Hyppää sivuvalikkoon

Työmaavesien käsittely ja hallinta

Rakennustyömailla syntyy hulevesistä, työmenetelmien vesistä ja maaperän vedestä koostuvia työmaavesiä, joissa voi olla runsaasti erilaisia haitallisia aineita. Työmaavesien hallintaan ja käsittelyyn onkin kiinnitettävä erityistä huomiota, koska niistä voi aiheutua merkittävää haittaa lähialueen vesistöille, viemäriverkostolle, jätevedenpuhdistamoille ja kaupunkiympäristölle. 

Työmaavedet muun muassa lisäävät vesistöjen ravinne- ja kiintoainekuormitusta, minkä vuoksi ne on puhdistettava jo työmaalla. Selvitys rakennustyömaan vesien hallinnasta tulee toimittaa rakennusvalvontaan ennen maanrakennustöiden aloittamista. 

Alla olevassa Tampereen kaupungin työmaavesiohjeessa on lisää tietoa työmaavesistä ja niiden haittavaikutuksista sekä ohjeita vesien hallintaan ja käsittelyyn. Oppaan tarkoituksena on tarjota suunnittelijoille ja rakentajille toimintatapoja ja ohjeita, joiden avulla työmaavesien ympäristölle haitalliset vaikutukset voidaan estää.  

Työmaavesiohje

Alla olevassa Tampereen kaupungin työmaavesiohjeessa on lisää tietoa työmaavesistä ja niiden haittavaikutuksista sekä ohjeita vesien hallintaan ja käsittelyyn. Oppaan tarkoituksena on tarjota suunnittelijoille ja rakentajille toimintatapoja ja ohjeita, joiden avulla työmaavesien ympäristölle haitalliset vaikutukset voidaan estää. Liitteet eivät ole saavutettavia.

Aluekohtaisia lisäohjeita

Ojala-Lamminrahkan alueella tulee kiinnittää erityistä huomiota kiinteistön käytön ja rakentamisen aikaisten hulevesien hallintaan alueen luontoarvojen, paikoin haastavien olosuhteiden ja läheisten herkkien vesistöjen vuoksi. Jokaiselle alueen työmaalle tulee laatia suunnitelma rakentamisen aikaisten hulevesien hallinnasta ja käsittelystä. Ympäristönsuojeluyksikkö on koostanut suunnitelman laatimisen avuksi alla olevan tietopaketin alueen rakentajille.

Suunnitelma tulee toimittaa rakennusvalvontaviranomaiselle ennen rakentamisen aloittamista.

Tampereen palvelupiste

Osoite:
Frenckellinaukio 2 B 33100 Tampere
Puhelin:
041 7308168 (puhelin, pvm/mpm) Asiakaspalvelu
Maanantai: 09:00-16:00
Tiistai: 09:00-16:00
Keskiviikko: 09:00-16:00
Torstai: 09:00-16:00
Perjantai: 09:00-16:00

Ympäristönsuojeluyksikkö

sähköposti ymparistonsuojelu(at)tampere.fi

Rakennusvalvonnan toimisto

Osoite:
Frenckellinaukio 2 B 33100 Tampere
Puhelin:
040 6708741 (puhelin, pvm/mpm)
Päivitetty 26.8.2022