Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Lasku kaupungilta

Tampereen kaupunki voi lähettää laskut kuluttaja-asiakkaille joko e-laskuna, suoramaksuna tai paperilaskuna.

Asiakas voi itse valita missä muodossa hän haluaa vastaanottaa laskunsa Tampereen kaupungilta. Valitsemalla maksutavaksi e-laskun, saa hoidettua laskun maksun ekologisesti ja vaivattomasti.

Huom! Tampereen kaupungin e-lasku- ja suoramaksusopimuksien tekeminen yksinkertaistuu 20.10.2021 alkaen. Uudistuksen jälkeen kaikista Tampereen laskuista voi tehdä yhden sopimuksen tilaamalla "Laskut". Muutos ei koske Tampereen Veden ja kaupungin myöntämien lainojen laskuja.


Lisätietoa uudistuksesta: Sähköisen laskutuksen uudistus

E-lasku

Sopimuksen e-laskuttamisesta voi tehdä kaikista Tampereen kaupungin laskuista. E-lasku toimitetaan suoraan asiakkaan verkkopankkiin, josta sen maksaminen käy helposti. Laskua ei veloiteta pankkitililtä ilman hyväksymistä. Jos asiakas haluaa, voi laskulle valita automaattihyväksynnän. E-laskussa on kaikki samat tiedot ja erittelyt kuin paperilaskussakin.

Asiakas tekee e-laskusopimuksen oman pankkinsa kanssa verkkopankin kautta. Kun sopimus on tehty, pankki ilmoittaa sopimuksesta Tampereen kaupungille.

Asiakas saa yhdellä e-laskusopimuksella kaikki Tampereen kaupungin laskut e-laskuna lukuun ottamatta Tampereen Veden laskuja ja kaupungin myöntämien lainojen laskuja, joista tulee edelleen tehdä erikseen oma e-laskutuksen sopimus.

E-lasku-sopimuksen voi tehdä seuraavista Tampereen kaupungin laskutuksista:

  • Tampereen kaupunki/laskut: Sisältää kaikki kaupungin laskut kuten terveyskeskus-, suun terveydenhuolto-, sairaankuljetus-, kotipalvelu-, laitoshoito-, päivähoito-, iltapäiväkerho-, maanvuokra-, tilavuokra-, venepaikkalaskut ja muut laskut.
  • Tampereen kaupunki/Tampereen Vesi: Vesimaksut
  • Tampereen kaupunki/lainat: Kaupungin myöntämät asunto- ja taiteilijalainat sekä sosiaaliluotot

Suoramaksu

Suoramaksussa asiakas saa etukäteen postitse tiedon laskusta ja pankki veloittaa maksun automaattisesti asiakkaan pankkitililtä eräpäivänä. Suoramaksu palvelee parhaiten niitä asiakkaita, joilla ei ole käytössään verkkopankkia.

Suoramaksusopimuksen voi tehdä kaikista Tampereen kaupungin. Tampereen kaupunki/laskut -tunnuksella tehty suoramaksusopimus sisältää kaikki muut paitsi Tampereen Veden ja kaupungin myöntämien lainojen laskut, joista tulee tehdä oma suoramaksusopimus. Asiakas tekee suoramaksusopimuksen pankkinsa kanssa. Kun sopimus on tehty, pankki ilmoittaa sopimuksesta Tampereen kaupungille.

Paperilasku

Paperilaskusta ei tarvitse tehdä erillistä sopimusta Tampereen kaupungin kanssa, vaan paperilasku tulee automaattisesti niille asiakkaille, joilla ei ole e-lasku- tai suoramaksusopimusta.

Asiakas voi halutessaan ohjata paperilaskunsa postin tarjoamaan Netposti-palveluun tekemällä sopimuksen postin kanssa. Netposti ei ole Tampereen kaupungin tarjoama palvelu, eikä posti ilmoita asiakkaiden kanssa tekemistään sopimuksista Tampereen kaupungille.

Yhteystiedot

Kaupungin laskutusasioita hoitaa Monetra Pirkanmaa Oy.

Tampereen kaupungin laskutusasiakkaat kuuluvat osaksi eri henkilörekistereitä. Rekistereistä on laadittu tietosuojaselosteet. Lisätietoa tietosuojasta on luettavissa sivulla Tietosuoja .