Hyppää sivuvalikkoon

Kestävä kehitys

Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti yhteiskunnassa tapahtuvaa ohjattua muutosta, jonka päämääränä on turvata hyvän elämisen edellytykset niin nykyisille kuin tuleville sukupolville.

Kaupunkien rooli kestävän kehityksen paikallisina edistäjinä ja maailmanlaajuisina vaikuttajina on merkittävä. Siksi myös Tampere on sitoutunut ekologiset, sosiaaliset, kulttuuriset ja taloudelliset näkökulmat huomioivaan kehitykseen. Kestävä kehitys otetaan huomioon Tampereen toiminnassa ja päätöksenteossa, ja se on kaupungin strategiaa ja johtamista läpileikkaava teema. Toteutuakseen kestävä kehitys vaatii koko kaupunkiyhteisön panosta.

Agenda 2030 -toimintaohjelma Tampereella

YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030 tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä hyvinvoinnin turvaamiseen ympäristölle kestävällä tavalla. Toimintaohjelma sisältää 17 kestävän kehityksen tavoitetta (Sustainable Development Goals, SDG), jotka maiden tulisi yhdessä saavuttaa vuoteen 2030 mennessä.

Käynnissä olevalla tekojen vuosikymmenellä ratkaistaan, saavuttaako maailma YK:n Agenda 2030 -toimintaohjelman mukaiset kestävän kehityksen tavoitteet. Toimintaohjelman tavoitteet ovat viitoittaneet myös Tampereen uuden Tekemisen kaupunki -strategian valmistelua.

Tampereen kaupunkikonserni edistää Agenda 2030 -tavoitteita kokonaisuutena strategisen johtamisjärjestelmän avulla. Kaupunki arvioi, raportoi ja viestii kestävämpää tulevaisuutta rakentavista teoistaan avoimesti.

Kestävän tekemisen kaupunki - Paikallisarviointi YK:n kestävän kehityksen tavoitteista Tampereella 2022 

Vapaaehtoinen paikallisarvio (Voluntary Local Review, VLR) on YK:lle toimitettava arvio kaupungin toiminnasta suhteessa YK:n Agenda 2030 -ohjelman 17 kestävän kehityksen tavoitteeseen. Toukokuussa 2022 valmistuneessa Tampereen ensimmäisessä paikallisarvioinnissa esitellään jokainen 17 kestävän kehityksen tavoitteesta globaalista, kansallisesta ja paikallisesta näkökulmasta. Tavoitteisiin liittyviä tamperelaisia näkökulmia nostetaan esiin sekä teemoina että case-esimerkkeinä. Lisäksi tuodaan esiin tavoitteiden arviointiin soveltuvia seurantamittareita.

Arvioinnin laatiminen on osa uskottavaa ja läpinäkyvää SDG-työtä. Paikallisarvioinnin halutaan toimivan aineistona ja keskustelunavauksena Agenda 2030 -tavoitteiden jatkotyössä Tampereella. Toimittamalla paikallisarvioinnin YK:lle Tampere liittyy vahvemmin myös osaksi kansainvälistä vastuullisten suunnannäyttäjien kaupunkiverkostoa.

Sanna Huikuri
Kehityspäällikkö
Puhelin:
0504324022
Päivitetty 13.9.2023