Strategian toteuttaminen

Strategia on ylin kaupungin toimintaa ohjaava asiakirja ja se luo pohjan kaupungin strategiselle johtamiselle ja kehittämiselle. Strategiaa toteutetaan strategisella johtamisjärjestelmällä, jonka avulla pyritään varmistamaan kaupunkikonsernin strategian mukainen toiminta. Strategian luominen, toimeenpano ja seuranta muodostavat strategisen johtamisen kokonaisuuden. 

Tutustu Tampereen strategiseen johtamisjärjestelmään

Strategiatilaisuudet

Tampereen strategian 2030 - Tekemisen kaupunki toimeenpanon tueksi toteutetaan vuosittain strategian keskeisiä sisältöjä syventäviä seminaareja. Seminaarien tarkoituksena on tuoda yhteen kaupungin päättäjiä, keskeisten sidosryhmien edustajia sekä kaupunkiyhteisön toimijoita keskustelemaan Tampereen tulevaisuudesta strategisesti merkittävissä teemoissa.

Seminaarien materiaalit kootaan alla olevaan haitarivalikkoon, jotta mahdollisimman monella on mahdollisuus tutustua seminaarien sisältöihin jälkikäteen. 

Strategiaseminaarien materiaalit

Päivitetty 8.6.2022