Kaupungin ilmastoteot

Tällä sivulla

Tampereen kaupungin tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Tämä tarkoittaa sitä, että kaupungin alueen kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään 80 prosenttia vuoteen 1990 verrattuna ja loput 20 prosenttia kompensoidaan.

Tavoitteeseen pääseminen vaatii erityisesti rakentamisen, asumisen, liikkumisen, energiankäytön ja kulutuksen ilmastopäästöjen vähentämistä. Kaupungin ilmastotoimenpiteet on kerätty Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekarttaan eli pitkän aikavälin suunnitelmaan. Tiekartan toimenpiteiden toteutumista voi seurata Tampereen ilmastovahdissa.

Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartta kokoaa ilmastotoimet yhteen

Kaupungin ilmastotoimenpiteet on koottu Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartaksi. Tiekartassa on 305 toimenpidettä, jotka on jaoteltu seitsemään teemaan: kaupunkisuunnittelu, liikennejärjestelmä, rakentaminen, energia, kulutus, kaupunkiluonto ja ilmastotyön koordinointi ja seuranta.

Osa tiekartan toimenpiteistä on isoja investointeja, kuten Naistenlahden voimalan uusiminen, ratikan rakentaminen, bussikaluston muuttaminen vähäpäästöiseksi, biokaasuvoimalan rakentaminen, ulkovalaistuksen vaihtaminen älykkäisiin ledeihin ja kaupungin palvelukiinteistöjen energiasaneeraus.

Osa taas pienempiä tekoja, joilla on suuri vaikutus, kun ne muuttuvat päivittäisiksi tavoiksi. Näitä ovat esimerkiksi kierrätyksen tehostaminen, jakamistalouden edistäminen, kestävät hankinnat tai kasvisruoan lisääminen. Kestävästä elämäntavasta on tultava osa koko kaupungin henkilöstön arkea.

Tiekartan arvioitavissa olevilla toimenpiteillä voidaan saavuttaa noin 73 prosentin päästövähennys vuoteen 2030 mennessä. On hyvä muistaa, että tiekartan toimenpiteitä tehdään usein myös muista kuin ilmastosyistä ja toimenpiteillä on monia muitakin hyötyjä, kuten terveys- ja taloushyödyt.

Ilmasto- ja ympäristöpolitiikan yksikkö teki tiekartan yhdessä kaupungin palvelualueiden, yksiköiden, liikelaitosten ja yhtiöiden kanssa. Kaupunginhallitus hyväksyi Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartan päivityksen suunnitelmaksi kaupungin hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamiseksi kokouksessaan 3.10.2022.

Tiekarttaa päivitetään kahden vuoden välein. Ensimmäinen tiekartta julkaistiin elokuussa 2020.

Tampereen ilmastovahti tekee kaupungin ilmastotoimet näkyväksi

Tampereen ilmastovahti kokoaa kaupungin ilmastotoimenpiteet helppokäyttöiseen palveluun. Palvelun avulla seurataan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumista ja toimenpiteiden etenemistä. Ilmastovahdissa olevat teemat ja toimenpiteet tulevat Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartasta.

Ilmastovahdin tarkoitus on antaa kaikille kiinnostuneille kuva kaupungin ilmastotoimenpiteiden tilanteesta ja mahdollisuus arvioida niiden vaikutuksia.

Tampereen ilmastovahtia ylläpitää ilmasto- ja ympäristöpolitiikan yksikkö. Ilmastovahdin toteutuksesta ja teknisestä ylläpidosta vastaa Kausal Oy. Ilmastovahti avattiin maaliskuussa 2021.

Kehityspäällikkö Riitta Syvälä
Puhelin:
040 801 6035
Päivitetty 24.10.2022