Siirry sisältöön

Kissanmaan perhetukikeskus

Kissanmaan perhetukikeskus tarjoaa lastensuojelun lyhytaikaisia laitospalveluja.

Kissanmaan perhetukikeskus
33520 Tampere

Bussiyhteydet: Reittioppaan reittiehdotus (täytä itse lähtöpaikkasi, määränpää on jo valmiiksi valittuna).


Perhetukikeskuksen johtaja
Miia Nippala
puhelin 040 800 7665
sähköposti [email protected]

Lasten osasto

Lasten osasto tarjoaa alle 12-vuotiaille lyhytkestoista osastohoitoa. Osastolla on kuusi asiakaspaikkaa. Siellä työskentelee moniammatillinen henkilöstö.

Lapsi ohjautuu yksikköön kiireellisen palveluohjauksen kautta suunnittelemattomasti ja ennakoimattomasti. Alle 12-vuotiaiden kiireellisten sijoitusten palveluohjauksen hoitaa perhehoidon tuen kiireellinen palveluohjaus. Osastojakso toteutetaan sosiaalityöntekijän tekemällä kiireellisen sijoituksen, kiireellisen avohuollon sijoituksen tai huostaanoton päätöksellä.

Lapsella on kaksi omahoitajaa, jotka pääasiallisesti huolehtivat lapsen asioista ja työskentelystä perheen kanssa.

Osaston puhelin: 050 524 2613
Asiakaspuhelin: 040 800 7300

Sairaanhoitaja
Riikka Töyrylä
puhelin 040 800 4482
sähköposti [email protected]

Nuorten osastot

Nuorten osastoilla tarjotaan 12 - 17 -vuotiaille lyhytkestoista osastohoitoa. Nuorten osastolla 1 on seitsemän asiakaspaikkaa, Nuorten osastolla 2 on kuusi asiakaspaikkaa ja Nuorten osastolla 3 on viisi asiakaspaikkaa (yhteensä 18 paikkaa). Osastoilla työskentelee moniammatillinen henkilöstö.

Nuori ohjautuu yksikköön kiireellisen palveluohjauksen kautta suunnittelemattomasti ja ennakoimattomasti. Yli 12-vuotiaiden kiireellisten sijoitusten palveluohjauksen laitoksiin hoitaa virka-aikana Luotsi perhehoidon kiireellinen palveluohjaus ja virka-ajan ulkopuolella nuorten osaston työryhmä. Osastojakso toteutetaan sosiaalityöntekijän tekemällä kiireellisen sijoituksen, kiireellisen avohuollon sijoituksen tai huostaanoton päätöksellä.

Jokaisella nuorella on osastolla hoitotiimi, johon kuuluu ohjaajia ja sairaanhoitaja. Hoitotiimi vastaa pääasiallisesti nuoren asioista ja työskentelystä perheen kanssa.

Instagram

Nuorten osasto 1

Osaston puhelin: 050 595 0995

Vastaava ohjaaja
Heli Aunoila
puhelin 040 639 7161
sähköposti [email protected]

Nuorten osasto 2

Osaston puhelin: 040 800 7859

Vastaava ohjaaja
Päivi Rupponen
puhelin 050 517 7081
sähköposti [email protected]

Nuorten osasto 3

Osaston puhelin: 044 423 5494

Vastaava ohjaaja
Heli Aunoila
puhelin 040 639 7161
sähköposti [email protected]

Kotipysäkki

Kotipysäkki tekee kotiin tehtävää intensiivistä perhetyötä. Asiakkaina ovat ne 12 - 17 -vuotiaat, jotka voivat jäädä kotiin intensiivisen tuen turvin kiireellisen sijoituksen tarpeen arvioinnin tullessa esille.


Tämän sivun lyhytosoite on www.tampere.fi/kissanmaanperhetukikeskus