Tampereesta Suomen opiskelijaystävällisin kaupunki: uusi ohjelma vauhdittaa yhteistyötä

Tampereen kaupungin tavoitteena on olla Suomen opiskelijaystävällisin kaupunki. Uusi opiskelijaystävällisyyden toimenpideohjelma tukee asetettua tavoitetta. Ohjelma on syntynyt Tampereen kaupungin ja korkeakoulujen yhteisestä halusta parantaa opiskelijoiden oloja.

Kaupunki, Tampereen yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu, opiskelijajärjestöt Trey ja Tamko sekä Opiskelijan Tampere ry ovat laatineet ohjelman, jonka tuella Tampereesta aiotaan tehdä Suomen opiskelijaystävällisin kaupunki. Kaupunginhallitus merkitsi tiedokseen korkeakouluyhteistyön tilannekatsauksen ja hyväksyi toimenpideohjelman kokouksessaan 6. helmikuuta 2023.

Opiskelijaystävällisyyden toimenpideohjelman tavoitteena on kehittää opiskelijoille suunnattua viestintää, kerätä ja jakaa tietoa niin, että se tavoittaisi opiskelijat. Tarkoitus on tuoda opiskelijakulttuuria entistä näkyvämmäksi Tampereella ja parantaa opiskelijoiden arjen hyvinvointia. Ohjelma tukee omalta osaltaan kansainvälistymistä ja opiskelijoiden työllistymistä.

Tampereella tehdään jo paljon toimia opiskelijaystävällisyyden hyväksi, mutta ohjelman avulla pyritään kokoamaan tätä työtä yhteen. Ohjelma on yksi kaupungin erillisohjelmista, jotka tarkentavat kaupungin strategian sisältöjä. Kaupunginhallitus ohjaa korkeakoulupolitiikan strategisia linjauksia. Toimijoiden yhteensaattaminen, vuorovaikutus ja hyvä tiedonkulku ovat ohjelman tärkeimpiä tavoitteita.

­­­ – Opiskelijaystävällisyyden toimenpideohjelma tarjoaa selkänojan ja tuen niille, jotka jo työskentelevät opiskelijoiden hyvinvoinnin eteen. Tarkoituksena on luoda strateginen viitekehys yhteisille toimenpiteille ja mahdollistaa sujuva yhteistyö yli organisaatiorajojen, kertoo korkeakouluyhteistyön erityisasiantuntija Max Liikka.

Tampereen kaupungin ja korkeakoulujen välinen kumppanuussopimus on voimassa vuoteen 2025 asti. Sen tavoitteena on edistää yhteistyön keinoin muun muassa Tampereen houkuttelevuutta opiskelijakaupunkina ja alueen kilpailukykyä, vetovoimaa ja tunnettuutta, myös kansainvälisesti.

Lisätietoja opiskelijaystävällisyysohjelmasta, yhteistyötahojen kumppanuussopimuksen tavoitteista ja hankkeista kaupungin verkkosivuilla Tampereen kaupungin ja korkeakouluyhteisön kumppanuus.

Lisätietoja

Max Liikka
Erityisasiantuntija
Puhelin:
041 730 8868
Anna-Kaisa Heinämäki
Kilpailukykyjohtaja
Puhelin:
040 639 7701
Kuvat: Laura Vanzo
Jaa sosiaalisessa mediassa