Tampereen kaupungin ja korkeakouluyhteisön kumppanuus

Haalareihin pukeutuneita pyöräilijöitä puistossa.

Tampereen kaupungilla on strateginen kumppanuussopimus Tampereen korkeakouluyhteisön eli Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa. Kumppanuuden tavoitteena on kehittää monipuolisesti kaupungin ja korkeakouluyhteisön välistä yhteistyötä ja tehdä Tampereesta Suomen opiskelijaystävällisin kaupunki.

Haluamme kehittää kaupungin toimintaa niin opiskelijoiden, kansainvälisten osaajien, elinkeinoelämän kuin tutkijoiden näkökulmasta. Tutustu alla kumppanuussopimuksen toimenpiteisiin ja tavoitteisiin tarkemmin. 

Hankkeet ja käytännön yhteistyö

Lue lisää kumppanuussopimuksen tavoitteista ja yhteistöistä kohderyhmittäin.

Kumppanuussopimuksen tausta

Tampereen kaupungin, yliopiston ja ammattikorkeakoulun välinen kumppanuussopimus solmittiin lokakuussa 2020. Kumppanuussopimuksen tavoitteena on kehittää kaupungin ja korkeakouluyhteisön välistä yhteistyötä. Sopimuskausi uusittiin syyskuussa 2022 ja nykyinen kausi kestää vuoden 2025 loppuun saakka. 

Kumppanussopimuksen toteutuksen ohjaamiseksi on luotu kaupungin ja korkeakouluyhteisön johdoista koostuva ohjausryhmä, joka kokoontuu kahdesti vuodessa. Lisäksi sopimuksen toimeenpanon valmistelemiseksi on muodostettu seurantaryhmä, joka huolehtii sopimuksen jatkovalmisteluista, käytännön yhteydenpidosta kumppaneihin sekä yhteistyöryhmien koordinoinnista.  

Kumppanuussopimuksen tavoitteet

Kumppanuussopimuksen tavoitteena on syventää jo olemassa olevaa yhteistyötä Tampereen kaupungin ja korkeakouluyhteisön välillä, sekä kehittää ja johtaa sitä kokonaisuutena. Näin pyrimme vastaamaan toimintaympäristön yhteisiin haasteisiin ja edistämään alueen kilpailukykyä, vetovoimaa, houkuttelevuutta opiskelijakaupunkina sekä kansainvälisen yhteistyön vaikuttavuutta. Lisäksi kumppanuuden avulla haluamme edistää opiskelijoiden, erityisesti nuorten, hyvinvointia ja työllistymismahdollisuuksia sekä koulutuksen ja työllistymistä edistävien palvelujen sovittamista alueen työvoiman tarpeisiin. Lisätietoa tavoitteista voit lukea liitteenä olevasta kumppanuussopimuksesta.

Toiminnalliset tavoitteet

Kumppanuussopimuksen neljä toiminnallista tavoitetta ovat

  1. Opiskelijaystävällisyydestä ykkönen
  2. Osaamisen veto- ja pitovoima kilpailukyvyn turvaajina
  3. Kansainvälinen Tampere
  4. Uudistuvaa kumppanuutta

Tutkimukselliset tavoitteet

Kumppanuussopimuksen kolme tutkimuksellista tavoitetta ovat

  1. Muuttuva yhteiskunta ja sen vaikutukset
  2. Kestävä kaupunki suunnannäyttäjänä
  3. Hyvinvoiva kaupunkilainen kaiken lähtökohtana
Max Liikka
Erityisasiantuntija
Puhelin:
041 730 8868

Korkeakouluyhteistyö

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/korkeakouluyhteistyo

Päivitetty 17.10.2023