneet suomenkieliset ja ranskankieliset natiiviopettajat

Miten?
•Ranskan kielen opetus sekä joidenkin aineiden opetus ranskan kielellä
•Suomalainen opetussuunnitelma

Tampereen ranskalais-suomalainen opetus numeroina:
•Perustettu elokuussa vuonna 1986
•Maksuton kunnallinen perusopetus
•esiopetus 95% ranskaksi
•alakoulussa 50% opetuksesta suomeksi ja 50% ranskaksi
•yläkoulussa 60% suomeksi ja 40 % ranskaksi
•Kaikilla oppilailla mahdollisuus suorittaa kansainvälinen DELF-kielitutkinto

Miten ilmoittautua?
•Ilmoittautuminen Amurin päiväkodin ranskankieliseen ryhmään päivähoitopaikkahaun kautta:

Tiedustelut suoraan Amurin päiväkodista

•Ilmoittautuminen eskariin esiopetushaun kautta:

•Hakeutuminen 1 - 6 -luokille kielikokeen kautta. Tiedustelut Wivi Lönnin koulu.

Ilmoittautuminen soveltuvuuskokeeseen Wilman kautta tai sähköpostilla: Anne Vacher ([email protected]).

Responsable des études françaises - Filière Franco-Finlandaise de Tampere /
Tampereen ranskalais-suomalaisen opetuksen koordinaattori
Tel: 040 806 41 61

Pour qui ?
•Pour tous les enfants finnophones ou bilingues à partir du jardin d’enfant

Pourquoi le français ?
•Une langue parlée par 275 millions de personnes à travers le monde
•Une langue de culture et d’esprit, utilisée dans les relations internationales
•Une langue utile pour les études et dans le monde du travail
•Une langue pour comprendre le monde et s’ouvrir aux autres

Où ?
•Au jardin d’enfants Amurin päiväkoti: enseignement pré-élémentaire à partir de 4 ans.
•A l’école Wivi Lönn: les classes 0 à 9

Qui enseigne ?
•Des enseignants diplômés et formés aux problématiques du plurilinguisme.
•Des enseignants finlandais et des enseignants francophones natifs

Comment ?
•Enseignement du français et enseignement de certaines matières en français
•Suivi du programme finlandais

La filière en chiffres :
•fondée en 1986
•Gratuité de l’enseignement (école publique)
•100% de réussite aux examens du DELF (Diplôme En Langue Française référencé par le conseil de l’Europe)
•95% d’enseignement en français en classe 0
•50% des matières enseignées en finnois et 50% des matières enseignées en français à l’école élémentaire
•60% des matières enseignées en finnois et 40% des matières enseignées en français au collège

Comment intégrer la filière ?
•Par inscription au jardin d'enfant via le site de la ville :

•Par inscription en classe 0 via le site de la ville :

•Admission en cours de scolarité, classes 1 à 9, sur réussite du test de langue.

Lisätietoja
Anne Vacher
sähköposti [email protected]