Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


14.8. - 28.8.2019

Suunnitelmaehdotukset ovat nähtävänä 14.8. - 28.8.2019 tällä sivulla ja Tampereen kaupungin Palvelupiste Frenckellissä osoitteessa Frenckellinaukio 2 B. Mahdolliset muistutukset on osoitettava kirjallisesti Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnalle ja toimitettava edellä mainittuna nähtävilläoloaikana kirjaamoon osoitteeseen, Tampereen kaupunki, kirjaamo, Puutarhakatu 6, PL 487, 33101 Tampere tai sähköpostilla osoitteeseen [email protected]

Linnainmaan alue

TRE:7157/10.03.02/2018

- Hipunkatu, suunnitelma n:o 1/20710, Linnainmaa
- Hipunraitti, suunnitelma n:o 1/20711, Linnainmaa
- Hipunkuja, suunnitelma n:o 1/20712, Linnainmaa
- Hipunpolku kevyen liikenteen väylä, suunnitelma n:o 1/20713, Linnainmaa
- Sammon valtatie kevyen liikenteen väylä väli: Linnainmaan puistokadusta 250 metriä länteen, suunnitelma n:o 1/20714, Linnainmaa

Hipunkatu

Hipunkatu on uusi kokoojakatu Linnainmaan puistokadusta länteen. Asfalttipäällysteiseksi suunnitellun kadun pituus on noin 290 metriä. Katualueen leveys on 16 metriä. Ajoradan leveys on 6 metriä. Ajoradan pohjoispuolella on 3 metriä leveä viheralue, jolle istutetaan puita. Katualueiden molemmille reunoille on suunniteltu 2,5 metriä levyiset jalankulku väylät. Hipunkadun ja Linnainmaan puistokadun liittymässä on korotettu suojatie.

Hipunkuja

Hipunkuja on tonttikatu Hipunkadusta itään. Asfalttipäällysteiseksi suunnitellun kadun pituus on noin 110 metriä. Hipunkujan katualue on pääosin 10 metriä. Kadun itäpäässä on kääntöpaikka. Asfalttipäällysteisen ajoradan leveys on 5,5 metriä.

Hipunpolku, kevyen liikenteen väylä

Hipunpolku on uusi kevyen liikenteen väylä Hipunkujasta pohjoiseen. Asfalttipäällysteiseksi suunnitellun väylän pituus on noin 90 metriä. Katualueen leveys on 7 metriä.

Hipunraitti

Hipunraitti on uusi tonttikatu Hipunkadusta etelään. Asfalttipäällysteiseksi suunnitellun kadun pituus on noin 110 metriä. Hipunraitin katualue on 10 metriä. Asfalttipäällysteisen ajoradan leveys on 5,5 metriä. Katualueen reuna-alueilla on 2,25 metriä levyiset kivetyt vierialueet.

Sammon valtatie, kevyen liikenteen väylä väli: Linnainmaan puistokadusta 250 metriä länteen

Sammon valtatien nykyinen kevyen liikenteen väylä siirretään nykyisen meluvallin eteläpuolelle ja yhdistetään nykyiseen kevyen liikenteen väylään. Samalla nykyinen meluvalli poistetaan. Lisäksi nykyinen yhdistetty kevyen liikenteen väylä toteutetaan eroteltuna jalankulku ja pyöräilyväylänä. Uuden asfalttipäällysteisen erotellun väylän leveys on 4,5 metriä.

Alueen katujen pinta- ja perusvedet johdetaan hulevesikaivojen ja salaojien avulla alueen hulevesiviemäreihin ja edelleen viivytysaltaisiin. Alueen kaduille on suunniteltu valaistus.

Linnainmaan alueen katujen rakentaminen vaiheistuu usealle vuodelle. Ensimmäisten katuosuuksien rakentaminen sisältyy Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen vuoden 2020 vuosisuunnitelmaan.

Suunnitelman tarkastaja Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue
Vanhempi erikoissuunnittelija
Mikko Kielo
puhelin 050 532 1029

Suunnittelija Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue
Vanhempi erikoissuunnittelija
Joni Vuoristo
puhelin 050 382 6458

Mattilanmäki

Mattilanmäki, Mattilanrinteestä itään katusuunnitelmaehdotus nro 1/20705, Kumpulan kaupunginosassa, TRE:4570/10.03.02/2019.

Kumpulan kaupunginosassa sijaitsevan Mattilanmäen alueen uuden asemakaavan 8221 myötä nykyistä Mattilanmäkeä jatketaan Mattilanrinteestä itään.

Mattilanmäestä, Mattilanrinteestä itään, on laadittu katusuunnitelmaehdotus, jossa on esitetty mm. kadun tuleva sijainti, korkeusasema sekä pintavesien kuivatus.

Laaditun suunnitelman mukaisesti uuden rakennettavan Mattilanmäen osuuden pituus on noin 140 metriä. Asfalttipäällysteisen ajoradan leveys on 5.5 metriä ja kadun itäpäässä olevan kääntöpaikan kohdalla 12,0 metriä. Kadun pintavedet johdetaan reunakivien, pinnan kallistusten ja ojapainanteiden avulla hulevesikaivoihin. Kadulle on suunniteltu valaistus. Rakennettavan Mattilanmäen itäpäähän liittyy asemakaavan mukainen jalankulku- ja pyörätie Mäkitieltä.

Mattilanmäen, Mattilanrinteestä itään rakentaminen sisältyy Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen vuoden 2019 vuosisuunnitelmaan ja rakennustyöt pyritään aloittamaan syksyllä 2019.

Suunnitelman tarkastaja Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue
Vanhempi erikoissuunnittelija
Mikko Kielo
puhelin 050 532 1029

Suunnittelija Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue
Vanhempi erikoissuunnittelija
Petri Rantanen
puhelin 040 764 2883

Ilokkaanrinne

Ilokkaanrinne katusuunnitelmaehdotus nro 1/20679, Koivistonkylän kaupunginosassa, TRE:4569/10.03.02/2019.

Koivistonkylän kaupunginosassa sijaitsevalle Ilokkaanpuiston alueelle on laadittu uusi asemakaava nro 8617, joka mahdollistaa alueelle uutta asuinrakentamista.

Uuden asemakaavan johdosta on laadittu Ilokkaanrinteen katusuunnitelmaehdotus, jossa on esitetty mm. kadun tuleva sijainti, korkeusasema sekä pintavesien kuivatus.

Laaditun suunnitelman mukaisesti uuden rakennettavan Ilokkaanrinteen pituus on noin 110 metriä. Asfalttipäällysteisen ajoradan leveys on 5.5 metriä ja kadun itäpäähän on suunniteltu kääntöpaikka. Ajoradan pohjoispuolella on suunniteltu 2,50 metriä levyä jalkakäytävä.

Kadun pintavedet johdetaan reunakivien ja pinnan kallistusten avulla hulevesikaivoihin. Kadulle on suunniteltu valaistus. Rakennettavan Ilokkaanrinteen itäpäähän liittyy uusi asemakaavan mukainen Ilokkaanpolun jalankulun ja pyöräilyn väylä.

Ilokkaanrinteen rakentaminen sisältyy Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen vuoden 2020 vuosisuunnitelmaan ja rakennustyöt pyritään aloittamaan syksyllä 2019.

Suunnitelman tarkastaja Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue
Vanhempi erikoissuunnittelija
Mikko Kielo
puhelin 050 532 1029

Suunnittelija Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue
Vanhempi erikoissuunnittelija
Petri Rantanen
puhelin 040 764 2883

Mossin puistokatu

Mossin puistokadun katusuunnitelmaehdotus nro 1/20277 välillä Aitolahdentie – Kangasalan raja, Ojalan kaupunginosassa, TRE:4558/10.03.02/2019.

Mossin puistokadun katusuunnitelmaehdotus on laadittu Ojalan alueelta vahvistuneen asemakaavan (AK 8637A ja 8637B) pohjalta. Asemakaavalla on mahdollistettu Mossin puistokadun rakentaminen Aitolahdentieltä Kangasalan rajalle, josta se tulee jatkumaan Lamminrahkan eritasoliittymään asti. Kokonaisuudessaan Mossin puistokadun pituus on 3,6 km, josta Tampereen puolella on noin 1,9 km.

Suunnittelualueen länsipuolella sijaitsee Kumpulan alue ja pohjoisosan itäpuolella Ojalankylän alue, mutta pääosin alue on rakentamatonta metsäaluetta. Rakentaminen sijoittuu kallioisille selänteille ja luontoarvoiltaan rikkaat laaksoalueet jäävät lähivirkistysalueiksi. Ojalan keskus sijoittuu pääkatuna toimivan Mossin puistokadun ja Mossinkaaren risteyksen ympärille. Mossin puistokadulla kulkee joukkoliikenne.

Kadusta on laadittu katusuunnitelmaehdotus, jossa on esitetty mm. kadun tuleva sijainti ja korkeusasema sekä pintavesien kuivatus. Mossin puistokatu on alkuosaltaan (välillä Aitolahdentie – Ojalankatu) metsäisessä maastossa kulkeva kokoojakatu, jossa asfalttipäällysteisen ajoradan leveys on 7,00 metriä. Ajoradan länsipuolelle on suunniteltu asfalttipäällysteinen erotettu jalkakäytävä ja pyörätie (leveys 2,00 + 2,50 metriä). Ajoradan ja erotetun väylän välissä on 0,75 metriä levyinen kivetty välikaista. Ojalankadun jälkeen Mossin puistokatu muuttuu kaupunkimaisemmaksi; ajorata kapenee 6,50 metriin ja saa rinnalleen 1,5 metriä levyiset yksisuuntaiset pyöräkaistat. Lisäksi myös kadun toisellekin puolelle toteutetaan jalkakäytävä. Jalkakäytävät on erotettu pyöräkaistoista 3,5 metriä levyisillä viherkaistoilla, joille myös katuvalaistus ja katupuut sijoittuvat. Paaluvälillä 1070-1200 (iso pengerrysosuus) kivettyjen välikaistojen leveys on 0,75 metriä. Tälle paaluvälille on suunniteltu myös eläimien liikkumiseen tarkoitettu ekologinen alikulkukäytävä.

Mossin puistokadun ja eteläisen Mossinkaaren liittymään rakennetaan kiertoliittymä. Kiertoliittymän jälkeen katupoikkileikkaus muuttuu vielä enemmän kaupunkimaisemmaksi; ajoradan molempiin reunoihin pyöräkaistojen taakse tulee kadunvarsipysäköintipaikkoja. Pysäköintipaikkojen molemmille reunoille jää 0,75 metriä leveät välikaistat ovenaukaisutilaksi.

Lähestyttäessä Kangasalan rajaa katu muuttuu jälleen, kadunvarsipysäköintipaikat jäävät pois ja korvautuvat 3,5 metriä levyisillä viherkaistoilla. Myös pyöräkaistat jatkuvat tällä osuudella.

Pyöräkaistat ja pyörätiet on suunniteltu koko Mossin puistokadun osalta päällystettävän punaisella sävyasfaltilla.

Katualueilla pintavesien kuivatus hoidetaan pinnan kallistusten sekä avo-ojien avulla ja alueelta kertyvät sade- sekä sulamisvedet johdetaan avouomiin tai hulevesiviemäriin. Osa pintavesistä pyritään hyödyntämään alueen katupuiden kastelussa johtamalla vettä puiden kasvualustaan.

Uudisalueella katujen rakentaminen vaiheistuu usealle vuodelle ja rakennustyöt Tampereen puolella käynnistyvät vuonna 2020.

Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue
Vanhempi erikoissuunnittelija
Mikko Kielo
puhelin 050 532 1029

Katusuunnittelu / Ramboll Finland Oy
Projektipäällikkö
Kai Lappalainen
puhelin 040 580 5054

Valaistussuunnittelu / Ramboll Finland Oy
Projektipäällikkö
Juuso Korpela
puhelin 050 324 9068