Vetovoima ja edunvalvonta -palveluryhmä

Vetovoima ja edunvalvonta -palveluryhmä vastaa vetovoimainen elämyskaupunki -kehityshankkeen strategisesta kehittämisestä ja toimintojen yhteensovittamisesta, korkeakouluyhteistyön kehittämisestä osana kaupungin edunvalvontaa sekä kaupungin strategisten tavoitteiden ja koulutuspolitiikan toteuttamisesta.

Palveluryhmä johtaa edunvalvonnan kokonaisuutta vastaten edunvalvonnan kansallisesta ja kansainvälisestä kehittämisestä ja koordinaatiosta. Palveluryhmä edistää Tampereen kaupungin kansallista ja kansainvälistä tunnettuutta ja vetovoimaisuutta opiskelijoiden, yrittäjien ja sijoittajien suuntaan.

Edunvalvonta keskittyy erityisesti kaupungin elinvoimaisuuden ja vetovoi-maisuuden varmistamiseen. Palveluryhmään kuuluu Brysselissä toimiva EU-toimisto, joka vastaa kaupungin ja koko maakunnan yhteisestä edunvalvonnasta, tukee sidosryhmien verkostoitumista ja edistää EU-rahoituksen hyödyntämistä kehittämistoiminnassa.

Vetovoima ja edunvalvonta -palveluryhmää johtaa kilpailukykyjohtaja.

Yhteystiedot

Kilpailukykyjohtaja Anna-Kaisa Heinämäki
Puhelin:
040 639 7701
Tapahtumajohtaja Perttu Pesä
Puhelin:
050 587 6200
Brysselin EU-toimiston toiminnasta ja EU-edunvalvonnasta vastaa EU-yhteysjohtaja Hannele Räikkönen
Puhelin:
040 776 3446