Lapsi istuu valtuustosalissa.

Lasten ja nuorten vaikuttaminen

Nuorisopalvelut tukee toiminnallaan lasten ja nuorten osallisuutta moni eri tavoin. Tarjoamalla mahdollisuuden vaikuttaa, edistämme lasten ja nuorten kasvamista yhteisöjensä tärkeiksi ja arvostetuiksi jäseniksi, jotka pystyvät vaikuttamaan heitä koskeviin asioihin sekä kasvavat osallistuviksi kansalaisiksi. Vaikuttaa voi monella tavalla.

Johtava koordinaattori Päivi Niskanen
Puhelin:
050 528 7368

Lasten parlamentti

Tampereen lasten parlamentti (TLP) on vuonna 2001 Tampereella perustettu alakoululaisten lasten oma vaikuttamiskanava. Sen tavoitteena on saada alakouluikäisten lasten mielipiteet kuuluviin tamperelaisessa päätöksenteossa sekä opettaa lapsille demokratia- ja vaikuttamistaitoja lasten oman ikätason mukaisin menetelmin. Toiminta on osallistavaa ja lapsilähtöistä, eli ideat lähtevät lapsilta itseltään ja niitä käsitellään toiminnallisesti, lasten ikään sopivin tavoin

Lue lisää lasten parlamentista

 

Lisätietoja; Nuoriso-ohjaaja Sanni Karjalainen
Puhelin:
050 322 6379

Nuorisovaltuusto

Tampereen nuorisovaltuusto on nuorten vaikuttajaryhmä, joka pyrkii parantamaan tamperelaisten nuorten asemaa sekä heidän vaikuttamis- ja harrastusmahdollisuuksiaan. Nuorisovaltuuston toimintaan voivat ottaa osaa kaikki tamperelaiset yläluokilla tai toisen asteen oppilaitoksissa opiskelevat nuoret. Nuorisovaltuusto myös kiertää yläkouluilla ja toisen asteen oppilaitoksissa esittelemässä toimintaansa.

Lue lisää nuorisovaltuustosta

Lisätietoja Nuoriso-ohjaaja Jenna Naukkarinen
Puhelin:
050 385 0222

Vaikuta!-päivät

Vaikuta!-päiviä järjestetään 4.- ja 9.-luokkalaisille. Päivien aikana lapset ja nuoret oppivat demokratiataitoja ja pääsevät vaikuttamaan ajankohtaisiin asioihin. Vaikuta!-päivät järjestetään koulupäivän aikana. 

Nuorten vaikuttamisen oppitunnit

Oppitunti käsittelee nuorten vaikuttamista, kannustaa löytämään omat tavat sekä esittelee ajankohtaisia vaikuttamisen paikkoja. Oppitunti ottaa tarkasteltavaksi sen mitä vaikuttaminen on, millaisia nuoret ovat vaikuttajina, mihin nuoret haluaisivat vaikuttaa ja mitä erilaisia väyliä kaupunki tarjoaa.

Oppitunnin kesto on 45 minuuttia. Voimme lisätä kokonaisuuteen myös muita aiheita tai ajankohtaisia asioita toiveiden mukaan. Nuorten vaikuttamisen oppitunnin voi tilata yläkoululle ja toiselle asteelle.

Nuoriso-ohjaaja Justiina Lampila
Puhelin:
040 672 6742
Päivitetty 11.11.2022