Siirry sisältöön

Tampereen Koilliskeskuksen liikennettä ja lisärakentamista suunnitellaan

Julkaistu 28.3.2019 8.47

Tampereen kaupunki tekee Koilliskeskuksen alueelle kehittämissuunnitelmaa. Työn ensimmäisessä vaiheessa tarkastellaan alueen liikennejärjestelyjä sekä alustavia täydennysrakentamismahdollisuuksia kokonaisuutena.

Koilliskeskuksen suunnittelualueen aluerajaus.
 

Työ koskee 65 hehtaarin aluetta pääosin Teiskontien ja valtatie 12:n eteläpuolella. Alueella on valtateiden 12 ja 9 risteys, liike- ja palvelukeskus sekä asuinalueita Linnainmaan kaupunginosassa sekä Pappilan kaupunginosan koilliskulmassa.

Koilliskeskukseen rakennetaan parhaillaankin uusia asuntoja, ja alueen asukasmäärä kasvaa myös tulevaisuudessa. Aluekeskuksen palveluita sekä liikennejärjestelmää halutaan kehittää vastaamaan kasvavan kaupungin tarpeisiin ja ilmastomuutoksen tuomiin haasteisiin. Tampereen raitiotien itäisen haaran jatkamista seuraavina vuosikymmeninä TAYSilta Koilliskeskukseen ja Kangasalle saakka selvitetään.

Raitiotien linjaus ja vaihtopysäkki

Tulevaisuuden Koilliskeskuksen aktiivinen keskipiste muodostuu raitiotien vaihtopysäkin ympärille. Ensimmäisen suunnitteluvaiheen luonnoksissa on määritelty vaihtopysäkin ja raitiotielinjan tilavaraukset.

Koilliskeskuksen kehittämissuunnitelmassa laaditaan alustavat periaatteet tulevalle täydennysrakentamiselle, palveluille sekä pysäköintijärjestelyille. Kehittämissuunnitelma tehdään tulevien asemakaavamuutosten suuntaviivaksi.

Luonnoksia esitellään torstaina 4.4.

Koilliskeskuksen kehittämissuunnitelmaluonnoksia esitellään yleisötilaisuudessa to 4.4.2019 Koilliskeskuksen Monitoimitila Kivessä osoitteessa Liikekatu 3. Yleisötilaisuus pidetään kello 17.30 - 19.30. Sitä ennen suunnittelijat päivystävät taloyhtiöitä varten kello 15.00 - 17.00.

Yleisötilaisuus järjestetään yhteistyössä Tampereen Koillisen alueverkoston kanssa. Tarkoituksena on keskustella, millaista on asua, liikkua ja työskennellä Koilliskeskuksessa vuonna 2041.

Luonnoksessa 4 000 uutta asukasta

Koilliskeskuksen kehittämissuunnitelmaan on luonnosteltu liikennesuunnitelmaa sekä maankäytön yleissuunnitelmaa. Koilliskeskuksen alueelle tulisi suunnitelmaluonnoksen pohjalta arvioiden noin 4 000 uutta asukasta.

Maankäytön yleissuunnitelmaluonnoksessa suunnittelualueelle on esitetty vuoteen 2041 mennessä yhteensä noin 205 000 kerrosneliömetriä uutta rakentamista, josta liike- ja palvelurakentamista on noin 55 000 kerrosneliömetriä ja asuinrakentamista noin 150 000 kerrosneliömetriä.

Nykyiselle hyvinvointikeskukselle ja sen eri palveluille pyritään löytämään entistä keskeisempi ja saavutettavampi paikka Koilliskeskuksen vaihtopysäkin lähiympäristöstä. Myös mahdolliselle uimahallille tehdään varaus suunnitelma-alueelta. Koulupalveluiden osalta tukeudutaan Linnainmaan kouluun myös tulevaisuudessa.

Verkkokyselyssä voi osallistua

Kehittämissuunnitelman ensimmäisen vaiheen taustaksi on avattu nettikysely, jossa voi arvioida Koilliskeskuksen nykytilan vahvuuksia ja heikkouksia. Lisäksi voi esittää kommentteja liikenne- ja maankäyttösuunnitelmaluonnoksista sekä esittää näkemyksiä tulevasta Koilliskeskuksesta.


Lisätietoja

Asemakaavoitus/ (paikalla 1.4. alkaen)
Projektiarkkitehti
Katarina Surakka
puhelin 040 806 3935

Asemakaavoitus /
Projektiarkkitehti
Markku Kaila
puhelin 040 806 3018

Liikennejärjestelmäsuunnittelu/
Liikenneinsinööri
Heljä Aarnikko
puhelin 040 806 4917


Teksti Anna-Leea Hyry