Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Sosiaalinen luotto

Tampereella asuvat voivat saada sosiaalista luottoa. Sosiaalinen luotto on tarkoitettu niille pienituloisille ja vähävaraisille, joilla ei ole mahdollisuuksia saada muuta luottoa kohtuullisilla ehdoilla mm. luottohäiriömerkinnän vuoksi. Sosiaalisen luoton avulla ehkäistään taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistetään itsenäistä suoriutumista.

Sosiaalista luottoa voidaan myöntää esim. velkojen järjestelyyn (enimmäislainamäärä 10 000 euroa) henkilölle, jolla on riittävästi maksuvaraa maksaa luotto takaisin korkeintaan viidessä vuodessa. Luotosta peritään ainoastaan viitekorko ilman marginaalia. Luoton saaminen edellyttää säännöllisiä tuloja, kuten palkkaa, eläketuloa tai ansiosidonnaista päivärahaa. Päivärahan tulee riittää koko lainan takaisinmaksuajalle.

Hakijalle tehdään maksuvaralaskelma, jossa otetaan huomioon asumisesta, työmatkoista, päivähoidosta, elatusvelvollisuudesta ja terveydenhuollosta aiheutuvat kulut. Lisäksi välttämättömiin elinkustannuksiin varataan käyttörahoja sama määrä kuin yksityishenkilön velkajärjestelyssä. Välttämättömiin elinkustannuksiin sisältyy mm. ruoka, puhelin- ja internetkulut sekä muut henkilökohtaiset menot. Vuonna 2016 yksinasuvan välttämättömät elinkustannukset ovat 536 euroa ja avo- tai avioliitossa olevien 902 euroa. Lasten elinkustannukset määritellään lasten iän- ja lapsiluvun mukaan.

Luoton saamisen edellytyksiä on, että hakija pystyy maksamaan luoton takaisin ja että velkojen kokonaistilanne tulee järjestetyksi. Jos luottoa myönnetään velkojen järjestelyyn, järjestelystä tehdään maksuhäiriömerkintä koko laina-ajalle.

Sosiaalisen luoton hylkäämisperusteita:

  • hakijalla on velkaa yli 10 000 euroa
  • hakijan maksuvara ei riitä luoton hoitamiseen
  • hakijan tilanne ei ole riittävän vakiintunut
  • hakija voi saada kohtuuhintaista luottoa normaaleilta luottomarkkinoilta
  • hakijalla on realisoitavissa olevaa varallisuutta

Yhteydenotot

Ota yhteyttä Pirkanmaan oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvojaan, puhelin 029 56 60715, ma - pe klo 10 - 13. Puhelinhaastattelussa kartoitetaan, täyttyvätkö edellytykset sosiaalisen luoton saamiselle. Hakemuksen käsittely kestää arviolta 1 - 2 kuukautta.

Sosiaalisesta luototuksesta voit kysyä myös aikuissosiaalityön palveluneuvojalta, puhelin 044 431 4040 ma, ti, to ja pe klo 9 - 10 tai sähköposti sosiaalityonperinta(at)tampere.fi

Katso myös


Tämän sivun lyhytosoite on www.tampere.fi/sosiaalinenluotto