Hyppää sivuvalikkoon

Strategian toteuttaminen

Strategia on ylin kaupungin toimintaa ohjaava asiakirja ja se luo pohjan kaupungin strategiselle johtamiselle ja kehittämiselle. Strategiaa toteutetaan strategisella johtamisjärjestelmällä, jonka avulla pyritään varmistamaan kaupunkikonsernin strategian mukainen toiminta. Strategian luominen, toimeenpano ja seuranta muodostavat strategisen johtamisen kokonaisuuden.

Palvelusuunnitelmat

Tampereen strategian sisältöjä tarkennetaan lautakuntien ja kaupunginhallituksen alaiselle toiminnalle laadittavissa palvelusuunnitelmissa. Palvelusuunnitelmat laaditaan valtuustokaudelle 2022-2025. Suunnitelmat sisältävät muun muassa strategiaa toteuttavat toimenpidekokonaisuudet ja hankintalinjaukset.

Palvelusuunnitelmista raportoidaan ne hyväksyneille toimielimille kerran vuodessa ja niiden sisällöt tarkistetaan vuosittain osana toiminnan ja talouden suunnittelua. 

Vuosisuunnitelmat 2023

Vuosisuunnitelmat ovat osa Tampereen strategista johtamisjärjestelmää. Ne toteuttavat kaupunkistrategiaa toimeenpanemalla lautakuntien ja konsernihallinnon palvelusuunnitelmia sekä vuosittaista talousarviota.

Päivitetty 14.3.2023