Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


TampereSenior

Ikääntyvä yhteiskunta mahdollisuutena

TampereSenior – Ikääntyvä yhteiskunta mahdollisuutena -ohjelma etsii uusia keinoja varmistaa ikäihmisille tyytyväinen ja onnellinen elämä. Ohjelmassa pyritään luomaan pohja uudelle ajattelutavalle ja uudenlaisille toiminnoille, joissa ikäihminen on keskiössä. Ohjelma uudistaa palvelurakenteita entistä asiakaslähtöisemmiksi ja kotona asumista tukeviksi.

TampereSenior-ohjelma kannustaa ja tukee ikäihmisten asioista kiinnostuneita tahoja kehittämään uusia hyvinvointia edistäviä ja ennaltaehkäiseviä palveluja. Ohjelma edistää toimijoiden yhteistyötä sekä lisää tietoa ikääntyvän yhteiskunnan haasteista ja mahdollisuuksista. TampereSeniorin toiminnan tavoitteena on ikäystävällisen Tampereen kehittäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

TampereSenior-ohjelma kokoaa yhteen Tampereen kaupungissa käynnissä olevat tutkimus- ja kehittämishankkeet sekä levittää ja jalkauttaa niiden parhaita käytäntöjä.

TampereSenior -ohjelman tavoitteena on

  • kehittää palveluja ja palvelurakennetta niin, että se tukee ikäihmisten hyvinvointia ja terveyttä sekä lisää heidän aktiivista ja toimintakykyistä elämää.
  • rohkaista kuntalaisia osallistumaan yhteiskuntaa ja itseään koskeviin päätöksentekoon.
  • olla mukana kehittämässä senioreille uudenlaisia asumisympäristöjä sekä -malleja alueellisen palvelujärjestelmän tuotannon ohjaamiseksi
  • edistää ikäystävällisen kaupungin kehittämistä eri toimijoiden yhteistyöllä.

Lisätietoja

Projektijohtaja
Anne-Mari Ahonen
puhelin +358408016677
sähköposti [email protected]


Tampere rakentaa ikäystävällistä kaupunkia - Tampere builds an age-friendly city

Tampere on ollut vuodesta 2012 lähtien mukana Maailman Terveysjärjestö WHO:n Ikäystävällisten kaupunkien ja yhteisöjen verkostossa ( WHO GNAFCC).

Alla olevasta liitteestä löytyy englanniksi Tampereen tavoitteita ja toimenpiteitä ikäystävällisyyden edistämiseksi.

Tampere has been a member of the World Health Organisation`s WHO GNAFCC network (eg. GLOBAL NETWORK OF AGE-FRIENDLY CITIES AND COMMUNITIES) since 2012. In the appendix you can find the Tampere Actionplan regarding age-friendliness.

Lisätietoja WHO-verkostosta/Info regarding WHO-network:
Esittelijäsihteeri
Kirsi Nurmio
sähköposti [email protected]

Katso myös


Tämän sivun lyhytosoite on www.tampere.fi/tamperesenior