Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Valmistelun äärellä - projektipäällikön tervehdys mielenterveys- ja päihdepalvelujen integraatiosta

Julkaistu 10.12.2019 9.15
Tampereen mielenterveys- ja päihdepalveluja tuottaa kaupungin lisäksi Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Eri organisaatioiden tuottamat palvelut muodostavat yhdyspinnan, joka potilaan täytyy hoitopolussaan ylittää. Nämä yhdyspinnat tiedetään haasteellisiksi, erityisesti sairaalahoidon päätyttyä. Viime keväänä havaittiin henkilökunnalta ja potilailta saadun palautteen perusteella, ettei aktiivisesta yhteistyöstä huolimatta ole onnistuttu luomaan potilaita täysin palvelevia, yhtenäisiä hoitopolkuja sairaalan ja avohoidon välille.
Eri suunnista tulevat nuolet kohtaavat.
 

Saatujen havaintojen pohjalta syntyi idea Tampereen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalveluiden ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin psykiatristen palveluiden yhdistämisestä saman hallinnon alle.

Yhdistymisellä tavoitellaan asiakaslähtöisiä, laadukkaita ja potilaan tarpeisiin vastaavia palveluja. Työntekijöiden osaamiseen keskittämisen ajatellaan turvaavan mielenterveys- ja päihdetyön saatavuutta, laatua ja resursseja pitkälle tulevaisuuteen. Palveluiden yhdistämisen toivotaan laajentuvan muihinkin Pirkanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkuntiin, jotta matka maakunnalliseen malliin voi alkaa.

Integraation kautta tapahtuva yhdistyminen ei kuitenkaan ole itsessään ratkaisu, sillä yksinkertaisimmillaan se on rajan siirtämistä paikasta toiseen. Tärkeintä on, että tuo raja olisi parhaassa mahdollisessa paikassa potilaidemme hoitopolkujen kannalta. Meneillään on kattava selvitystyö, jonka perusteella päättäjät arvioivat, saavutettaisiinko yhdistämisellä merkittävää hyötyä. Selvitystyön pohjalta yhdistymisestä tehdään päätös maaliskuussa 2020.

Valmistelussa kaiken keskiössä on potilas

Projektipäällikön näkökulmasta valmistelu on monipuolista osaamista vaativaa yhteistyötä. Seitsemässä alatyöryhmässä työskennellään talousasioiden, ICT-ratkaisujen, tukipalveluiden järjestämisen, palveluiden, viestinnän, tilaratkaisujen sekä henkilöstöön ja hallintoon liittyvien asioiden parissa.

Haastava, mutta mielenkiintoinen tehtäväni projektipäällikkönä on auttaa alatyöryhmien puheenjohtajia työssään ja tuottaa yhdessä ryhmien kanssa suunnitelmaa siitä, miten yhdistyminen voitaisiin toteuttaa. Ajoittain tehtävät ovat vaatineet heittäytymistä oman mukavuusalueen ulkopuolelle, mutta toisaalta olen päässyt hyödyntämään omia vahvuuksiani esimerkiksi palveluiden kehittämisessä. Myös osallistuminen päätöksenteon valmisteluun on opettanut minulle paljon uutta.

Valmistelua on nyt tehty puolisen vuotta. Tänä aikana on jo päästy sujuvoittamaan potilaiden hoitopolkuja esimerkiksi lähetekäytäntöjä keventämällä. Vaikka yhdistymisen valmistelu keskittyykin pääosin erikoissairaanhoitoon, on työn alla myös kehittämissuunnitelma perusterveydenhuollon mielenterveys- ja päihdetyön vahvistamiseksi. Valmistelussa on havaittu useita tärkeitä kehittämiskohtia, joihin tullaan pureutumaan kevään ja syksyn 2020 aikana. Palveluiden parantamiseen tähtäävien ryhmien työskentelyssä on haluttu hyödyntää aktiivisesti kokemusasiantuntijuutta. Ja mikä olisikaan parempi tapa kehittää, kuin kuulla palveluiden käyttäjiltä, miten hommat meillä oikeasti toimivat.

Itselleni valmistelusta tekee merkityksellistä se, että kaiken keskiössä on vahvasti potilas ja hänen läheisensä. Kuten eräs kokemusasiantuntijoistamme viisaasti sanoi: "Potilaalla pitäisi olla sellainen polku, jossa ei tarvitse itse pohdiskella mihin palveluun oikein kuuluu". Valmisteluun laitetun panostuksen nähtyäni, uskon vahvasti, että projektin avulla Tampereelle saadaan tulevaisuudessa aiempaa paremmin toimivat palvelut ja sujuvampi hoitopolku aina perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon.

Tekstin on kirjoittanut:
Projektipäällikkö, Tampereen kaupunki
Sini Hyvönen
sähköposti [email protected]

Kirjoittaja Mielen liikettä -blogin kirjoittajat