Siirry sisältöön

Potilasasiamies

Potilasasiamiehet Iiris Markkanen ja Taija Mehtonen palvelevat Tampereen ja Oriveden yhteistoiminta-alueen, Kangasalan ja Pälkäneen yhteistoiminta-alueen sekä Lempäälän terveydenhuollon toimintayksiköissä asioivia: saat heiltä tietoa potilaan oikeuksista esim. koskien tiedonsaantia ja hoitoon pääsyä.

Potilasasiamies
sähköposti [email protected]
puhelin 050 527 2949, ma - to klo 9 - 11
puhelin 040 800 4186, ma - to klo 9 - 11
postiosoite PL 487
33101 Tampere

Varaa käyntiaika etukäteen puhelimitse. Ajanvaraukseen perustuvia tapaamisia järjestetään tarpeen mukaan kaikissa sopimuskunnissa. Palvelut ovat maksuttomia.

Kun potilas on tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun, hän voi olla myös suoraan yhteydessä hoitopaikan lääkäriin tai hoitajaan. Jos asia ei selviä tai potilas tai potilaan asioita hoitava läheinen haluaa muusta syystä lisätietoja, potilasasiamies voi auttaa.

Potilasasiamiehen työ on neuvova ja ohjaava. Potilasasiamies ei voi muuttaa tehtyjä hoitopäätöksiä. Hän ei myöskään toimi potilaan oikeusavustajana, mutta voi toimia sovittelijana potilaan ja henkilöstön välillä.

Arkaluontoisten tiedustelujen lähettämistä sähköpostitse ei suositella, koska suojaamattoman sähköpostin tietoturva on heikko. Arkaluotoiset tiedustelut tulee lähettää Suomi.fi-viestinä.

Luottamukselliset sähköpostiviestit

Voit ottaa potilasasiamieheen yhteyttä Suomi.fi:n Viestit-palvelun kautta. Sen käyttöä suositellaan, kun haluat asioida sähköpostin välityksellä luottamuksellisissa asioissa. Etenkin päätökset tai muut viranomaisen asiakirjat tulee lähettää Viestit -palvelun kautta. Ohje: Kuinka lähetän viestin potilasasiamiehelle? (pdf)

Asiointi vaatii tunnistautumista joko verkkopankkitunnuksilla, sähköisellä henkilökortilla tai mobiilivarmenteella: Ulkoinen linkkiSuomi.fi-viestit

Palvelut

Potilas tai omainen voi ottaa yhteyttä potilasasiamieheen neuvoja saadakseen aina, kun on kyse:

 • epäillystä potilasvahingosta
 • tyytymättömyydestä hoitoon pääsyyn
 • tyytymättömyydestä saatuun hoitoon tai palveluun
 • muistutuksen tai kantelun tekemisestä
 • tiedonsaannista tai potilasasiakirjoihin liittyvistä asioista
 • tyytymättömyydestä asiakasmaksuun
 • korvausvaatimuksesta esinevahingoissa

Potilasasiamies palvelee seuraavissa kaupungin yksiköissä asioivia potilaita ja heidän läheisiään:

 • terveysasemat
 • terveyskeskuksen vuodeosastot
 • Tays Hatanpää
 • muu sairaala- tai laitoshoito
 • päihde- ja mielenterveyspalvelut
 • lasten ja aikuisten hammashoitolat
 • äitiys- ja lastenneuvolat
 • koulu- ja opiskeluterveydenhoito
 • kotihoito

Yksityisen palveluntuottajan asiakkaita palvellaan silloin, kun kunnat ostavat heiltä palveluja. Muissa asioissa heitä palvelevat yksityisten omat potilasasiamiehet. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin yksiköissä, kuten Acutassa ja Pitkäniemen sairaalassa, on omat potilasasiamiehet. Heihin saa yhteyden yksiköiden puhelinvaihteen kautta.

Toiminta perustuu potilaslakiin

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista korostaa potilaan oikeutta hyvään terveyden ja sairaanhoitoon ja siihen liittyvään kohteluun niiden voimavarojen rajoissa, jotka ovat käytettävissä. Hoito ei saa loukata potilaan ihmisarvoa, vakaumusta tai yksityisyyttä. Potilaan äidinkieli, kulttuuri ja henkilökohtaiset tarpeet otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon. Potilaalla on oikeus itsemääräämiseen ja tiedonsaantiin ja hänellä on oikeus tehdä muistutus ollessaan tyytymätön hoitoon.

Lain mukaan potilasasiamiehen tehtävänä on:

 • neuvoa potilaita potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa
 • avustaa potilasta muistutuksen tai kantelun tekemisessä
 • tiedottaa potilaan oikeuksista sekä
 • toimia muutenkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.

Lisäksi potilasasiamies osallistuu muistutusten, kanteluiden ja potilasvahinkoilmoitusten käsittelyyn ja kouluttaa henkilöstöä potilaan asemaan ja oikeuksiin liittyen.

Potilasasiamies pitää asiakasrekisteriä, johon muilla viranomaisilla ei ole pääsyä ja johon talletetaan henkilötietoja vain silloin, kun asian hoitaminen sitä edellyttää. Tietosuojaselosteet ja lisätietoa:

Lomakkeet

Muistutus- ja tarkastuspyyntölomakkeet sekä henkilötietojen korjaamisvaatimuslomake ja asianosaisen tiedonsaantipyyntölomake löytyvät omalta sivultaan:

Potilasasiamiehen selvitys


Tämän sivun lyhytosoite on www.tampere.fi/potilasasiamies