Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Sosiaalinen luotto

Sosiaalinen luotto on tarkoitettu niille pienituloisille ja vähävaraisille tamperelaisille yksityishenkilöille, joilla ei ole mahdollisuutta saada muuta luottoa kohtuullisilla ehdoilla esim. vakuuksien puuttumisen tai luottohäiriömerkinnän vuoksi. Sosiaalisen luoton avulla ehkäistään taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistetään itsenäistä suoriutumista.

Sosiaalista luottoa voidaan myöntää esim. velkojen järjestelyyn, talouden hallintaan tai velkakierteen katkaisemiseen henkilöille, joilla on riittävästi maksuvaraa maksaa luotto takaisin. Luoton saaminen edellyttää säännöllisiä tuloja, kuten palkkaa, eläketuloja tai ansiosidonnaista päivärahaa. Päivärahan tulee riittää koko laina-ajalle. Pelkällä työmarkkinatuella ei tule riittävää maksuvaraa.

Sosiaalista luottoa ei kuitenkaan myönnetä, jos

  • hakijalla on velkaa yli 10 000 euroa
  • hakijan maksuvara ei riitä luoton hoitamiseen
  • hakijan taloudellinen tilanne ei ole riittävän vakiintunut
  • hakija voi saada kohtuuhintaista luottoa normaaleilta luottomarkkinoilta
  • hakijalla on realisoitavissa olevaa varallisuutta (esim. pankkitalletukset tai säästöt)
  • hakija on velkajärjestelyssä.

Sosiaalista luottoa ei myöskään myönnetä yritystoiminnan rahoittamiseen.

Luoton myönnettävä enimmäismäärä on 10 000 euroa ja laina-aika enintään viisi vuotta. Takaisinmaksuehdoista sovitaan yksilöllisesti luotonsaajan kanssa hänen maksukykynsä mukaan. Maksuvaikeuksissa luotonsaajan tulee heti ottaa yhteyttä sosiaalisen luoton neuvontaan. Luoton takaisinmaksun laiminlyönti tai muu sopimusrikkomus voi johtaa luoton irtisanomiseen ja perimistoimiin.

Luoton myöntämisestä tulee maksuhäiriömerkintä koko laina-ajalle. Tämän avulla turvataan se, ettei sosiaalisen luoton saajana velkaannu lisää sekä ehkäistään uusien taloudellisten ongelmien syntyminen.

Sosiaalisen luoton hakemusta varten tarvitaan tositteet tuloista, menoista, varoista, kaikista veloista (myös ulosotossa olevista veloista), verotuspäätös, luottotietorekisteriote ja pankkitiliotteet kolmelta kuukaudelta. Tarkemmat ohjeet tarvittavista liitteistä annetaan ajanvarauksen yhteydessä.

Luottorekisteriotteet tarvitaan, jotta pystytään arvioimaan hakijan todellinen taloudellinen tilanne ja laatimaan maksuvaralaskelma. Maksuvaralaskelmassa käydään läpi kuukausittaiset tulot ja menot. Ohjeet luottorekisteriotteiden maksuttomaan tilaamiseen:

Yhteydenotot

Sosiaalisen luototuksen hakeminen käynnistyy aina ottamalla yhteyttä aikuissosiaalityön palveluneuvojaan:

  • puhelimitse 044 431 4040, ma - ti ja to - pe klo 9 - 10
  • sähköpostitse sosiaalityonperinta(at)tampere.fi

Alkukartoitus tehdään jo puhelimessa. Puhelun perusteella nähdään, täyttyvätkö sosiaalisen luoton edellytykset ja tämän jälkeen varataan mahdollisesti aika sosiaalitoimistoon. Käsittelyn pituus vaihtelee asiakaskohtaisesti, keskimäärin käsittely kestää neljä kuukautta.

Palvelusta vastaa
Palveluesimies
Sanna Törmä-Tuominen
puhelin 040 800 4324
sähköposti [email protected]


Tämän sivun lyhytosoite on www.tampere.fi/sosiaalinenluotto