Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Lasku kaupungilta

Tampereen kaupunki voi lähettää laskut kuluttaja-asiakkaille joko e-laskuna, suoramaksuna tai paperilaskuna.

Asiakas voi itse valita missä muodossa hän haluaa vastaanottaa laskunsa Tampereen kaupungilta. Valitsemalla maksutavaksi e-laskun, saa hoidettua laskun maksun nykyaikaisesti ja vaivattomasti. Samalla luonto kiittää ja yhteisiä verovaroja säästyy.

E-lasku

E-lasku-sopimuksen voi tehdä seuraavista Tampereen kaupungin laskutuksista:

 • Iltapäiväkerho
  - Koululaisten ja esiopetuksessa olevien aamu- ja iltapäivätoiminta
 • Kotipalvelu
  - kotihoidon tukipalvelut kuten ateria-, siivous-, turva-, kauppa- ja saunapalvelut
  - tuettu palveluasuminen
 • Lainat
  -kaupungin myöntämät asunto- ja taiteilijalainat sekä sosiaaliluotot
 • Laitoshoito
  - sairaala- ja laitospalvelujen maksut
  - peruuttamaton poisjäänti
 • Maanvuokrat
  - maa- ja vesialueiden vuokrat
  - Kauppahallin vuokrat
 • Päivähoito
 • Sairaankuljetus
  - sairaankuljetusten omavastuut
 • Suun terveydenhuolto
  - hammashuollon laskut
  - peruuttamaton poisjäänti
 • Terveyskeskusmaksu
  - terveyskeskus käyntimaksut
  - peruuttamaton poisjäänti
 • Tilavuokrat
 • Venepaikka
 • Vesimaksut
 • Yleislasku
  - muut kuin yllä mainitut palvelut

E-lasku toimitetaan suoraan asiakkaan verkkopankkiin, josta sen maksaminen käy helposti. Laskua ei veloiteta pankkitililtä ilman hyväksymistä. Jos asiakas haluaa, voi laskulle valita automaattihyväksynnän. E-laskussa on kaikki samat tiedot ja erittelyt kuin paperilaskussakin.

Asiakas tekee e-lasku-sopimuksen pankkinsa kanssa, verkkopankin kautta. Kun sopimus on tehty, pankki ilmoittaa sopimuksesta Tampereen kaupungille.

Suoramaksu

Suoramaksussa asiakas saa etukäteen postitse tiedon laskusta ja pankki veloittaa maksun automaattisesti asiakkaan pankkitililtä eräpäivänä. Suoramaksu palvelee parhaiten niitä asiakkaita, joilla ei ole käytössään verkkopankkia.

Suoramaksu-sopimuksen voi tehdä niistä Tampereen kaupungin laskutuksista, jotka on lueteltu yllä e-lasku-kohdassa. Asiakas tekee suoramaksusopimuksen pankkinsa kanssa. Kun sopimus on tehty, pankki ilmoittaa sopimuksesta Tampereen kaupungille.

Paperilasku

Paperilaskusta ei tarvitse tehdä erillistä sopimusta Tampereen kaupungin kanssa, vaan paperilasku tulee automaattisesti niille asiakkaille, joilla ei ole e-lasku- tai suoramaksusopimusta.

Asiakas voi halutessaan ohjata paperilaskunsa postin tarjoamaan Netposti-palveluun tekemällä sopimuksen postin kanssa. Netposti ei ole Tampereen kaupungin tarjoama palvelu, eikä posti ilmoita asiakkaiden kanssa tekemistään sopimuksista Tampereen kaupungille.

Yhteystiedot

Kaupungin laskutusasioita hoitaa Monetra Pirkanmaa Oy.

Tampereen kaupungin laskutusasiakkaat kuuluvat osaksi eri henkilörekistereitä. Rekistereistä on laadittu tietosuojaselosteet. Lisätietoa tietosuojasta on luettavissa sivulla Tietosuoja .