Siirry sisältöön

Vaikuttava ympäristöpolitiikka edellyttää sitoutumista ja yhteistyötä

Julkaistu 12.2.2018 10.32

Tampereen ympäristöpolitiikan vaikuttavuutta on selvitetty tapaustutkimuksen keinoin. Ympäristöpolitiikan vaikuttavuutta lisäisi kaupungin ja yksiköiden johdon parempi sitoutuminen ympäristöpolitiikan tavoitteisiin. Edelleenkin ympäristöpolitiikka nähdään irrallisena asiana, eivätkä sen tavoitteet läpäise koko organisaatiota. Ympäristövastuulliset toimintatavat pitäisi saada päätöksentekoon, johtamiseen ja jokapäiväiseen toimintaan. Hallintorajat ylittävää yhteistyötä ja vuorovaikutusta tarvitaan jo hankkeiden ja toimenpiteiden suunnittelu- ja valmisteluvaiheissa.

Talvista Tamperetta Näsinneulasta kuvattuna
 

Selvityksessä analysoitiin ekotukihenkilötoimintaa ja Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän käyttöönottoa, kestäviä hankintoja, ECO2-hanketta, Tampereen kaupungin luonnonsuojeluohjelman 2012–2020 laadintaa, Vuoreksen Keskuspuiston suunnittelua, Hiedanrannan suunnittelua sekä graduyhteistyötä Tampereen yliopiston kanssa.

Huomiota kiinnitettiin erityisesti ruohonjuuritason ympäristötyöhön, ympäristöjärjestelmiin, ohjelmaperusteiseen kehittämiseen, kokonaisuuksien koordinointiin ja hallintaan sekä suurien hankkeiden ympäristönäkökulmaan.

Tutkimustulokset osoittivat, että ympäristöpolitiikkaa on vaikea hallita laajassa ja muuttavassa toimintaympäristössä. Vaikuttava ympäristöpolitiikka edellyttää sitoutumista ja juurruttamista kaupunkiorganisaation kaikilla tasoilla. Vakiinnuttaminen alkaa ympäristötavoitteiden virallistamisesta ja johdon sitoutumisesta. Ympäristötavoitteiden on oltava kaupunkistrategiassa ja muissa kaupungin toimintaa ohjaavissa asiakirjoissa, niin että tavoitteet käsitetään kaupungin tahtotilana.

Tärkeää on myös sovittaa yhteen eri toimijoiden intressejä sekä toimintakulttuureiden ajattelu- ja toimintatapoja. Tarvitaan konsensusta, jossa ympäristönäkökulma ja ympäristötavoitteet ovat selkeästi mukana.

Esimerkki: kestäviä hankintoja edistetään vuoropuhelulla ja tiedottamisella

Vuosittain kaupunki tekee erilaisia hankintoja liki miljardilla eurolla. Kaupunki hankkii niin tavaroita, palveluita kuin urakoitakin. Tampere on sitoutunut edistämään kestäviä ja vastuullisia hankintoja omassa toiminnassaan. Kaupunki onkin panostanut hankintojen kehittämiseen ja niiden vaikuttavuuteen viime vuosina. Työ on ollut etupäässä tiedottamista, aktivoimista, motivointia ja ennakointia, mutta useita yksiköitä, organisaatioita ja hankinnoista vastaavia on yhä tavoittamatta. Kestävien hankintojen periaatteet pitäisikin virallistaa erilaisiin suunnitelmiin, strategioihin ja kehittämisohjelmiin. Sillä tavoin ne saataisiin myös seurantaan ja niille tulisi enemmän painoarvoa.

Kiinnostus kestäviä hankintoja kohtaan vaihtelee yksilötasolla. Innostuneilla on uteliaisuutta ja rohkeutta edellyttää tarjouspyynnöissä ympäristönäkökohtia ja sosiaalista kestävyyttä, kun taas osa pelkää uusien vaatimusten hidastavan ja monimutkaistavan hankintoja. Esiin nousevat usein myös säästöpaineet: pelätään, että lisävaatimukset nostavat hintoja ja vaatimusten noudattaminen vie työaikaa.

Kaupunki haluaa edistää kestäviä hankintoja maltillisesti, avoimesti ja vähitellen vaatimuksia tiukentaen. Työ on usein vuoropuhelua esimerkiksi yritysten kanssa, jotta tiedettäisiin jo etukäteen, mikä on niille mahdollista ja realistista.


Lisätietoja

Ympäristöjohtaja
Kaisu Anttonen
puhelin 050 636 98
sähköposti [email protected]


Tutkija, HT
Timo Poutiainen
sähköposti [email protected]