Hyppää sivuvalikkoon

Esiopetusta täydentävän toiminnan maksut 31.5.2024 saakka

Esiopetusta järjestetään 4 h päivässä ja se on maksutonta.

Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus

Maksu määräytyy huoltajien bruttotulojen perusteella varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaisesti.

Esiopetusta täydentävä kerhotoiminta

Esiopetuksen kerhotoiminnassa on kiinteä kuukausimaksu, valitun palveluntarpeen mukaan. Elokuusta peritään puolet kuukausimaksusta.

Esiopetuksen kerhomaksut 31.5.2024 saakka

1.8.2024 alkaen tarjotaan vain esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta, jonka maksu määräytyy varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaisesti.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun vaikuttavat asiat

Esiopetuksen kerhomaksut 31.5.2024 saakka
1 lapsi, palvelun tarve joka päivä, maksu (€/kk) 10 päivää kuukaudessa, maksu (€/kk) sisarushinta, palvelun tarve joka päivä, maksu (€/kk) 10 päivää kuukaudessa, maksu (€/kk)
1–3 tuntia/päivä 50 30 1–2 tuntia/päivä 30 (18) 0
3–5 tuntia/päivä 100 50 3–5 tuntia/päivä 60 30
yli 5 tuntia/päivä 120 60 yli 5 tuntia/päivä 70 36

Mikäli esioppilaalla on saman perheen sisarus joko Tampereen kaupungin järjestämässä varhaiskasvatuksen päiväkoti- tai perhepäivähoidossa tai esiopetusta täydentävässä kerhotoiminnassa, peritään asiakasmaksua 60% täydestä asiakasmaksusta.

Asiakasmaksut kaksikielisessä esiopetuksessa

Kaksikielinen esiopetus on perusopetuksen järjestämää ja maksutonta.
Kaksikielistä esiopetusta täydentävä toiminta on maksullista.

Varhaiskasvatus kaksikielisen esiopetuksen täydentävänä toimintana

Täydentävää varhaiskasvatusta tarjotaan päiväkodeissa ja asiakasmaksu määräytyy perheen tulojen mukaisesti.

Englanninkielistä täydentävää varhaiskasvatusta tarjoaa lisäksi The English School of Tampere palvelusetelillä. Palvelusetelin omavastuuosuu määräytyy perheen tulojen perusteella.

Kaksikielisen esiopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta

Täydentävän varhaiskasvatuksen sijaan kaksikielisessä esiopetuksessa oleva lapsi voi osallistua koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan kouluilla. Maksut määräytyvät koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhojen maksujen mukaisesti.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksut

Palveluntarpeen muuttaminen

Palveluntarvetta voi pienentää kaksi kertaa toimintavuoden aikana. Syyskauden muutokset tulee tehdä elokuun loppuun mennessä ja kevät kauden muutokset tammikuun loppuun mennessä. Perheet voivat suurentaa palveluntarvetta halutessaan toimintavuoden aikana.

Muutokset tulevat voimaan aikaisintaan seuraavan kuukauden alusta.

Kunnalliset kerhot:
Palvelutarpeen muutokset sovitaan varhaiskasvatusyksikön johtajan kanssa. 

Maksuttomuus

Esiopetuksen kerhotoiminta on maksutonta perheille, joiden bruttotulot alittavat tulorajat.  Perheiden tulee hakea maksuvapautusta maksuttomuutta varten.

Esiopetuksen kerhotoiminnan maksuttomuuden rajat 1.8.2023-30.6.2024
Perhekoko (hlö) Tuloraja €/kk
2 4136
3 5260
4 5936
5 6615
6 7290

Maksuvapautusta varten on toimitettava ajantasaiset tulotiedot. Maksuvapautus voidaan myöntää sen kuukauden alusta, kun tulotositteet on vastaanotettu.

Erityishuoltona järjestettävä kerhotoiminta on maksutonta kehitysvammaiselle oppilaalle (laki kehitysvammaisten erityishuollosta 519/1977 2 §). Kehitysvammaisen lapsen tai nuoren aamu- ja iltapäivätoiminnan tarve tulee tällöin mainita erityishuolto- ohjelmassa.

Kerhotoiminnan maksuttomuutta huoltajan tulee hakea kirjallisesti ja hakemukseen tulee liittää erityishuolto- ohjelma.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen asiakasmaksut

Puhelin:
040 1808476 soittoaika ma–to klo 9–11
Päivitetty 10.4.2024