Siirry sisältöön

Määräaikainen vapautus yritystontin vuokran maksusta

Koronavirusepidemian vaikutukset yritystonttien maanvuokriin

Koronapandemian aiheuttama poikkeustilanne on vaikuttanut merkittävästi monen yrityksen toimintaan. Tampereen kaupunki antaa yritystonttien vuokralaisille mahdollisuuden pyytää maanvuokralaskun eräpäivän siirtämistä enintään 30.6.2020 asti.

Lisäksi ne yritykset ja yhteisöt joiden toimintaa on rajoitettu valtioneuvoston ja kaupungin antamilla päätöksillä epidemian aikana, voivat hakea määräaikaista vapautusta maanvuokriin (enintään 3 kuukautta). Tällä sivulla on neuvoja ja ohjeita, miten eräpäivän siirtoa tai vuokranvapautusta voi hakea.

Ulkotarjoilualuiden ja toripaikkojen vuokravapautusta haetaan omilla lomakkeilla.

Maanvuokralaskun eräpäivän siirtäminen

Kaupunginhallituksen 30.3.2020 päätöksen mukaisesti, yritystonttien vuokralaiset voivat koronavirusepidemian vuoksi pyytää myös maanvuokralaskun eräpäivän siirtoa enintään 30.6.2020 asti. Eräpäivän siirrosta ei tällöin aiheudu viivästyskorkoa. On huomattava se, että maksuaikaa voidaan lisätä vain sellaisille laskuille, jotka on jo lähetetty yritykseen. Kaikkia kevään laskuja ei voida etukäteen siirtää, koska ne eivät ole vielä järjestelmässä.

Pyynnöt eräpäivän siirroista lähetetään ensisijaisesti Monetraan sähköpostilla laskutus.pirkanmaa(at)monetra.fi otsikolla korona/maksuaika. Voit ottaa yhteyttä myös palvelunumeroon: 03 565 64465 tai laskussa olevaan yhteyshenkilön numeroon.

Sähköpostissa tulee olla seuraavat tiedot: laskutettava yritys tai yhteisö eli laskun saajan nimi, asiakasnumero, laskunnumero, uusi eräpäivä, laskuttavan kaupungin yksikön nimi.

Lisätietoja:
Monetra Pirkanmaa
laskutus.pirkanmaa(at)monetra.fi
tai p. 03 565 64465

Linkit päätökseen ja tiedotteeseen:

Määräaikainen vapautus yritystontin vuokran maksusta

Kaupunginhallitus päätti 27.4.2020 pidetyssä kokouksessa, että tietyt yritystonttien vuokralaiset voivat hakea vapautusta maanvuokrasta enintään 3 kuukauden ajalta. Hakemus tulee jättää viimeistään 31.5.2020. Mahdollinen vapautus koskee yritystonttien vuokralaisia, jotka käyttävät tonttia tai sillä olevaa rakennusta pääasiallisesti (yli 50 %) seuraavilla toimialoilla tai näihin toimialoihin välittömästi liittyviin tarkoituksiin:

  1. Vapautusta saavat hakea yritykset, jonka toiminnan valtio, kaupunki tai muu viranomainen on päätöksellään tai linjauksella käytännössä kieltänyt (jäähallit, sisäliikuntatilat, muut urheilutilat, opetustilat, museot, teatterit, kulttuuritalot, harrastustilat ja -paikat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, vanhusten päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset, ravintolat, kahvilat ja anniskelupaikat)

  2. Vapautus koskee myös niitä tontinvuokralaisia, jotka vuokraavat tontilla olevia tiloja edellä mainittuihin tarkoituksiin. Edellytyksenä kuitenkin on, että tontinvuokralainen on itse ennen hakemuksen jättämistä todennetusti myöntänyt näiden tilojen vuokralaisille vähintään maanvuokran vapautusta vastaavan vapautuksen tilojen vuokrasta.

    Tontinvuokralaisen tulee toimittaa kaupungille hakemuksensa ohessa luettelo tilojen vuokralaisista yhteystietoineen ja pyydettäessä myös tilojen vuokralaisten allekirjoittama selvitys edellä mainitun tilavuokran maksuvapauden antamisesta.

  3. Myös muille kuin edellä kerrottujen toimialojen yritystonttien vuokralaisille voidaan myöntää vapautus maanvuokran maksamisesta osin tai kokonaan, kuitenkin enintään 3 kuukauden ajalta, jos se on korona-epidemiasta johtuvista syistä erityisen perusteltua. Maksuvapautuksen myöntäminen edellyttää, että tontinvuokralainen pystyy näyttämään, että tilanteella on ollut merkittävä vaikutus yrityksen liikevaihtoon tai, että sillä on ollut muu erityisen merkittävä negatiivinen vaikutus yrityksen toimintaedellytyksiin.

Hakemukset käsitellään hakemusajan päätyttyä, kuitenkin ennen kaupunginhallituksen hyväksymän laskujen maksuaikojen lykkäyksen päättymistä 30.6.2020.

Maanvuokralaisen tulee hakemuksensa liitteenä toimittaa kaupungille tilintarkastajan tai mikäli ei lainsäädännön mukaan tilintarkastajaa edellytetä, kirjanpitäjän lausunto koronatilanteen vaikutuksesta yrityksen liikevaihtoon ja/tai toimintaedellytyksiin.

Vapautusta maanvuokrasta voi hakea tällä lomakkeella:

Toripaikkojen ja anniskelutoimintaan vuokrattujen ulkoalueiden (esim. terassit) vuokranvapautusten hakuun on käytössä omat lomakkeet, jotka löytyvät täältä:

Mikäli hakija ei toimita hakemusta pyydettyine liitteineen ja selvityksineen annettuihin määräaikoihin mennessä, on kaupungilla oikeus hylätä hakemus.

Kaupunki voi pidättäytyä maksuvapautuksen myöntämisestä osin tai kokonaan. Esimerkiksi jos yritystontin vuokralainen ei ole huolehtinut maanvuokrasopimuksen mukaisten velvoitteiden hoitamisesta, kuten laiminlyömällä vuokranmaksuvelvollisuutensa ennen koronapandemian aiheuttamien rajoitteiden alkua. Vapautusta ei myöskään saa, jos koronapandemialla ei ole maanvuokralaisen toiminnan kausiluonteisuudesta tai muusta syystä johtuen merkittävää vaikutusta liiketoiminnan edellytyksiin.

Lisäksi kaupunki pidättää oikeuden periä vapautetut maanvuokrat viivästyskorkoineen takaisin, jos maanvuokralaisen antamat tiedot osoittautuvat virheellisiksi.

Linkki päätökseen ja tiedotteeseen: