Lasten parlamentti

Tampereen lasten parlamentti on vuonna 2001 Tampereella perustettu alakoululaisten lasten oma vaikuttamiskanava. Sen tavoitteena on saada alakouluikäisten lasten mielipiteet kuuluviin tamperelaisessa päätöksenteossa sekä opettaa lapsille demokratia- ja vaikuttamistaitoja lasten ikätason mukaisin menetelmin. Toiminta on osallistavaa ja lapsilähtöistä, eli ideat lähtevät lapsilta itseltään ja niitä käsitellään toiminnallisesti, lasten ikään sopivin tavoin.

Suurkokous ja hallitustoiminta 

Tampereen lasten parlamentissa ylintä päätösvaltaa käyttää suurkokous, joka kokoaa kaksi edustajaa kustakin alakoulusta kahdesti vuodessa kaupunginvaltuuston istuntosaliin. Suurkokouksessa käsitellään edustajien tuomia asioita ja aiheita, asiantuntijoiden tuomia lasten elämään liittyviä aiheita sekä Tampereen lasten parlamentin omaan toimintaan liittyviä asioita. Näitä ovat muun muassa toimintasuunnitelma ja -kertomus sekä 10 000 euron toimintarahasta päättäminen. 

Suurkokouksen valmistelee ja järjestää 25-jäseninen hallitus, jonka suurkokous valitsee kaksivuotiskaudeksi kerrallaan. Hallitus kokoontuu kahdesti kuukaudessa ja käsittelee lasten parlamentin oman toiminnan lisäksi kaupungin eri yksiköissä valmisteilla olevia asioita, kertoen niihin tamperelaisten lasten mielipiteen. Hallitus vie eteenpäin myös lapsilta itseltään tulleita aloitteita ja on mukana erilaisissa lasten tapahtumissa. 
 

Alueelliset parlamentit

Tampereen lasten parlamentin alueellisten parlamenttien osalta Tampere on jaettu kuuteen alueeseen: Kämmenniemi, itä, kaakko, etelä, keskusta ja länsi. Alueelliset parlamentit koostuvat alueiden koulujen edustajista. Nämä kokoontuvat neljästi vuodessa koulupäivän ajaksi käsittelemään oman alueen asioita. Aiheet tulevat lapsilta itseltään sekä kaupungin eri yksiköiltä. Alueellisten parlamenttien toiminta on vapaamuotoisempaa ja toiminnallisempaa kuin esimerkiksi suurkokouksissa ja hallituksen toiminnassa.  

Sinun mahdollisuutesi vaikuttaa

Jos sinulla on idea, johon haluaisit Tampereen lasten parlamentin vaikuttavan, ota yhteyttä koulusi alueellisten parlamenttien tai suurkokousten edustajiin tai hallituksen jäseniin. Voit olla yhteydessä myös nuoriso-ohjaaja Sanni Karjalaiseen.  

Nuoriso-ohjaaja Sanni Karjalainen
Puhelin:
050 322 6379

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/lastenparlamentti

Päivitetty 1.1.2023