Strategian toteuttaminen

Strategia on ylin kaupungin toimintaa ohjaava asiakirja ja se luo pohjan kaupungin strategiselle johtamiselle ja kehittämiselle. Strategiaa toteutetaan strategisella johtamisjärjestelmällä, jonka avulla pyritään varmistamaan kaupunkikonsernin strategian mukainen toiminta. Strategian luominen, toimeenpano ja seuranta muodostavat strategisen johtamisen kokonaisuuden. 

Tutustu Tampereen strategiseen johtamisjärjestelmään

Palvelusuunnitelmat

Tampereen strategian sisältöjä tarkennetaan lautakuntien ja kaupunginhallituksen alaiselle toiminnalle laadittavissa palvelusuunnitelmissa. Palvelusuunnitelmat laaditaan valtuustokaudelle 2022-2025. Suunnitelmat sisältävät muun muassa strategiaa toteuttavat toimenpidekokonaisuudet ja hankintalinjaukset.

Palvelusuunnitelmista raportoidaan ne hyväksyneille toimielimille kerran vuodessa ja niiden sisällöt tarkistetaan vuosittain osana toiminnan ja talouden suunnittelua. 

Strategiatilaisuudet

Tampereen strategian 2030 - Tekemisen kaupunki toimeenpanon tueksi toteutetaan vuosittain strategian keskeisiä sisältöjä syventäviä seminaareja. Seminaarien tarkoituksena on tuoda yhteen kaupungin päättäjiä, keskeisten sidosryhmien edustajia sekä kaupunkiyhteisön toimijoita keskustelemaan Tampereen tulevaisuudesta strategisesti merkittävissä teemoissa.

Päivitetty 22.8.2022