Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki myy Hämeen Kuljetus Oy:lle Tarastenjärven kalliolouheen 1,14 miljoonalla eurolla

Julkaistu 12.9.2017 19.03

Tarastenjärvellä, Hyötyvoimankadun varrella ja Tammervoiman hyötyvoimalaitoksen läheisyydessä sijaitsee asemakaavoitettu kallioalue, joka on osoitettu teollisuusalueeksi. Kallioalue on louhittava pääosin ennen ympärille tulevien katujen rakentamista. Asunto- ja kiinteistölautakunta päätti 12.9.2017, että Tampereen kaupunki myy syntyvän kalliolouheen 1,14 miljoonalla eurolla Hämeen Kuljetus Oy:lle, joka jätti korkeimman tarjouksen.

Kiviainesta on otettavissa alueelta noin 500 000 tonnia. Hämeen Kuljetus Oy vastaa alueelta louhitun kiviaineksen jalostuksesta ja myynnistä. Alueen on oltava tyhjä viimeistään vuoden 2019 lopussa.

Pintamaiden kuorinnasta, kallion louhinnasta sekä kiven rikotuksesta vastaa Tampereen Infra Liikelaitos. Tammervoiman hyötyvoimalaitoksen läheisyys asettaa louhinnalle rajoitteita ja siksi on tarkoituksenmukaista, että kaupunki järjestää louhinnan, ja valmis louhe myydään jalostettavaksi. Louhintaan liittyvät kustannukset kaupungille ovat yhteensä noin 808 000 euroa.

Tampereen kaupunki vastaa ympäristöluvan vaatimien ympäristötarkkailujen, kuten esimerkiksi pinta- ja pohjavesinäytteiden analysoinnista sekä melumittauksien toteuttamisesta sekä ympäristöluvan mukaisesta raportoinnista. Kiviaineksen jalostuksessa ja muussa toiminnassa on noudatettava ympäristöluvan asettamia rajoituksia toiminta-ajoille.

Hämeen Kuljetus Oy vastaa alueen käyttöön liittyvien työmaa-aikaisten kulkuteiden ja varastointialueen ylläpidosta, ja sillä on oikeus käyttää kaupungin omistamaa, erikseen osoitettua maa-aluetta tuotteiden varastointiin. Yhtiö vastaa jalostustoiminnasta mahdollisesti kolmannelle osapuolelle aiheutuvien haittojen ja vahinkojen korvaamisesta.


Lisätietoja

Maanhankintapäällikkö
Ari Kilpi
puhelin 050 346 9311
sähköposti [email protected]
Maanhankintasopimukset, etuosto, lunastus


Teksti Raija Lindell