Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Sara Hildénin taidemuseo Finlaysonille

Asemakaavamuutoksen suunnittelualueen aluerajaus kartalla.

Tampereen kaupunki selvittää Sara Hildénin taidemuseon sijoittumisen edellytyksiä Finlaysonin alueelle. Osana selvitystyötä on käynnistetty asemakaavan muutostyö, joka koskee Finlaysonin (I) kaupunginosien korttelin 460 tonttia 1 ja korttelin 462 tonttia 1 sekä katualuetta. Alue rajautuu Kuninkaankatuun, Wilhelm von Nottbeckin puistoon, Polttimonkatuun sekä eteläpuolen asuinrakennusten tonttiin nro 3 korttelissa 460.

Asemakaavaprosessin yhteydessä Tampereen kaupunki ja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma järjestävät kansainvälisen yleisen arkkitehtuurikilpailun Sara Hildénin taidemuseon uudisrakennuksen suunnittelusta. Kilpailu järjestetään yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliiton kanssa ja liiton kilpailusääntöjen mukaisesti. Asemakaavan muutos laaditaan kilpailun tulosten pohjalta.

Sara Hildénin taidemuseon toiminta perustuu sopimukseen (1975), jolla Tampereen kaupunki ja Sara Hildénin säätiö perustivat Tampereen kaupungin ylläpitämän Sara Hildénin taidemuseon. Sara Hildénin taidemuseon perustehtävä on Sara Hildénin säätiön omistaman erittäin korkeatasoisen suomalaisen ja kansainvälisen modernin ja nykytaiteen kokoelman esilläpito, tutkimus, säilytys ja hoito.

Sara Hildénin museo on kansainvälisen tason taidekokoelmallaan veto- ja pitovoimatekijä Tampereella. Uudella sijannillaan ja rakennuksellaan se tukee Tampereen läntisen keskustan elinvoimaisuutta ja vahvistaa Finlaysonin alueelle jo muodostuneen kulttuuritoimintojen, vapaa-ajan ja työpaikkojen keskittymän houkuttelevuutta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 30.4. - 22.5.2020 välisen ajan.

Yleisötilaisuus 14.5.2020

Asemakaavamuutoksen prosessia ja tulevaa suunnittelukilpailua esiteltiin kaavan aloitusvaiheen etäyleisötilaisuudessa torstaina 14.5.2020 klo 16.30 alkaen. Tilaisuudessa pidettiin alustuspuheenvuorot, jonka jälkeen osallistujat saivat esittää kysymyksiä ja kommentteja kaavaan liittyen.

Tiedotteita

Lisätiedot

Yhdyskuntasuunnittelupäällikkö
Hanna Montonen
puhelin 040 801 6952
sähköposti [email protected]

Kaavoitusarkkitehti
Sari Pietilä
puhelin 040 806 2699
sähköposti [email protected]