Hyppää sivuvalikkoon

Lasten parlamentti

Kuva on työskentelytilanteesta. Kuvassa on 7 lasta pöydän ympärillä. Yksi kirjoittaa muistiinpanoja kuvan oikeassa laidassa. Vasemmassa laidassa näkyy puheenjohtajan käsi ja nuija.

Tampereen lasten parlamentti (TLP) on vuonna 2001 Tampereella perustettu alakoululaisten lasten oma vaikuttamiskanava. Sen tavoitteena on saada alakouluikäisten lasten mielipiteet kuuluviin tamperelaisessa päätöksenteossa sekä opettaa lapsille demokratia- ja vaikuttamistaitoja lasten ikätason mukaisin menetelmin. Toiminta on osallistavaa ja lapsilähtöistä. Ideat lähtevät lapsilta itseltään ja niitä käsitellään toiminnallisesti, lasten ikään sopivin tavoin.

Suurkokous

Tampereen lasten parlamentissa ylintä päätösvaltaa käyttää suurkokous, joka kokoaa kaksi edustajaa kustakin alakoulusta kahdesti vuodessa yhteen. Suurkokouksessa käsitellään edustajien tuomia asioita ja aiheita, asiantuntijoiden tuomia lasten elämään liittyviä aiheita sekä lasten parlamentin omaan toimintaan liittyviä asioita. Näitä ovat muun muassa toimintasuunnitelma ja -kertomus sekä 10 000 euron toimintarahasta päättäminen. 

Hallitustoiminta

Tampereen lasten parlamentin 25 jäseninen hallitus koostuu Suurkokouksen valitsemista lapsista. Hallituskausi kestää yhden lukuvuoden. Uusi hallitus valitaan aina kevään suurkokouksessa

Hallitus kokoontuu vuoden säännöllisesti. Tapaamiset ovat rentoa työskentelyä yhdessä, kokouksia tai työpapoja. Hallitus käsittelee oman toiminnan lisäksi kaupungin eri yksiköissä ja palvelualueilla valmisteilla olevia asioita, kertoen niihin tamperelaisten lasten mielipiteen. Hallitus vie eteenpäin myös lapsilta itseltään tulleita aloitteita ja on mukana erilaisissa lasten tapahtumissa

 

Alueelliset parlamentit


Tampereen lasten parlamentin alueellisten parlamenttien osalta Tampere on jaettu kuuteen alueeseen:p pohjoinen, itä, kaakko, etelä, keskusta ja länsi. Alueelliset parlamentit koostuvat alueiden koulujen edustajista.

Ne kokoontuvat neljästi vuodessa koulupäivän ajaksi käsittelemään oman alueen asioita, lasten oikeuksia, vaikuttamiseen ja yhteiskuntaan liittyviä aiheita. Osa aiheista tulee suoraan lapsilta itseltään sekä kaupungin eri yksiköiltä. Alueellisten parlamenttien toiminta on vapaamuotoisempaa ja toiminnallisempaa kuin esimerkiksi suurkokouksissa ja hallituksen toiminnassa.

Sinun mahdollisuutesi vaikuttaa

Jos sinulla on idea, johon haluaisit Tampereen lasten parlamentin vaikuttavan, ota yhteyttä koulusi alueellisten parlamenttien tai suurkokousten edustajiin tai hallituksen jäseniin. Voit olla yhteydessä myös nuoriso-ohjaaja Teemu Illikaiseen.

Teemu Illikainen
Nuoriso-ohjaaja
Puhelin:
050 322 6379

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/lastenparlamentti

Päivitetty 21.5.2024