Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Perhetukikeskukset

Tampereella toimii neljä perhetukikeskusta: Päiväperho sekä Kissanmaan, Kuusikon ja Leinolan perhetukikeskukset.

  • Päiväperho palvelee päihdeongelmaisia raskaana olevia ja pienten lasten perheitä.
  • Kissanmaan perhetukikeskuksessa toimii lyhytaikaista palvelua tarjoavat osastot sekä Kotipysäkki -työryhmä. Lastenosasto tarjoaa lyhytkestoista osastohoito alle 12 -vuotiaille ja nuorten osastot 12 -17 -vuotialle. Kotipysäkki tarjoaa 12 - 17 -vuotiaille kotiintehtävää intensiivistä perhetyötä.
  • Kuusikon perhetukikeskus palvelee 12 - 17-vuotiaita nuoria. Kuusikko tarjoaa avohuollon osastopalveluita. Samoissa tiloissa toimii Tehostetun perhetyön Idän tiimi ja kriisihoito.
  • Leinolan perhetukikeskus tarjoaa lastensuojelun kuntoutuspalveluja. Leinolassa on kaksi kuntoutusosastoa.

Perhetukikeskusten palvelut

Perhetukikeskusten palveluja ovat lastensuojelun avohuollolliset tukitoimet, perhekuntoutus ja lasten osastohoito.

Perhekuntoutus

Perhekuntoutuksessa perhe opettelee löytämään voimavarojaan selviytyä arkielämässä. Kuntoutusta tarjotaan, kun vanhemmilla tai odottavalla äidillä on päihde- tai mielenterveysongelm(i)a, uupumus, masennus, tarve erityiseen opastukseen tai kun perheen lapsi tai nuori käyttää huumeita. Kuntoutuksen tavoitteena on, että perhe selviää kuntoutusjakson jälkeen itsenäisesti tai avopalvelujen turvin.

Osastohoito

Lapsi tai nuori voidaan ottaa osastohoitoon kun hänen kasvunsa ja kehityksensä on vaarassa kodin olosuhteiden tai hänen oman käyttäytymisen takia, eikä tuettukaan asuminen kotona ole mahdollista. Osastojakso voidaan toteuttaa avohuollon tukitoimena, kiireellisenä sijoituksena tai huostaanottona. Päätöksen osastojaksosta tekee perheen sosiaalityöntekijä. Osastohoidon aikana tuetaan lapsen ja nuoren suhdetta kotiin, sillä pyrkimyksenä on kotiin paluun mahdollistaminen.


Anna palautetta