Siirry sisältöön

Julkaisut

Tampereen kaupungin julkaisusarja

  • Tutkimukset sisältää Tampereen kaupunkia tai sen yksiköitä koskevia tutkimusraportteja.
  • Selvitykset ja kehittämisraportit -osassa ilmestyvät kaupungin kehittämisprojektien loppuraportit sekä tutkimuksia suppeammat kaupunkia tai kaupunkikonsernia koskevat selvitykset.

Tutkimukset

Vuosi 2020

Tutkimukset 1/2020: Sami Lind, OMA-valmentajan näkemä ja asiakkaan kokema kuntouttava työtoiminta

Vuosi 2019

Tutkimukset 1/2019:

Vuosi 2018

Tutkimukset 1/2018: Taina Uusi-Illikainen, IMPLEMENTING CITY STRATEGY
Managers’ perception on strategy process in the City of Tampere

Tutkimukset 2/2018: Heidi Ilvonen, ONNISTUMISEN EDELLYTYKSET
Tampereen kaupungin valmistautuminen sote- ja maakuntauudistukseen

Tutkimukset 3/2018: Carita Isomäki, KUSTANNUSSÄÄSTÖJEN MITTAAMINEN JULKISISSA HANKINNOISSA – case Tampereen kaupunki

Selvitykset ja kehittämisraportit

Vuosi 2020

Vuosi 2019

Vuosi 2016

Vuosi 2015

Vuosi 2014

Muut julkaisusarjat

Kaupungin eri yksiköt voivat julkaista ja perustaa omia julkaisusarjoja, joissa julkaistaan toimintaan liittyviä selvityksiä, katsauksia, oppaita ja lehtiä. Julkaisut löydät yksiköiden omilta sivuilta.

Muita selvityksiä ja raportteja

Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja

Konsernihallinnon Tietotuotanto ja laadunarviointi julkaisi omaa neliosaista julkaisusarjaa vuosina 2007 - 2013. Sarjassa ilmestyneitä julkaisuja voi tiedustella sähköpostilla tietojohtamispalvelut(at)tampere.fi.