Siirry sisältöön

Kyselyssä kartoitettiin perheiden hyvinvointia

Julkaistu 28.6.2017 10.54

Tampereella toteutettiin kolmatta kertaa hyvinvointikysely 4-vuotiaiden lasten vanhemmille. Kyselyyn vastasi 450 lapsiperhettä. Kyselyssä saatiin arvokasta tietoa lapsiperheiden hyvinvoinnista Tampereella.

90 prosenttia kyselyyn vastanneiden lapsista oli päivähoidossa päiväkodissa. Kotihoito, perhepäivähoito tai jokin muu hoitojärjestely oli harvinaisempaa kuin aikaisemmissa kyselyissä. Lapsen hoitojärjestelyt koettiin hyviksi.

Vastausten perusteella suurin osa perheistä syö yhdessä lämpimän aterian päivittäin. Lasten kasvisten, vihannesten ja marjojen syönti on edelleen yleistynyt. Niitä syödään useita kertoja päivässä tai lähes päivittäin. Ulkoiluun käytetty aika on pysynyt lähes samana edellisiin kyselyihin verrattuna, lapset ulkoilevat keskimäärin 1-2 tuntia päivässä. Lasten käyttämä aika television tai mobiililaitteen ääressä on hieman lisääntynyt, sen kerrottiin olevan keskimäärin 1-2 tuntia päivässä. Yli puolet lapsista nukkuu yli 10 tuntia vuorokaudessa ja lähes kaikki vähintään 9 tuntia. Noin 60 prosenttia lapsista harjaa hampaansa kahdesti päivässä, lähes jokainen ainakin kerran päivässä.

Vastaajien mukaan perheen yhteisen ajan viettäminen on tärkeää. Noin 60 prosentin mielestä sitä on riittävästi, mutta lähes kaikki kuitenkin toivovat, että yhteistä aikaa olisi enemmän. Esteiksi mainittiin työ, erityisesti vuorotyö tai epäsäännölliset työajat. Vanhemmat tekevät paljon asioita lastensa kanssa yhdessä ja osallistuvat leikkeihin.

Lähes joka kolmas vastaaja ilmoitti, että perheellä on yhteinen harrastus. Lähes puolet neljävuotiaista osallistuu johonkin harrastukseen itsenäisesti ilman omaa vanhempaa. Yleisimpiä harrastuksia ovat jumpat, temppukoulu, tanssi, musiikkileikkikoulu, uinti ja jalkapallo. Noin puolet perheistä kertoi käyttävänsä maksuttomia kulttuuripalveluita. Kiinnostavia kohteita ovat Lastenkulttuurikeskus Rulla, kirjastot, tapahtumat ja museot.

Kyselyn mukaan hyvinvointia tuottavia asioita ovat terveys, yhteinen aika perheen kanssa ja läheiset ihmissuhteet. Tukiverkostojen merkitys on tärkeä. Eniten huolta aiheuttavat raha- ja työasiat sekä oma jaksaminen vanhempana.

Eniten käytetyt kaupungin palvelut ovat päivähoito ja neuvola. Erikoissairaanhoidon, neuvolapsykologien ja kotipalvelun tai perhetyön palveluiden käyttö oli hieman lisääntynyt edellisiin kyselyihin verrattuna.

Kyselyssä nousi esiin yhtenä kehittämistarpeena eri palveluista viestiminen. Tampereella on laaja palveluiden kirjo ja monia eri palveluiden tarjoajia, joten hajallaan olevan tiedon löytäminen voi olla hankalaa. Muita kehittämisehdotuksia olivat muun muassa palveluiden saatavuus ja resurssit, yhteistyö, päivähoidon ryhmäkoot, palveluiden laatu ja valikoima sekä tuen saaminen varhaisessa vaiheessa. Vastauksissa kiitettiin, ettei Tampereen kaupunki ole rajannut lasten oikeutta varhaiskasvatukseen, mikä edistää lasten yhdenvertaisuuden toteutumista. Kiitosta saivat myös Rulla, leikkipuistot, neuvolat, varhaiskasvatus, avoimet kerhot sekä Sorsapuiston luistelukenttä.


Lisätietoja

Lapsiasiamies
Tiia Heinäsuo
puhelin 050 411 2434
sähköposti [email protected]


Teksti Aila Rajamäki