Hyppää sivuvalikkoon

Erillisohjelmat

Tälle sivulle kootaan Tampereen kaupungin keskeiset voimassa olevat erillisohjelmat, joiden hyväksyjänä on kaupunginhallitus tai kaupunginvaltuusto. 

Erillisohjelmat ovat osa Tampereen kaupungin strategista johtamisjärjestelmää. Niillä tarkennetaan ja konkretisoidaan strategiaa ja ne sisältävät tiettyyn aihealueeseen liittyviä linjauksia, tavoitteita ja toimenpiteitä. Erillisohjelmat voivat olla lakisääteisiä tai ne voivat nousta kaupungin oman toiminnan tarpeesta. Ohjelmien ohjausvaikutus perustuu siihen, että niistä tunnistetaan sisältöjä toiminnan ja talouden suunnittelua ohjaaviin ja toteuttaviin asiakirjoihin.

Huom! Osa sivulle kootuista erillisohjelmista on hyväksytty ennen julkisia asiakirjoja koskevien saavutettavuusvaatimusten voimaan astumista. Mikäli tarvitset kyseisistä asiakirjoista saavutettavan version, ota yhteyttä strategiapäällikkö Nina Mustikkamäkeen (yhteystiedot strategia-sivulla). 

Tampereen kaupungin erillisohjelmat

Päivitetty 13.2.2024