Virastotalon peruskorjaus ja laajennus

Kadun varrella olevassa valkoisessa rakennuksessa on isot ikkunat.
Virastotalon peruskorjaus ja laajennus aloitetaan keväällä 2023, ja rakennustyöt valmistuvat kesällä 2026. Virastotalon Puutarhakadun puoleinen osa puretaan ja tilalle rakennetaan viisikerroksinen uudisosa. Aleksis Kiven kadun puolella sijaitseva kiinteistö peruskorjataan.

Katutason kerrokseen muuttavat palvelupiste, ravintola ja näyttelytilat. Kerrosta avataan kaupunkilaisten käyttöön. Katutasosta pääsee kulkemaan myös toisen kerroksen kokous- ja koulutuskeskukseen. Valtuustosalin paikka säilyy viidennessä kerroksessa.

Virastotalo on rakennushistoriallisesti arvokas rakennus, joka on asemakaavassa suojeltu. Suunnittelun päätavoitteita ovat olleet kaikkien tilojen turvallisuus ja terveellisyys sekä vastuullisuus ja kestävä kehitys.

Rakentamissuunnitelmassa on huomioitu esteettömät ja selkeät kulkureitit. Rakennukseen valitaan mahdollisimman energiatehokkaat järjestelmät ja laitteet. Tiloista tehdään monikäyttöiset ja muunneltavat, jotta niitä voi tulevaisuudessa muokata tarpeiden mukaan.

Tampereen Tilapalvelut toimii hankkeen rakennuttajana ja YIT Suomi Oy projektinjohtourakoitsijana.

Rakentamisen aikana päivitetään virastotalon työskentely-ympäristöä ja toimintakulttuuria

Virastotalon ja Frenckellin työympäristön kehittäminen -projekti toteutetaan 30.1.2023–31.12.2026. Uuden virastotalon työskentely-ympäristö ja toimintakulttuuri päivitetään projektin aikana tulevia tarpeita vastaaviksi.

Uusi virastotalo toimii noin 900 työntekijän toimistona. Käytössä oleva etä- ja lähityön yhdistelmä mahdollistaa sen, että virastotalossa on työpisteet 62 prosentille talossa työskentelevistä ihmisistä.

Projektin väistömuuton aikainen toiminta Frenckellissä tähtää työskentelyn tukemiseen ja kokemusten keräämiseen. Projektin tavoitteena on onnistua työympäristön ja työskentelykulttuurin kehittämisessä niin, että uusi virastotalo ja sen toimintakulttuuri tukevat työssä onnistumista ja työhyvinvointia. Tavoitteena on myös saada aikaan taloudellisia säästöjä.

Lisätiedot

Petri Saarinen
Hankeinsinööri
Puhelin:
040 767 1981
Sami Ylipihlaja
Työhyvinvointipäällikkö
Puhelin:
040 530 9026

Havainnekuva: KVA Arkkitehdit Oy

Päivitetty 10.5.2023