Hyppää sivuvalikkoon

Nuorten digiraati

Kaksi poikaa istuu maassa ja selaa puhelimiaan.

Digiraati on uusi nuorten osallistumisen tapa, jota kokeillaan Tampereella syksyllä 2022.

Digiraati muodostuu nuorten ryhmästä, joka käy kirjoitettua keskustelua tietystä teemasta 1–2 viikon ajan. Keskustelu käydään Digiraati.fi-sivustolla, joka on oikeusministeriön kehitysvaiheessa oleva osallistumisalusta.

Raatiin kuuluu korkeintaan 20 keskustelijaa, jotka osallistuvat keskusteluun nimimerkillä. Keskustelussa on mukana myös keskustelun ohjaajia, joiden tehtävänä on pitää keskustelua yllä ja huolehtia siitä, että keskustelijat noudattavat turvallisemman tilan periaatteita.

Keskustelu ei ole julkinen. Ainoastaan raatiin kuuluvat henkilöt ja keskustelun ohjaajat voivat osallistua siihen ja nähdä toisensa repliikit.

Keskustelun päätyttyä siitä tehdään yhteenveto eli loppulausuma, joka julkaistaan Digiraati.fi-sivulla. Julkiseen yhteenvetoon ei tule keskustelijoiden nimiä eikä siitä voi tunnistaa ketään keskusteluun osallistunutta.

Digiraadissa keskustellaan ajankohtaisista tai yhteiskunnallisesti merkittävistä aiheista, joihin halutaan kuulla nuorten näkemys. Keskustelun yhteenveto luovutetaan eteenpäin asiantuntijoille tai päättäjille, jotka voivat hyödyntää aineistoa esimerkiksi suunnittelussa, kehittämisessä tai päätöksenteossa.

Ensimmäisen raadin aiheena turvallisuus

Tampereella kokeillaan nuorten digiraatia syksyllä 2022. Ensimmäisen digiraadin teemana on Tampereen keskustan turvallisuus nuorten näkökulmasta.

Keskustelussa selvitetään nuorten ajatuksia ja kokemuksia turvallisuudesta. Mitkä asiat saavat tuntemaan olon turvalliseksi ja mitkä turvattomaksi? Mitä pitäisi tehdä, että Tampereen keskustasta tulisi nuorille turvallisempi?

Keskustelun yhteenveto luovutetaan Tampereen kaupungin riskienhallinnan, turvallisuuden ja varautumisen tiimille, joka hyödyntää sitä kaupungin turvallisuustyössä.

Päivi Niskanen
Nuorisopalvelupäällikkö
Puhelin:
050 528 7368
Päivitetty 26.10.2022