Siirry sisältöön

Ikäihmisille

Tampereen kaupunki järjestää eläkeikäisille tamperelaisille paljon tapahtumia ja muuta kulttuuritoimintaa. Palvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan ikääntyneiden tarpeita ja toiveita. Toiminnan tavoitteena on tuottaa iloa ja hyvinvointia tamperelaisille ikääntyneille. Palveluita toteuttavat pääosin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelujen yksiköt: kirjasto, liikunta- ja kulttuuripalvelut sekä kulttuurikasvatusyksikkö Taite.

Tapahtumat


Eläkkeelle

Oletko suunnitellut vanhuuttasi, miten panostat itseesi, miten sinulla on aikaa elää ja nauttia? Miten tämä voi olla mahtavin ikä!

Oletko suunnitellut vanhuuttasi, miten panostat itseesi, miten sinulla on aikaa elää ja nauttia? Miten tämä voi olla mahtavin ikä!

Vanhemmiten-blogi

Kuva: Vanhemmiten blogin tunnuskuva. Vanhemmiten-blogin kirjoittajat

Onnistuneesti eläkkeelle
Keskustelua piirissä

Konkarit

Museo tulee luoksesi

Konkarit tuo museopalveluja ikäihmisten lähelle vanhainkoteihin, palvelukeskuksiin, päiväkeskuksiin ja korttelikerhoihin. Konkarit-toiminnassa matkataan menneestä nykyisyyteen valokuvien, esineiden, taiteen ja tarinoiden innostamina. Toiminnan lähtökohtia ovat ikäihmisten elämäntilanteet ja museokokoelmien kekseliäs käyttö.

Museo tulee luoksesi

Konkarit tuo museopalveluja ikäihmisten lähelle vanhainkoteihin, palvelukeskuksiin, päiväkeskuksiin ja korttelikerhoihin. Konkarit-toiminnassa matkataan menneestä nykyisyyteen valokuvien, esineiden, taiteen ja tarinoiden innostamina. Toiminnan lähtökohtia ovat ikäihmisten elämäntilanteet ja museokokoelmien kekseliäs käyttö.

Kulttuurituokiot

Tule viihtymään!

Tampereen kaupungin kulttuuripalvelut järjestää palvelukeskuksissa ja muissa senioreiden päivätoimintapaikoissa vuosittain yli 400 Kulttuurituokiota! Ohjelmistossa on mm. musiikkia, tarinoita, asiantuntijaluentoja, muisteluhetkiä, tanssia ja sanataidetta. Kaikki ovat tervetulleita.

Tule viihtymään!

Tampereen kaupungin kulttuuripalvelut järjestää palvelukeskuksissa ja muissa senioreiden päivätoimintapaikoissa vuosittain yli 400 Kulttuurituokiota! Ohjelmistossa on mm. musiikkia, tarinoita, asiantuntijaluentoja, muisteluhetkiä, tanssia ja sanataidetta. Kaikki ovat tervetulleita.

Kulttuuriluotsit

Lähde luotsin kanssa kulttuurin tai liikunnan pariin!

Rohkaisemme astumaan ulos omalta epämukavuusalueelta ja lähtemään vapaaehtoisen luotsin kanssa maksutta vaikka museoon.

Lähde luotsin kanssa kulttuurin tai liikunnan pariin!

Rohkaisemme astumaan ulos omalta epämukavuusalueelta ja lähtemään vapaaehtoisen luotsin kanssa maksutta vaikka museoon.

Luova kuntoutus vie kulttuuria myös laitosasukkaiden luo

Luova toiminta virittää aisteja, ja luo mielihyvää. Se on kohtaamista ja läsnäoloa. Se on mm. juttelua, kosketusta, laulua, kuvia, tekstejä, tuoksuja ja musiikkia. Luovien toimintamenetelmien avulla voidaan edistää ikääntyneiden sairaalapotilaiden ja vanhainkotiasukkaiden yksilöllistä, kokonaisvaltaista hoitoa, sekä tukea koko hoitoyhteisön työhyvinvointia. Myös heikkokuntoisten ikäihmisten elämänhalua ja hyvinvointia voidaan tukea räätälöidyllä, tavoitteellisella toiminnalla. Kuntoutukseen tähtäävää luovaa toimintaa järjestetään myös ryhmäkotien asukkaille, päiväkeskusten asiakkaille sekä avoimena ryhmätoimintana palvelukeskuksissa.

Yksi luovan kuntoutuksen työmuodoista on ollut Onnivalo-toiminta, jota on toteutettu Tampereella Lahdensivun kodissa.

Katso myös

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden ikäihmisten palvelut
ts. suunnittelija
Mari Jalkanen
puhelin 040 800 7874
sähköposti [email protected]

Ikäihmisten kulttuuritapahtumat, palvelukeskusyhteistyö, luova kuntoutus
Koordinaattori
Tarja Järvinen
puhelin +358503094464
sähköposti [email protected]

Konkarit - ikäihmisten museopalveluja
Museolehtori
Lila Heinola
puhelin 040 806 3079
sähköposti [email protected]

Kulttuuriluotsi-toiminta
Museolehtori
Pilvi Nissilä
puhelin 040 728 7282
sähköposti [email protected]


Tämän sivun lyhytosoite on www.tampere.fi/ikaihmistenkulttuuri